Kritiky.cz > DVD a Video Tipy > PROMETHEUS již brzy v rozšířené verzi na Blu-ray a DVD.

PROMETHEUS již brzy v rozšířené verzi na Blu-ray a DVD.

review prometheus e1338953180624
review prometheus e1338953180624
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 

Epické sci-fi dob­ro­druž­ství Ridleyho Scotta PROMETHEUS vychá­zí již 10. říj­na v 3-diskové sbě­ra­tel­ské edi­ci na 3D Blu-ray, na 1-diskovém 2D Blu-ray a DVD.  Pro fanšmej­k­ry je ješ­tě mož­nost pře­ob­jed­nat si PROMETHEUS TO ALIEN EVOLUTION (SPACE JOCKEY) SPECIÁLNÍ limi­to­va­nou sbě­ra­tel­skou edi­ce až s 9 Blu-ray dis­ky.

Sběratelská edi­ce obsa­hu­je více než sedm hodin bonu­so­vé­ho mate­ri­á­lu včet­ně alter­na­tiv­ní­ho úvo­du i kon­ce, roz­ší­ře­né ver­ze a vyne­cha­ných scén a s pří­stu­pem k spi­sům Petera Weylanda.

Nadšenými fanouš­ky vel­mi oče­ká­va­ný pou­ta­vý sci-fi thriller PROMETHEUS reži­sé­ra Ridleyho Scotta vyjde 10. říj­na na Blu-ray 3D, Blu-ray 2D a na DVD spo­leč­nos­ti Twentieth Century Fox Home Entertainment. Ale pou­ze na Blu-ray bude mož­né odha­lit tajem­ství a zís­kat odpo­vě­di na zatím nezod­po­vě­ze­né otáz­ky. Sběratelská 3-disková edi­ce totiž nabí­zí šest hodin dosud nikým nespat­ře­né­ho bonu­so­vé­ho mate­ri­á­lu a umož­ňu­je vychut­nat si ten­to záži­tek ve for­má­tu 3D high-definition. Dlouho oče­ká­va­ný PROMETHEUS bude v pro­de­ji od letoš­ní­ho říj­na do led­na roku 2013. Fanoušci po celém svě­tě jej již nyní mohou objed­ná­vat u onli­ne pro­dej­ců.

Scénář PROMETHEA napsa­li Damon Lindelof (Ztracení) a Jon Spaihts, Film je ozdo­ben vyni­ka­jí­cí­mi herec­ký­mi výko­ny Oscarem oce­ně­né Charlize Theron (Zrůda), Michaela Fassbendera, nomi­no­va­né­ho na Zlatý gló­bus (Hanebný pan­char­ti), Guye Pearce (Memento), Noomi Rapace (Muži, kte­ří nená­vi­dí ženy) a Logana Marshall-Greena (Ďábel).

Dvojice arche­o­lo­gů, Elizabeth Shaw (Rapace) a Charlie Holloway (Marshall-Green), obje­vi­la hvězd­nou mapu, kte­rou bylo mož­né inter­pre­to­vat jako pozván­ku od před­chůd­ců lid­stva, tzv. „Inženýrů.“ Elizabeth a Charlie jsou odhod­lá­ni zjis­tit o nich více a vydá­va­jí se na palubě vědec­ké­ho pla­vi­dla Prometheus na ces­tu do vzdá­le­né čás­ti vesmí­ru. Kosmickou loď zkon­stru­o­val a finan­co­val Peter Weyland (Pearce), gene­rál­ní ředi­tel spo­leč­nos­ti Weyland Corporation. Šéfkou mise je Meredith Vickers (Theron) a záro­veň na její úspěch dohlí­ží andro­id David Weyland (Fassbender). Tým prů­zkum­ní­ků nemá men­ší cíl než najít klíč k půvo­du lid­stva na Zemi.  Vydávají se tak na vzru­šu­jí­cí ces­tu do nej­tem­něj­ších kou­tů vesmí­ru, kde se ocit­nou upro­střed děsi­vé­ho boje za zacho­vá­ní budouc­nos­ti lid­ské rasy.

3-disková sbě­ra­tel­ská edi­ce Prometheus a 1-diskové vydá­ní na Blu-ray obsa­hu­je původ­ní ver­zi pro kina a bude v pro­de­ji v pré­mi­o­vém bale­ní. Získejte tak doko­na­lý záži­tek se sbě­ra­tel­skou edi­cí, kte­rá obsa­hu­je i vyne­cha­né odha­lu­jí­cí scé­ny, doku­ment „Zuřící boho­vé“, alter­na­tiv­ní úvod a závěr, komen­tář reži­sé­ra a scé­náris­tů a dal­ší!

9-ti dis­ko­vá sada obsa­hu­je:

 • Prometheus ve vyso­kém roz­li­še­ní 3D
 • Prometheus ve vyso­kém roz­li­še­ní 2D
 • Zuřící boho­vé: Z natá­če­ní Promethea - Podrobný doku­ment
 • Bezprecedentní pří­stup k archi­vu Weyland Corp
 • Vetřelec ve vyso­kém roz­li­še­ní 2D (Originální ver­ze 1979 & Režisérská ver­ze 2003)
 • Vetřelci ve vyso­kém roz­li­še­ní 2D (Originální ver­ze 1986 & Speciální ver­ze 1991)
 • Vetřelec3 ve vyso­kém roz­li­še­ní 2D (Originální ver­ze 1992 & Speciální ver­ze 2003)
 • Vetřelec: Vzkříšení ve vyso­kém roz­li­še­ní 2D (Originální ver­ze 1997 & Speciální ver­ze 2003)
 • MU-TH-UR Mode Interaktivní záži­tek s dato­vým tokem
 • Komentáře ke všem fil­mům
 • Filmy ze záku­li­sí, sto­ry­bo­ar­dy / obráz­ko­vé gale­rie a dal­ší!

Trailer k vydá­ní Promethea na DVD a Blu-ray


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54209 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71728 KB. | 29.02.2024 - 12:29:49