Kritiky.cz > Pozvánky na akce > První geo-lokační hry s rozšířenou realitou dorazily do ČR

První geo-lokační hry s rozšířenou realitou dorazily do ČR

Foto ze hry
Foto ze hry
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hry s roz­ší­ře­nou rea­li­tou půvo­dem z Německa hra­je celý svět. Nyní si je může­te zahrát i v České repub­li­ce. Unikátní kon­cept geo-lokačních her kom­bi­nu­je roz­ší­ře­nou rea­li­tu zasa­ze­nou do reál­né­ho svě­ta. Hráčům je ke hře poskyt­nut iPad s nain­sta­lo­va­nou apli­ka­cí a navíc braš­na, ve kte­ré najdou gad­ge­ty potřeb­né pro dokon­če­ní mise. Milovníci her se už nemu­sí zaví­rat jen do uza­vře­ných úni­ko­vých míst­nos­tí nebo sedět před obra­zov­kou počí­ta­če.

Únikové hry jsou feno­mé­nem posled­ní doby. Odhaduje se, že v posled­ních 5 letech vznik­lo v České repub­li­ce kolem 200 úni­ko­vých míst­nos­tí, tzv. esca­pe rooms nebo exit games. Principem je, že jste zavře­ni do jed­né nebo něko­li­ka míst­nos­tí a musí­te unik­nout ve sta­no­ve­ném čase vyře­še­ním série úko­lů, háda­nek a šifer. Často jsou úni­ko­vé míst­nos­ti při­pra­ve­né tema­tic­ky, např. dle kní­žek, his­to­ric­kých udá­los­tí nebo oblí­be­ných fil­mů.

„Nabízíme hrá­čům a milov­ní­kům úni­ko­vých i počí­ta­čo­vých her „zdra­věj­ší“ alter­na­ti­vu,
jak se na pár hodin zaba­vit. Hry QuestWorld se hra­jí ven­ku a při řeše­ní úko­lů a háda­nek
se i tro­chu pro­táh­ne­te a pro­jde­te. Jsou vhod­né jak pro pokro­či­lé hrá­če, tak pro rodi­če s dět­mi,“
 sdě­lil Matěj Mareš, kte­rý byl u zro­du úni­ko­vých her v ČR a nyní pro­vo­zu­je hry QuestWorld.

V hrách QuestWorld pou­ží­vá­te her­ní apli­ka­ci, kte­rá vám dává úko­ly a sle­du­je vaši polo­hu. V České repub­li­ce je mno­ho her, kte­ré fun­gu­jí na podob­ném prin­ci­pu. V hrách QuestWorld je ale chytře zabu­do­vá­na tzv. aug­men­ted rea­li­ty, díky kte­ré si při­pa­dá­te, že tre­zor nebo pirát­ská truh­la je pří­mo před vámi. S objek­ty může­te inter­a­go­vat a truhlu nebo tre­zor otevřít a pokra­čo­vat v hra­ní. K tomu máte ješ­tě braš­nu a v ní růz­né vychy­táv­ky jako tře­ba popu­lár­ní kryp­tex, kte­rý lidé zna­jí z fil­mu Šifra mis­tra Leonarda.

„Pokud máte rádi fil­my jako Kingsman nebo Mission Impossible a jste už tro­chu zku­še­něj­ší hrá­či, dopo­ru­ču­je­me hru Operace Mindfall. Pokud zatím tolik zku­še­nos­tí nemá­te ane­bo potře­bu­je­te zaba­vit děti a vytáh­nout je ven, zkus­te hru Magický por­tál, kte­rý má pohád­ko­vý pří­běh ode­hrá­va­jí­cí se v par­ku Grébovka v praž­ských Vršovicích,“ uza­ví­rá Matěj Mareš.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Okrsek 13 - Paříž 2010.22. dubna 2021 Okrsek 13 - Paříž 2010. Luc Besson se už pěkně dlouho snaží přesvědčit o tom, že pořádnou akční jízdu neumí natočit jen Američané a šikovní kluci a holky z Hongkongu, ale že to zvládne i Evropan. Někdy se mu to […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jungfrukällan (1960)31. srpna 2012 Jungfrukällan (1960) Ingmar Bergman tento film natočil podle staré severské pověsti, která je plná lásky a víry v boha, ale i krutosti a pomstychtivosti. Töre a jeho rodina jsou hluboce věřící lidé, kteří […] Posted in Horory
  • Kozí příběh - pověsti staré Prahy9. dubna 2008 Kozí příběh - pověsti staré Prahy Nadějný řezbář Kuba (Matěj Hádek) se svou kozou (Jiří Lábus) přichází hledat štěstí do středověké Prahy. Zrovna v době, kdy se právě všude kolem budují […] Posted in Recenze
  • It Waits (2005)21. dubna 2017 It Waits (2005) Autonehoda jí poznamenala natolik, že flaška alkoholu se pro ní stala nejvěrnější společnicí. Nyní však musí čelit mnohem horšímu protivníkovi, než je její černé svědomí. Uprostřed […] Posted in Horory
  • Objevujeme auta – milá publikace pro nejmenší16. listopadu 2023 Objevujeme auta – milá publikace pro nejmenší Zajímá se vaše předškolní dítko o auta? V tom případě jej potěší krásně ilustrovaná publikace nakladatelství Albatros z edice Už vím proč. Tato naučná řada je i dle mých zkušeností mezi […] Posted in Recenze knih
  • Kletba vítězů aneb tenká hranice mezi otroctvím a svobodou7. listopadu 2018 Kletba vítězů aneb tenká hranice mezi otroctvím a svobodou Kniha čtenáře zavádí do trochu smyšlené minulosti, kdy Valoriáni vyhráli válku a podmanili si Herrnaskou zemi, zabrali domovy lidem, kteří se stali jejich otroky. 17 letá Kestrel, dcera […] Posted in Recenze knih
  • Rudý přízrak (2020)11. ledna 2022 Rudý přízrak (2020) Úžasná válečná jízda z Ruska!!Rusové jsou ve válečných filmech velmi slušní, ale tohle patří k tomu nejlepšímu, tak za poslední 2 roky, co vytvořili. Je to hodně netradiční pohled na […] Posted in Krátké recenze
  • Christopher Weaver, zakladatel Bethesda Softworks: "Co...29. září 2020 Christopher Weaver, zakladatel Bethesda Softworks: "Co... Christopher Weaver, zakladatel Bethesda Softworks: "Co Microsoft vlastní, to Sony nemůže dostat. Ještě jsem nepotkal ředitele, který by nechtěl akcelerovat prodeje svého potenciálního […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Morbius22. června 2022 Morbius Pure cinema. Nejlepší film, co jsem kdy viděl, možná všech dob. Geniální a velice nápaditá zápletka, dialogy hodné Oscara, herecké výkony jakbysmet. Hudba okamžitě zapamatovatelná, velmi […] Posted in Filmové recenze
  • Top Mobilní telefony do 2 000 Kč15. srpna 2019 Top Mobilní telefony do 2 000 Kč Xiaomi Redmi 6A 2GB/16GB Parametry produktu Souhrn Zařazení Android telefon, Smartphone Výrobce Xiaomi Konstrukce dotykové Operační […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60191 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71638 KB. | 19.06.2024 - 22:25:28