Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 %

Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 %

attack on titan season 3 characters poster
attack on titan season 3 characters poster
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V pro­duk­ci stu­dia Funanimation vznik­la již tře­tí řada seri­á­lu pod­le popu­lár­ní japon­ské man­gy Shingeki no Kyojin zná­mé­ho hlav­ně pod ang­lic­kým názvem Attack on Titan. Fanoušci se moh­li na pre­mi­é­ru seri­á­lu postup­ně při­pra­vo­vat. 3. série byla pre­zen­to­vá­na na výsta­vě Anime Expo 2018, kte­rá pro­bí­ha­la od 5. do 8. čer­ven­ce v Los Angeles. 10. a 11. čer­ven­ce byl v něko­li­ka vybra­ných diva­dlech v Kanadě a USA pro­mí­tán film reka­pi­tu­lu­jí­cí dru­hou sérii a prv­ní epi­zo­da nové série, nej­pr­ve v japon­ském zně­ní s ang­lic­ký­mi titul­ky, dru­hý den pak v ang­lic­kém dabin­gu. A 22. čer­ven­ce 2018 se koneč­ně dočka­li i všich­ni ostat­ní fanouš­ci z celé­ho svě­ta. Na inter­ne­tu se obje­vi­la prv­ní epi­zo­da onli­ne ke zhléd­nu­tí.

A co nám o tře­tí řadě napo­vě­dě­la?

Pokud bude vše pokra­čo­vat tak, jak to zača­lo, roz­hod­ně se toho během při­pra­ve­ných 24 dílů stih­ne ode­hrát vel­ká spous­ta. Už v prv­ní 24minutové epi­zo­dě došlo k mno­ha význam­ným a neo­če­ká­va­ným udá­los­tem a byli jsme svěd­ky něko­li­ka zají­ma­vých odha­le­ní a myš­le­nek. Seriál si tudíž zacho­vá­vá své uni­kát­ní tem­po, jako tomu bylo v prv­ních dvou řadách. Děj je nabi­tý k prask­nu­tí, ale přes­to se do něj vejdou ješ­tě myš­len­ky a úva­hy hlav­ních postav. Domnívám se tedy, že 3. série při­ne­se mno­ho zvra­tů a že všech­no skon­čí úpl­ně jinak, než si kdo teď trou­fá odha­do­vat.

Hlavní posta­vy půso­bí mno­hem dospě­le­ji. Od začát­ku pří­bě­hu moh­lo uply­nout zhru­ba tak 10 let a je to na nich znát. Už to nejsou děti s vel­ký­mi sny o hrdin­ství, ale hoto­ví vojá­ci, na jejichž bed­rech leží budouc­nost lid­stva. O to těž­ší je jejich úkol, že musí ope­ro­vat v uta­je­ní, neboť se jejich jed­not­ka na kon­ci před­cho­zí řady vinou intrik sta­la veřej­ným nepří­te­lem. Svoje síly tak teď musí roz­lo­žit mezi sna­hy o naji­tí způ­so­bu, jak zachrá­nit lid před titá­ny, a svou vlast­ní ochra­nu.

První díl mě roz­hod­ně nijak nezkla­mal, ale ješ­tě nesti­hl zís­kat mé srd­ce pro tře­tí pokra­čo­vá­ní seri­á­lu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 %6. srpna 2018 Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 % Další dva díly 3. série mají názvy Bolest a Starý příběh a přinesly nám přesně to, co v celé této řadě očekáváme. Zlomové informace. Ve 2. dílu jsme se dozvěděli dosud tajené příjmení […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl15. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl Řev Erenovi se vybavují vzpomínky na matku, kdy mu říká, že se má vzchopit a někdy musí chránit také on Mikasu. Teď se k němu a Mikase blíží titán, který jeho matku snědl, a Eren ji […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -11. díl11. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 -11. díl Daň Erwin zpozoruje opancéřovaného titána, jak se svými pasažéry utíká pryč od lesa. Všem vojákům nakáže, aby ho následovali a přitom se nechali pronásledovat titány. Jedním vojákem je […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl10. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl Děti Yoš s několika dalšími průzkumníky přijíždí do Ragaka a konstatuje, že vše je tak, jak je uvedeno ve zprávě. Vesnice je zničena, ale nikde není ani kapka krve, ani těla. Průzkumníci […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -9. díl29. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 -9. díl Zahájení Erwin se svými lidmi zahajuje pronásledování opancéřovaného a kolosálního titána. Zraněná Hanji zůstává na zdi Rosé s Yošem a nakazuje mu, aby jí dal koně. Na jeho otázku, kam […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl27. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl Lovci Kolosální titán svým pádem ze zdi vytváří prudký vítr a proud horké páry, který ochromí všechny vojáky. Někteří jsou odváti pryč, jiní se z posledních sil drží okraje zdi. Mnoho […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl26. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl Boj zblízka Eren se přeměňuje v titána, dopadá spolu s Reinerem na zem a pouští se s ním do pěstního souboje. Mikasa, během toho, co přihlíží souboji, lituje, že Reinerovi i Bertholdovi […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl21. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl Bojovník Tělo Ymir je na nosítkách vytaženo průzkumníky na zeď Rosé. Dozvídáme se, že Ymir nezemřela, jen je ve velmi vážném stavu, který by nepřežila, kdyby byla „normální“. Christa […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl17. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl Historie Kadeti ze 104. jednotky absolvují zimní výcvik. Jeden po druhém přicházejí zničení do cíle své trasy, kterou absolvovali ve sněhové vánici. Jenže se zjistí, že Christa, Ymir a […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 4. díl29. září 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 4. díl Voják Vracíme se v čase dvě hodiny před napadení ruiny Untgerd titány. Jižní a východní tým průzkumné jednotky sedí v hlavní místnosti hradu. Jejich členové jsou překvapeni, že se v této […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97636 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72062 KB. | 18.04.2024 - 20:05:12