Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Blade: Trinity - Když se probudí Drákula, tak je jisté, že bude nutné ho zabít!

Blade: Trinity - Když se probudí Drákula, tak je jisté, že bude nutné ho zabít!

Blade3
Blade3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Třetí díl upír­ské­ho fil­mu Blade začí­ná kde­si v syrij­ské pouš­ti, kam par­tič­ka upí­rů při­šla oži­vit... ano Draculu. Tady mu sice říka­jí Drake, zřej­mě aby si ho moh­li upra­vit po svém a nemu­se­li se držet toho, jak má Dracula vypa­dat, ale všich­ni vědí, že Drake je vlast­ně Dracula, tedy spo­leč­ný pře­dek všech upí­rů.

Drake v Sýrii již něko­lik sto­le­tí odpo­čí­vá a není nijak nad­šen, že ho jeho potom­ci vzbu­di­li. Nicméně jim je ocho­ten pomo­ci pro­ti tomu, kdo je tero­ri­zu­je - Blade - polo­vič­ní upír, kte­rý jím být nechce, nená­vi­dí je a svůj vlast­ní rod se sna­ží zpro­vo­dit ze svě­ta. Z počát­ku ale nemá štěs­tí. Omylem zabi­je mla­dí­ka, kte­rý si na upí­ra jen hrál. Co čert nechtěl, celou scé­nu sle­do­va­la, na video nato­či­la a poli­cii pře­da­la upír­ka Danica (Parker Posey). Díky tomu jdou teď po Bladovi nejen upí­ři, ale i FBI. A jak poz­dě­ji zjis­tí­me, tyto dvě ban­dy se tro­chu pře­krý­va­jí.

Jsou tu i jiní lov­ci upí­rů. Partička, kte­rá si říká Nightstalker a kte­rá Bladovi v jed­né nepří­jem­né chví­li zachrá­ní život. Zajímavé je, že o nich Blade dřív nevě­děl. Nicméně se mu pří­liš nezavdě­čí a i když s nimi nako­nec musí spo­lu­pra­co­vat, nemá je moc rád, při­pa­da­jí mu směš­ní, nedo­spě­lí, nezku­še­ní, leh­ko­váž­ní, zkrát­ka mu nese­dí. Nejvíc ho štve Hannibal King (Ryan Reynolds), je nej­vět­ší hláš­kař fil­mu.

Upíři něco chys­ta­jí. Blade o tom nic neví. Členové Nightstalker tuší. Chtějí se zba­vit lidí jed­nou pro vždy. Jak to ale udě­lat, když jsou na jejich krvi závis­lí? Proč je ale lovit, když by se dali tře­ba pěs­to­vat a jenom dojit? Upíři jsou plně při­pra­ve­ni Blada zni­čit a sku­teč­ně to s ním už chví­le­ma nevy­pa­dá dob­ře. S pomo­cí Nightstalkerů však nako­nec zví­tě­zí a upí­ři jsou defi­ni­tiv­ně pora­že­ni.

Svižná a rela­tiv­ně drs­ná hud­ba, pro­vá­ze­jí­cí vět­ši­nu akč­ních scén, sice dává fil­mu spád a akč­ní scé­ny zdů­raz­ňu­je, bohu­žel je ale cel­kem pri­mi­tiv­ní, bez fan­ta­zie a hlav­ně stá­le stej­ná. Jiný hudeb­ní žánr by se asi hodil lépe.

Celkem zají­ma­vý nápad byli psí upí­ři. Sice mi při­pa­da­li spíš jako vetřel­ci než upí­ři, ale vhle­dem k tomu, že se tam mih­li jen dva­krát, bylo to pěk­né zpes­t­ře­ní. Už vím co mi při­po­mí­na­li: naka­že­né psy z fil­mu Věc (lespoň tla­mou).

Proti před­cho­zím dílům je Blade: Trinity sla­bý odvá­rek. Co ale čekat od tře­tí­ho pokra­čo­vá­ní úspěš­né­ho fil­mu? Jednou holt inven­ce dojít musí, aby už niko­ho nena­padlo točit dal­ší díl. I když závěr fil­mu si pro něj pro­stor nechá­vá.


Photo © 2004 New Line Cinema


Podívejte se na hodnocení Blade: Trinity na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Blade


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33590 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71787 KB. | 14.07.2024 - 05:01:42