Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Prokletí

Prokletí

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po dlou­hé době se něko­mu poved­lo nato­čit kva­lit­ní kome­di­ál­ní horor, kte­rý sto­jí za to vidět. Tentokrát ze svě­ta vlkodla­ků a jak už to u tee­nage horo­rů bývá, také z pro­stře­dí střed­ní ško­ly.

Film si mě zís­kal hned úvod­ní pís­nič­kou Little Red Riding Hood, kte­rá nejen že je sama o sobě výbor­ná, ale pře­de­vším se svým námě­tem (tex­tem) k fil­mu per­fekt­ně hodí. Kdyby ten text nebyl z roku 1966, řekl bych, že byl napsán pří­mo pro ten film.

Ellie (Christina Ricci) se se svým mlad­ším bra­t­rem Jimmy (Jesse Eisenberg) vra­cí v noci autem domů, když vra­zí do něja­ké­ho div­né­ho tvo­ra a způ­so­bí havá­rii ješ­tě dal­ší­ho auta, kte­ré se zku­tá­lí ze sva­hu. Když se sna­ží řidič­ku z auta vypros­tit, stvo­ře­ní, kte­ré jim před tím skři­ži­lo ces­tu, jí odtáh­ne do lesa a roz­tr­há. Oba sou­ro­zen­ce při tom poškrá­be. Nejsou to žád­ná vel­ká zra­ně­ní, ale poslé­ze zjis­tí, že nejsou bez­vý­znam­ná. Jimmy tvr­dí, že šlo o vlkodla­ka. Ellie stvo­ře­ní nevi­dě­la a pro bra­t­rův názor nemá moc pocho­pe­ní.

Oba sou­ro­zen­ci, i když si to Ellie nechce při­pus­tit, na sobě začí­na­jí pozo­ro­vat urči­té změ­ny, kte­ré čím dál tím jas­ně­ji uka­zu­jí, že škrá­ban­ce od vlkodla­ka nezů­sta­ly bez násled­ků. Ellie o tom ale nechce ani sly­šet. Chce se dál věno­vat své karie­ře pro­dukč­ní tele­viz­ní talkshow, své­mu pří­te­li Jakeovi (Joshua Jackson) a na pohád­ky o vlkod­la­cích nemá chuť. Co se ale sta­lo, se nedá jen tak pus­tit z hla­vy. Naopak Jimmy je ze svých nových schop­nos­tí, kte­ré postup­ně zís­ká­vá, nad­šen. Ve ško­le je to tako­vý otlou­ká­nek, kte­ré­ho nikdo nemá rád a svých nových schop­nos­tí nále­ži­tě vyu­ží­vá. Alespoň zpo­čát­ku.

První polo­vi­na fil­mu se tvá­ří jako teenage-horor nebo thriller. Tajemství kolem vlkodla­ka vyvo­lá­vá napě­tí, vlkodlak je všu­de kolem, ale není vidět. Maximálně se někde mih­ne. Ale v momen­tě, kdy se ta chlu­pa­tá potvo­ra uká­že v plné krá­se, je celé tajem­no bohu­žel pryč a pros­tě se musí­te smát. Od této chví­le se film mění na kome­di­ál­ní horor. Scenárista Kevin Williamson říká „Chtěl jsem udě­lat něco jako Vřískot. Něco, co by bylo v prv­ní řadě stra­ši­del­né a také vtip­né.“. To se mu z vel­ké čás­ti poved­lo. Skutečně se jed­ná o horor, u kte­ré­ho se v jed­nom kuse musí­te smát.

O filmu:

Prokletí
USA, 2005, 97 min
Oficiání web: Cursed
Režie: Wes Craven
V hlav­ních rolích: Christina Ricci, Joshua Jackson, Judy Greer, Kristina Anapau, Scott Baio, James Lance Bass, James Brolin, Portia de Rossi, Jesse Eisenberg, Shannon Elizabeth, Robert Forster, Michelle Krusiec


Podívejte se na hodnocení Prokletí na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56462 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71583 KB. | 20.06.2024 - 13:55:13