Kritiky.cz > Horory > Prey (2022)

Prey (2022)

rp Prey 2022.jpg
rp Prey 2022.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Indiánská léči­tel­ka a nezku­še­ná lov­ky­ně se musí posta­vit mimo­zem­ské­mu Predátorovi v sou­bo­ji na život a na smrt…

Děj fil­mu se ode­hrá­vá roku 1719 na Velkých plá­ních, kde žije mla­dá dív­ka – léči­tel­ka Naru v jed­nom z kme­nů koman­čů. Ta by se ráda vyrov­na­la své­mu bra­t­ro­vi Taabemu a ostat­ním mužům z kme­ne a sta­la se rov­něž uzná­va­nou lov­ky­ní. Společně se svým psem Sarii se během tou­lek po lese a sbí­rá­ním plo­dů a byli­nek, učí zachá­zet se zbra­ně­mi. Jednoho dne si všim­ne podiv­né­ho úka­zu na oblo­ze, kte­rý ji zne­po­ko­jí. Kromě nebez­peč­né pumy, vel­ké­ho med­vě­da či fran­couz­ských kolo­ni­zá­to­rů – lov­ců bizo­nů, totiž její kmen začne ohro­žo­vat i něco mno­hem nebez­peč­něj­ší­ho. Něco, co nepo­chá­zí z naší pla­ne­ty. Mimozemský Predátor vlast­ní­cí vyspě­lou tech­no­lo­gii a zbra­ně, kte­rý při­šel na Zemi lovit, se záhy uká­že jako neza­sta­vi­tel­ný a téměř nevi­di­tel­ný stroj na zabí­je­ní. Naru je však stej­ně odhod­la­ná a roz­hod­ne se nové­mu pro­tiv­ní­ko­vi posta­vit v sou­bo­ji na život a na smrt… 

Český název: Predátor: Kořist

Režie: Dan Trachtenberg

Rok výro­by: 2022

Délka: 99 min

Země: USA

 

Hrají:

Amber Midthunder...(Naru)

Dakota Beavers...(Taabe)

Dane DiLiegro...(Predator)

Stormee Kipp...(Wasape)

Bennett Taylor...(Raphael Adolini)

Mike Paterson...(Big Beard)

...a dal­ší

Predátoří sérii mám doce­la rád, stej­ně jako tu Vetřelčí, tak­že jsem se na ten­to nej­no­věj­ší pří­růs­tek doce­la těšil. První a dru­hý Predátor pat­ří mezi moje nej­ob­lí­be­něj­ší fil­my, Predators a Evoluci řadím spí­še mezi prů­měr­né kous­ky a po zhléd­nu­tí Kořisti musím uznat, že ta je někde mezi nimi. Sledování toho­to fil­mu jsem si doce­la užil, spous­ta nápa­dů a scén se mi líbi­la (stej­ně jako hlav­ní hrdin­ka), ale dá se tu nara­zit i na něko­lik tvůr­čích kik­sů, nepří­liš pove­de­ných digi­tál­ních efek­tů (hlav­ně u zví­řat) a samot­ný závěr byl taky spí­še úsměv­nou zále­ži­tos­tí, než abych u něj oněměl úža­sem nad jeho pro­ve­de­ním.

 

Určitě jsem neměl pro­blém se zasa­ze­ním děje mezi indi­á­ny, fran­couz­ské kolo­ni­zá­to­ry a lov­ce bizo­nů – nád­her­ná kanad­ská pří­ro­da nikdy nezkla­me. Sice troš­ku pochy­bu­ju, že to u Komančů takhle fun­go­va­lo (ale já mezi nimi nikdy nebyl, tak­že nemůžu sou­dit), ale to je ved­lej­ší. Tady šlo hlav­ně o Predátora a jeho lovec­ký ape­tit. Nejprve musí­me pře­kous­nout pár sou­bo­jů s digi­tál­ní­mi zví­řa­ty (ty bohu­žel moc dob­ře udě­la­né neby­li), abychom se násled­ně pře­nes­li k masa­kro­vá­ní lidí. A to už šla kva­li­ta fil­mu naho­ru. Gore tu bylo dost, stej­ně tak krve, usek­nu­tých kon­če­tin – hlav, jo to jsem si oprav­du libo­val a vrněl bla­hem.

