Kritiky.cz > Profily postav > Skleněný pokoj - Hlavní postavy

Skleněný pokoj - Hlavní postavy

Hautek
Hautek
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hana a Liesel

Hlavní posta­vy Hana (Carice van Houten) a Liesel (Hanna Alström) pro­chá­ze­jí celým fil­mem. Opakují se situ­a­ce, v nichž jsou obě pří­tel­ky­ně spo­leč­ně, pro­to jsem muse­la vždy uva­žo­vat o jejich vzá­jem­ném půso­be­ní.

Pro intro­vert­ní Liesel jsem na začát­ku pou­ží­va­la jem­né tóny béžo­vé, růžo­vé a zele­né, s její při­bý­va­jí­cí zra­los­tí mají kos­týmy sytěj­ší a výraz­něj­ší bar­vy, domi­nant­ní je jas­ně mod­rá. V poz­děj­ším věku se pak zno­vu vra­cím k barev­né jem­nos­ti pomo­cí pís­ko­vé a béžo­vé. Liesel odrá­ží mini­ma­lis­mus domu.

Kostýmy extro­vert­ní, ener­gic­ké Hany jsou cel­ko­vě extra­va­gant­něj­ší. Mají výraz­něj­ší bar­vy a kon­trast­něj­ší barev­né kom­bi­na­ce. Zelenou, oran­žo­vou, ve 40. letech až expre­siv­ní čer­ve­nou, v 60. letech fia­lo­vou. Barvy pomá­ha­jí vyjá­d­řit sílu s jakou čelí všem pří­ko­řím.

Viktor

Pro Viktora (Claes Bang), maji­te­le domu a man­že­la Liesel, jsem navrh­la něko­lik oble­ků, kte­ré opět barev­nos­tí pod­tr­hu­jí ply­nu­tí času, od svět­lé­ho sko­ři­co­vě - kré­mo­vé­ho kom­bi­no­va­né­ho oble­ku z 30. let až k solid­něj­ší­mu šedo­hně­dé­mu ve 40. letech. Ve vol­ných chví­lích je oble­če­ný svo­bod­ně a nefor­mál­ně. Světlé kalho­ty, koši­le z úple­to­vé­ho mate­ri­á­lu, mís­to kra­va­ty šátek.

Von Abt

Architekt Von Abt (Karel Roden) je “duchem” domu. Rozhodla jsem se jeho kos­tým nemě­nit. V jed­nom prak­tic­kém twí­do­vém oble­ku ele­gant­ní antra­ci­to­vé bar­vy hra­je v celém fil­mu. Mění se jen v detai­lech, stří­dá koši­le a růz­né motýl­ky. Je spo­jen s nad­ča­so­vos­tí domu.

Kata

Kolem roku 1938 do pří­bě­hu vstu­pu­je Kata (Alexandra Borbély) a s ní smy­sl­nost a těles­nost. Její bar­vy jsou žlu­tá, oran­žo­vá, stři­hy dají vyznít žen­ským tva­rům.

Stahl

Stahl (Roland Møller), němec­ký kon­struk­tér, kte­rý za 2. sv. vál­ky byd­lí a pra­cu­je v domě, v tma­vě mod­rém oble­ku s doko­na­le bílou koši­lí při­ná­ší atmo­sfé­ru chla­du a stra­chu.

Laník

Laník (Karel Dobrý) je správ­ce domu, muž v poza­dí, kte­rý se při­způ­so­bí všem reži­mům a oby­va­te­lům domu. Typický cha­me­le­on. Jeho bar­vy jsou růz­né odstí­ny šedé a hně­dé.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Skleněný pokoj - Herci a tvůrci19. března 2019 Skleněný pokoj - Herci a tvůrci Herečka Carice van Houten, je známa ze seriálu Hra o trůny, válečného dramatu Valkýra, kde hrála po boku Toma Cruise, oceňovaného snímku Paula Verhoevena Černá kniha, nebo filmů Love […] Posted in Speciály
  • Skleněný pokoj - Rekvizity a dopňky19. března 2019 Skleněný pokoj - Rekvizity a dopňky Pro hlavní představitelky bylo třeba objednat 7 paruk – 4 pro Carice van Houten a 2 pro Hannu Alström a 1 pro Alexandru Borbély. Pro Hannu Alström bylo třeba vytvořit také falešné […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Kostýmy19. března 2019 Skleněný pokoj - Kostýmy Katarína Štrbová Bieliková navrhla a vytvořila pro film 90 původních kostýmů, celkem bylo třeba obléknout 500 osob, včetně komparzistů.  Kostýmy pohledem autorky Kataríny Štrbové […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Historické automobily19. března 2019 Skleněný pokoj - Historické automobily Ve filmu hraje řada historických vozidel. Kabriolet Landauer, kterým cestují Liesel a Viktor, představuje automobil značky Cord 812 z roku 1937. Vůz, o který se ve filmu stará šofér […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Lokace19. března 2019 Skleněný pokoj - Lokace Film se natáčel celkem 33 dní nejen ve vile Tugendhat, ale také  na dalších místech v Brně, dále v Praze, Plzni, na zámku  a v zámeckém parku Lednice nebo na Chateau Kotěra. Byt Hany se […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Vila Tugendhat19. března 2019 Skleněný pokoj - Vila Tugendhat Při natáčení ve vile Tugendhat se musela dodržovat veškerá opatření, aby nebyla památka UNESCO poškozena. Filmaři museli na podlahu Skleněného pokoje vily položit nové barevně identické […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Řekli k filmu19. března 2019 Skleněný pokoj - Řekli k filmu „Nejprve jsem přijel do Brna kvůli mé knize o Mendelovi. Protože zde žil. Vilu jsem tehdy navštívil jako turista a nadchla mě. Jenomže v té době mne žádný příběh nenapadl. To se stalo až o […] Posted in Speciály
  • Skleněný pokoj - SYNOPSE19. března 2019 Skleněný pokoj - SYNOPSE Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století obdivuhodný dům. Mistrovské dílo modernistické architektury z betonu a oceli je dílem slavného architekta von Abta. […] Posted in Speciály
  • Film režiséra Julia Ševčíka Skleněný pokoj bude mít slavnostní premiéru 12. března v brněnském Univerzitním kině Scala, do široké distribuce vstupuje 14. března 20198. března 2019 Film režiséra Julia Ševčíka Skleněný pokoj bude mít slavnostní premiéru 12. března v brněnském Univerzitním kině Scala, do široké distribuce vstupuje 14. března 2019 Hlavní ženské role ve filmu hrají hvězda seriálu Hra o trůny Carice van Houten, která ztvárňuje Hanu, a přední švédská herečka Hanna Alström, známá z akční série Kingsman, která hraje […] Posted in Filmové premiéry
  • Masaryk - 60 %28. října 2021 Masaryk - 60 % Málokomu se podaří dělat v životě to, co ho baví. Většinou má člověk určité představy, které postupně mění vlivem okolností. Podobně to měl i Jan Masaryk, syn prvního československého […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40163 s | počet dotazů: 246 | paměť: 72059 KB. | 29.02.2024 - 23:20:06