Kritiky.cz > Recenze knih > Shigor Birdman - Kronika konce světa

Shigor Birdman - Kronika konce světa

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Postapokalyptických romá­nů u nás moc nevy­chá­zí. Nejsem zrov­na odbor­ník, ale snad krom geni­ál­ní­ho díla Tma od Neffa je v této kolon­ce Birdmanova kni­ha osa­mo­ce­na.

Shigor Birdman je samo­zřej­mě pseu­do­nym, ten­to pán se jme­nu­je Jiří Matyskiewicz a krom psa­ní se věnu­je i tvor­bě počí­ta­čo­vých her (což je v něko­li­ka názna­cích v kni­ze znát). Kronika kon­ce svě­ta není bůhví­ja­ké lite­rár­ní dílo, mož­ná prá­vě nao­pak, do číta­nek se prav­dě­po­dob­ně nikdy nedo­sta­ne, jazy­ko­vě to také není výlet do luhů a hájů mis­tra Vančury, nicmé­ně o to tu vlast­ně ani nejde (a při­znej­me si, že cílo­vá sku­pi­na čte­ná­řů je schop­na podob­né věci čas­to odpouš­tět). Hlavní devi­zou je zají­ma­vý pří­běh ori­gi­nál­ně (pod­le mého názo­ru) zpra­co­va­né neo­ri­gi­nál­ní kata­stro­fy (snad se v té větě lze ori­en­to­vat). Ono je samo­zřej­mě těž­ké na tom­to lite­rár­ním poli napsat něco zce­la pře­vrat­né­ho, neboť se asi jen těž­ko lze zce­la odvrá­tit napří­klad od tako­vé­ho Dne Triffidů (na kte­rý jsou v kni­ze rov­něž čet­né naráž­ky).

Kniha se čte veli­ce dob­ře a sviž­ně, mís­ty jsem se od ní doslo­va nemohl odtrh­nout, pro­to­že mě vel­mi zají­ma­lo jak to celé bude dále. Kronika kon­ce svě­ta navíc není ani moc dlou­há (246 stran kapes­ní­ho for­má­tu). Ideální let­ní čet­ba pro lidi, kte­rým onen žánr není vylo­že­ně nepřá­tel­ský. Pokud jste navíc schop­ni absor­bo­vat něja­ký ten kli­šo­id­ní motiv a nepří­liš zda­ři­lou lite­rár­ní úro­veň (byť i to může být dost sub­jek­tiv­ní), tak garan­tu­ji, že s tím­to dílem bude­te nad­mí­ru spo­ko­je­ni.

A pokud poten­ci­ál­ní čtenář/ka pat­ří mezi jedin­ce, kte­ří mají rádi horo­ro­vý zom­bie sub­žánr, tak garan­tu­ji spo­ko­je­nost snad ješ­tě vět­ší :-), navíc zom­bie tu jsou zpra­co­vá­ny doce­la nápa­di­tě a ačko­liv se děj oko­lo nich pří­mo neto­čí, tak beze­spo­ru zaujmou.

Záměrně nepí­ši nic k ději, snad mohu pozna­ment jen to, že kni­ha je psá­na for­mou dení­ko­vých zázna­mů a že nej­vět­ší hajlz je samo­zřej­mě člo­věk.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Základní instinkt12. prosince 2007 Základní instinkt Díky rostoucímu zájmu bulvárních plátků o kulturní vzdělávání občanů, jsem si mohl před pár dny u novinového stánku koupit filmové dvd s thrillerem, tak […] Posted in Recenze
  • Session 9 (2001)30. prosince 2013 Session 9 (2001) Brát kdejakou zakázku a ještě k tomu přihodit sebevražedný termín není zrovna šťastný nápad jak rychle přijít k penězům. Zvláště když vaše psychické zdraví není úplně […] Posted in Horory
  • Projekt Power - Tak co by jste dělali, mít superschopnosti?17. srpna 2020 Projekt Power - Tak co by jste dělali, mít superschopnosti? Bývalý voják Art Reilly (Jamie Foxx), policajt Frank Shaver (Joseph Gordon-Levitt) a teenagerka Robin (Dominique Fishback) se náhodou potkávají v New Orleans, kde pátrají po původu […] Posted in Filmové recenze
  • Někdo tam dole mě má rád (2008)19. března 2012 Někdo tam dole mě má rád (2008) Pokud se nedovoláš tam nahoře, tak se obrať pro pomoc ke mě dolů. Já vždycky rád pomůžu lidem v nouzi. Hlavně když bude dobré pivo a dokážu ti vyvrátit tvou víru. Potom už záleží jen na […] Posted in Horory
  • Chyť mě, když to dokážeš4. května 2006 Chyť mě, když to dokážeš 13. 5. 2006 - Nova 20.00 Frank W. Abagnale je dnes mužem v nejlepším věku s pověstí špičkového odborníka, ale ještě než dosáhl plnoletosti, tedy jedenadvaceti let, pátrala po něm […] Posted in TV Recenze
  • Lullaby27. prosince 2022 Lullaby John R. Leonetti je zpět s novou démonskou duchařinou a je to opět průměr. Dvorní Kameraman Insidiousů a učenec Jamese Wana něco málo od mistra odkoukal, ale ani jeden z jeho filmů si […] Posted in Krátké recenze
  • Divoká dvojka (Hot Pursuit) – Recenze – 10%12. června 2015 Divoká dvojka (Hot Pursuit) – Recenze – 10% Rose (Reese Witherspoon) je upjatá policistka bez smyslu pro humor, zato však s mimořádnou důsledností v dodržování předpisů, což její méně horlivé kolegy značně irituje. Jednoho dne je jí […] Posted in Filmové recenze
  • Ghost Ship (2002)20. února 2017 Ghost Ship (2002) Většina pohřešovaných lodí se „neztratila“ bezdůvodně. Tato ale raději neměla být nikdy nalezena... Kapitána Murphyho a posádku jeho lodi kontaktuje neznámý mladík […] Posted in Horory
  • Texas Chain Saw Massacre, The (1974)3. prosince 2017 Texas Chain Saw Massacre, The (1974) Zvrácený příběh z Texasu, který se nesmazatelně zapsal do historie hororového žánru i paměti mnoha diváků… Sally společně se svým invalidním bratrem Franklinem a […] Posted in Horory
  • The Domestics (2018)7. října 2018 The Domestics (2018) Tady půjdu proti proudu, ale pro mne od Mad Maxe tu lepší postapo nebylo.Post-apokalyptické snímky patří k mým nejoblíbenějším hned za Exploitation, tedy dokážu odpustit ledacos, ale zde v […] Posted in Krátké recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47832 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71611 KB. | 13.07.2024 - 16:25:52