Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Rozhovor s Filipem Antoniem

Rozhovor s Filipem Antoniem

Anton
Anton
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jak se ti spo­lu­pra­co­va­lo s Jiřím Chlumským? Už jste se někdy pra­cov­ně potka­li?

S panem reži­sé­rem Jiřím Chlumským se mi pra­co­va­lo skvě­le. Vždy věděl, co chtěl a šet­řil naším i jeho časem. Doufám, že jemu se se mnou taky natá­če­ní líbi­lo. Špunti na vodě bylo moje prv­ní natá­če­ní s panem reži­sé­rem a dou­fám, že ne posled­ní. Pan reži­sér měl kolem sebe skvě­lý tým lidí. Všichni mě moc bavi­li, ale měli jsme obzvlášť skvě­lou pomoc­nou reži­sér­ku Míšu. Ta s námi v nároč­ných scé­nách lez­la dokon­ce i do vody a přes­to měla dobrou nála­du. Ve vodě vlast­ně neby­li jen “Špunti”, ale i kame­ra, všich­ni pomoc­ní­ci, reži­sér, naši fil­mo­ví táto­vé Hynek Čermák, Jiří Langmajer i Pavel Liška. Kdo má rád vodu, tak se má oprav­du na co těšit.

Jaká je tvo­je oblí­be­ná rodin­ná kome­die?

Moje oblí­be­né rodin­né kome­die jsou napří­klad s Tomášem Holým Jak vytrh­nout velry­bě sto­lič­ku, nebo Jak dostat tatín­ka do polep­šov­ny, S tebou mě baví svět, Marečku podej­te mi pero, Jáchyme, hoď ho do stro­je ane­bo Jak uto­pit dok­to­ra Mráčka. Na tyto fil­my se oprav­du rád s rodi­nou dívám. Ale nej­lep­ší rodin­né kome­die jsou u nás doma…. ha, ha, ha:)

Co nej­ra­dě­ji děláš v létě? Jezdíš na kole, na vodu, na hory nebo k moři?

Prázdniny si vždy nějak uži­ju. Ať už pra­cov­ně, nebo když mám úpl­né vol­no, mě prázd­ni­ny baví. Natáčení Špuntů bylo prázd­ni­no­vé tím, že jsme byli na vodě a i s přá­te­li. A nejen s přá­te­li, ale i naším Bertem - to je náš pej­sek. Na natá­če­ní nám ale pěk­ně v lese zdre­do­va­těl, tak jsme ho pak muse­li ostří­hat. Prostě hlav­ní je užít si zážit­ky s někým blíz­kým. Špunti byli vlast­ně tako­vé rodin­né natá­če­ní. Jinak samo­zřej­mě v létě rád pro­vo­zu­ji spor­tov­ní akti­vi­ty jako jíz­da na kole, pla­vá­ní + brus­le­ní na inli­nech, pád­lo­vá­ní, leze­ní na ská­ly, nebo i něja­ké vycház­ky. Nebo taky rád jez­dím k moři. Ale nej­rad­ši o prázd­ní­nách spím, a táta říká, že mi to jde oprav­du dob­ře.

Jak si rozu­mě­la vaše dět­ská par­ta? Scházíte se ješ­tě po natá­če­ní?

Naše dět­ská par­ta mě straš­ně bavi­la a vychá­ze­li jsme veli­ce dob­ře. Hodně jsme si ve věcech rozu­mě­li a hned od začát­ku natá­če­ní z nás byli dob­ří kama­rá­di. Zatím jsme se sešli jen s Tondou, kte­rý nám hrál brá­chu. Jeli jsme dokon­ce spo­lu do Německa, do vel­ké­ho zábav­ní­ho par­ku Europapark plné­ho až nesku­teč­ných atrak­cí, kde jsme si to fakt moc uži­li a rádi na to vzpo­mí­ná­me. Doufám, že se usku­teč­ní i něja­ké hro­mad­né setká­ní.

Radil jsi nějak své­mu bra­t­ro­vi, kte­rý ve fil­mu také hra­je?

Ano. Viktor mi hrál brá­chu a já, ale hlav­ně mam­ka jsme mu radi­li a pomá­ha­li, když si nevě­děl rady. Většinou to ale bylo tak, že věděl přes­ně, co se po něm chce. Myslím, že je sice živěj­ší než já, tak­že se hodí na spor­ty, ale má i veli­ký talent pro umě­ní, herec­tví, zpěv a kla­vír. Šíleně rád se smě­je, pořád dělá něja­ké blbi­ny a je s ním hroz­ná sran­da. Mám ho moc rád.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,09067 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71971 KB. | 28.02.2024 - 01:44:24