 

K vytvo­ře­ní potřeb­né atmo­sfé­ry pomá­hal i solid­ní hudeb­ní dopro­vod a sluš­ná por­ce bru­ta­li­ty. Když k tomu při­po­čí­tám i pohled­nou před­sta­vi­tel­ku hlav­ní hrdin­ky, měl bych být sak­ra spo­ko­je­ný. Jenomže samot­ný závěr na mě zas až tak úžas­ný dojem neu­dě­lal. Přišlo mi to zbrk­lé, Predátor se cho­val jako blbec a mla­dá indi­án­ka najed­nou rov­něž dosta­la téměř nad­lid­ské schop­nos­ti, hlav­ně se až nesku­teč­ně rych­le nau­či­la poro­zu­mět cizím tech­no­lo­giím, kte­ré dosud nezna­la. Ale srát na to.

 

Líbilo se mi i něko­lik odka­zů na pře­de­šlé fil­my (hláš­ky z jed­nič­ky, zbraň ze dvoj­ky). Jako celek to roz­hod­ně bylo lep­ší než Predators či Evoluce, ale k prv­ním dvě­ma dílům se to nepři­blí­ži­lo. Přestože to mno­ho lidí tvr­dí. Já zůstá­vám při zemi. Určitě jde o lehce nad­prů­měr­nou zále­ži­tost, kte­rá nám nabíd­ne něko­lik pove­de­ných scén i tvůr­čích myš­le­nek, ale má to i své zápo­ry.


Hodnocení:

60% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Skleněný pokoj - Řekli k filmu19. března 2019 Skleněný pokoj - Řekli k filmu „Nejprve jsem přijel do Brna kvůli mé knize o Mendelovi. Protože zde žil. Vilu jsem tehdy navštívil jako turista a nadchla mě. Jenomže v té době mne žádný příběh nenapadl. To se stalo až o […] Posted in Speciály
  • Rise: Blood Hunter (2007)28. ledna 2012 Rise: Blood Hunter (2007) Lucy Liu se rozhodla pomstít svou smrt. Sadie pracuje jako reportérka. Právě pracuje na novém článku, který se týká nějakého tajemného kultu. Jednoho dne je však dívka, se kterou dělala […] Posted in Horory
  • Beseda se spisovatelkou a křest knihy9. února 2018 Beseda se spisovatelkou a křest knihy V pátek 2.února proběhla v Městské knihovně v Praze beseda se spisovatelkou Martou Davouze (Železnou). Ve velkém sále uvítal hosty moderátor večera David Železný, který zastoupil svého […] Posted in Novinky v nakladatelstvích
  • Assassin’s Creed | Official HD Trailer #2 | 201718. října 2016 Assassin’s Creed | Official HD Trailer #2 | 2017 Screeny z Traileru. Trailer na TraileryCesky.net. Posted in Trailery
  • KVĚTY SLUNCE6. října 2019 KVĚTY SLUNCE   Po první velmi úspěšné knize "mléko a med" jsme se konečně dočkali další knihy "květy slunce" od velmi oblíbené autorky "rupi kaur", jež svými básněmi doslova procestovala celý […] Posted in Knihovnička
  • Sony zveřejnila deset her, které nebudou kompatibilní z PS4...11. října 2020 Sony zveřejnila deset her, které nebudou kompatibilní z PS4... Sony zveřejnila deset her, které nebudou kompatibilní z PS4 na PS5. Jedná se o hry Robinson: The Journey, Hitman Go: Definitive Edition, Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One, TT Isle […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Warcraft: První střet - O PRODUKCI10. června 2016 Warcraft: První střet - O PRODUKCI Od herních obrazovek ke stříbrnému plátnu: Warcraft se začíná točit V roce 2006 společnost Legendary Pictures oznámila, že získala práva k filmu z prostředí Warcraftu a začala o něm […] Posted in Speciály
  • Jak správně posilovat a nezmrzačit se28. července 2012 Jak správně posilovat a nezmrzačit se Tyto řádky jsou určené především pro začínající kulturisty, kteří chtějí začít pravidelně posilovat. Tyto rady vám mohou pomoci snížit riziko zranění a vyvarovat se zbytečným chybám na […] Posted in Domácí rady
  • Doporučované filmy z Fresh Film Fest 201313. září 2013 Doporučované filmy z Fresh Film Fest 2013 Apači Malé městečko Porto Vecchi na Korsice je každé léto plné turistů. Ti si užívají své dovolené, na rozdíl od místní mládeže. Ta svůj čas tráví bezstarostně a s radostí svého mládí. […] Posted in Festivaly
  • Black Christmas (2019)23. prosince 2022 Black Christmas (2019) Děvčata ze školy Hawthorne College rozhodně neprožijí tyto vánoční svátky v klidu a míru. No jestli je tedy vůbec přežijí…Studentka Riley chodí na Hawthorne College a společně […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73616 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71520 KB. | 22.06.2024 - 17:53:33