Kritiky.cz > Speciály > Poklad Aztéků - Odlet do Dubrovníku

Poklad Aztéků - Odlet do Dubrovníku

PokladAzt
PokladAzt
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Natáčení fil­mu zača­lo v pon­dě­lí 31. srp­na 1964 v západ­ním kří­d­le ber­lín­ské­ho zám­ku Charlottenburg, kte­rý se pro­mě­nil ve vilu hra­bě­te Fernanda. Jako prv­ní se natá­če­la scé­na, v níž dok­tor Sternau a slu­ha Alimpo pomá­ha­jí zra­ně­né­mu hra­bě­ti vystou­pit z kočá­ru a odvá­dě­jí ho do poko­je. V ate­li­é­rech pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti CCC Film byla zří­ze­na pra­cov­na pre­zi­den­ta Lincolna a také Arbellezova haci­en­da, kde se natá­če­la potyč­ka mezi Sternauem a Verdojou. V rizi­ko­vých scé­nách zastu­po­va­li Lexe Barkera a Rika Battagliu kaska­dé­ři Giancarlo Bastianoni a Frank Hayden. Po dvou týd­nech strá­ve­ných ve stu­diu odle­těl tým fil­ma­řů (a spo­lu s ním i 189 kra­bic plných nej­růz­něj­ších pří­stro­jů, kos­tý­mů a líči­del) do Dubrovníku, kde se uby­to­val v kom­fort­ním hote­lu Argentina, leží­cím pří­mo u bře­hů Jaderského moře.

Od 14. září 1964 se neda­le­ko ves­nič­ky Vrbanje, vzdá­le­né asi 70 kilo­me­t­rů od Dubrovníku, natá­če­lo pře­pa­de­ní kočá­ru Verdojovými vojá­ky. Místo natá­če­ní leže­lo v horách a bylo vel­mi špat­ně pří­stup­né. Posledních 13 kilo­me­t­rů byla sil­ni­ce prů­jezd­ná pou­ze v jed­nom smě­ru, pro­to muse­li Jugoslávci kaž­dé ráno prů­smyk uzavřít, aby nedo­šlo k zablo­ko­vá­ní ces­ty. Nepříjemné vzpo­mín­ky na natá­če­ní u Vrbanje si odne­sl kaska­dér Giancarlo Bastianoni, kte­rý utr­pěl čet­né odře­ni­ny při nechtě­ném zří­ce­ní kočá­ru do dvou­me­t­ro­vé pro­pas­ti. V údo­lí Zupci stá­lo ješ­tě wes­ter­no­vé měs­to Golden Hill z fil­mu Old Shatterhand, kte­ré spo­leč­nost Avala pro­na­jí­ma­la také ostat­ním pro­du­cen­tům pro natá­če­ní wes­ter­nů. Štábu z Pokladu Aztéků poslou­ži­lo pře­de­vším jako skla­diš­tě zásob, kos­tý­mů a rekvi­zit, ba dokon­ce i jako mas­kér­na. Nedaleko Golden Hillu posta­vil archi­tekt Otto Pischinger nád­her­nou haci­en­du, kte­rá však byla znač­ně poško­ze­na bou­ří, jež se oblas­tí pře­hna­la 21. září 1964.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Poklad Aztéků - Premiéra filmu Poklad Aztéků10. září 2018 Poklad Aztéků - Premiéra filmu Poklad Aztéků Premiéra filmu se uskutečnila 4. března 1965 v Düsseldorfu. Zúčastnili se jí producent Artur Brauner, Lex Barker se svou novopečenou manželkou Carmen, Gérard Barray, Rik Battaglia, Ralf […] Posted in Speciály
  • Poklad Aztéků - Největším nepřítelem filmařů je déšť6. září 2018 Poklad Aztéků - Největším nepřítelem filmařů je déšť Špatné počasí působilo filmařům starosti i v následujících dnech a týdnech. Bouře a vydatné lijáky vedly k úplnému přerušení natáčení v exteriérech a štáb se musel přesunout do ateliérů […] Posted in Speciály
  • Poklad Aztéků (Der Schatz der Azteken (1965)) - Scénář a režie4. září 2018 Poklad Aztéků (Der Schatz der Azteken (1965)) - Scénář a režie První dvě mayovky z dílny producenta Artura Braunera, Old Shatterhand a Žut, slavily ohromný divácký úspěch a směle konkurovaly mayovkám Horsta Wendlandta. Protože Artur Brauner už nemohl […] Posted in Speciály
  • Pyramida boha Slunce - Die Pyramide des Sonnengottes (1965)7. července 2020 Pyramida boha Slunce - Die Pyramide des Sonnengottes (1965) Film Pyramida boha Slunce je volným pokračováním snímku Poklad Aztéků. Oba filmy byly z ekonomických důvodů natáčeny společně, a to od 31. srpna 1964 do 29. ledna 1965. Natáčení v bývalé […] Posted in Speciály
  • Old Shatterhand - Průběh natáčení5. srpna 2018 Old Shatterhand - Průběh natáčení Natáčení filmu Old Shatterhand začalo 23. září 1963 v Národním parku Krka. U Skradinských vodopádů vystavěli filmaři misijní stanici, v níž pobýval pod ochranou Lata Nalguta malý Tom […] Posted in Speciály
  • Old Shatterhand - Scénář a režie4. srpna 2018 Old Shatterhand - Scénář a režie První mayovku produkční společnosti CCC Film provázely hned od začátku těžkosti. V celém procesu příprav vládl chaos a nemohl za to nikdo jiný než sám šéf. Artur Brauner, nesmírně aktivní […] Posted in Speciály
  • Old Shatterhand - Old Shatterhand (1964)3. srpna 2018 Old Shatterhand - Old Shatterhand (1964) Po úspěšné premiéře Pokladu na Stříbrném jezeře chtěli také další producenti natočit vlastní film o Vinnetouovi. Jenže Horst Wendlandt si chytře pojistil práva na všechny romány Karla Maye […] Posted in Speciály
  • Old Shatterhand9. ledna 2023 Old Shatterhand Old Shatterhand je western z roku 1964. Film z řady německých filmů Karla Maye režíroval Hugo Fregonese. Hrají v něm Lex Barker a Pierre Brice. Děj Po tom, co bílí bandité spolu s […] Posted in Speciály
  • Žut - Honoráře hlavních aktérů & Premiéra filmu Žut3. září 2018 Žut - Honoráře hlavních aktérů & Premiéra filmu Žut Honoráře hlavních aktérů Nejvyšší honorář obdržel Lex Barker, který se už několik let držel na špici popularity. Suma mnohonásobně převyšuje gáže ostatních herců, přestože nenatočil o […] Posted in Speciály
  • Žut (Der Schut (1964)) - Průběh natáčení28. srpna 2018 Žut (Der Schut (1964)) - Průběh natáčení Natáčení snímku Žut začalo 31. března 1964 v Bělehradu. V rezidenci Konak Knjeginje Ljubice se mělo natáčet setkání madam Galingré, Halefa a Kary ben Nemsího. Herečka Marianne Hold však […] Posted in Speciály

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,96991 s | počet dotazů: 231 | paměť: 72152 KB. | 22.04.2024 - 09:00:35