Kritiky.cz > Horory > Vampires Suck (2010)

Vampires Suck (2010)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pro někte­ré utr­pe­ní a totál­ní zby­teč­nost, pro ty dru­hé lep­ší než ori­gi­nál…

Parodie na Twilight? Nu proč ne. Patřím do sku­pi­ny divá­ků, kte­rým se dopo­sud poda­ři­lo tomu­to tee­nager­ské­mu „feno­mé­nu“ úspěš­ně vyhý­bat, tak­že nemu­sím srov­ná­vat, do jaké míry si z něho dělá ten­to film sran­du. Český název: Tupíři
Režie: Jason Friedberg, Aaron Seltzer
Rok výro­by: 2010
Délka: 82. min
Země: USA
Hrají:
Jenn Proske ………………(Becca Crane)
Matt Lanter……………….(Edward Sullen)
Chris Riggi ……………….(Jacob White)
Diedrich Bader ……………(Frank Crane)
Kelsey Ford ………………(Iris)
… a dal­ší


Ono to vlast­ně snad ani moc nejde, pro­to­že co jsem sly­šel od zná­mých, tak i ori­gi­nál je pěk­ná srač­ka. Sorry, omlou­vám se všem nadr­že­ným mla­dým sleč­nám, kte­ré mají rády šam­pó­ny tipu Roberta Pattinsona, ale roman­tic­ká „upí­ři­na“ není nic pro mne. Moje dra­há polo­vič­ka mně sice jed­nou zkou­še­la pře­ke­cat, abychom si udě­la­li „pěk­nou“ sobo­tu a pus­ti­li si prv­ní tři díly Twilight, ale já jsem hrdin­ně usnul už po prv­ní půl­ho­di­ně, tak­že jsem o tu skvě­lou show při­šel a ona se pak se mnou zby­tek dne ura­že­ně neba­vi­la.
Tou samou nezná­mou jsou pro mne i oba reži­sé­ři Jason Friedberg a Aaron Seltzer, od kte­rých jsem až dosud nic nevi­děl. Dle nepří­liš licho­ti­vé­ho hod­no­ce­ní na inter­ne­tu, kte­rým se pyš­ní jejich fil­my, však sou­dím, že jsem o nic závrat­né­ho nepři­šel. Tudíž jsem nešel do této paro­die s pří­liš vel­kým oče­ká­vá­ním a těch zhru­ba osm­de­sát minut naštěs­tí uteklo jako voda. Občas jsem se tu i zasmál, ale ze vše­ho smr­děl onen pověst­ný zápach trap­nos­ti a „fekál­ní­ho“ humo­ru, kte­ré­ho sne­su oprav­du jen malé množ­ství.
Bavit se o něja­ké zají­ma­věj­ší posta­vě je asi cel­kem zby­teč­né, pro­to­že tady máme jen pře­hlíd­ku nej­růz­něj­ších demen­tů a kre­té­nů, ale to do paro­die samo sebou pat­ří. Pokud bych však měl jme­no­vat ale­spoň jed­nu, tak jí bude táta-policajt. Perverzní úchyl, jenž mě nej­ví­ce poba­vil svým úvod­ním sou­bo­jem s vozíč­ká­řem. Podobných „humor­ných“ situ­a­cí či hlá­šek tu bylo něko­lik, ale nebu­du je tu jme­no­vat všech­ny.  Celý film je totiž tako­vým sle­pen­cem na sebe moc nena­va­zu­jí­cích scé­nek, z nichž vět­ši­na nemě­la ani hla­vu ani patu a už vůbec neby­ly zábav­né.
Sledovat při­hřá­té vlkodla­ky v riflo­vých kraťás­cích bylo stej­né utr­pe­ní, jako když trů­ní­te na míse po pou­ži­tí pro­jí­madla. Podobných vyb­lit­ků tu byla celá řada a čím víc se blí­žil konec, tím to bylo jen hor­ší. Naštěstí tu byla ješ­tě hlav­ní hrdin­ka a její bli­ka­jí­cí spod­ní prá­dél­ko, kte­ré  musím svo­jí taky obsta­rat. Jako celek sto­jí Vampires Suck za hov­no, ale něko­mu urči­tě někte­ré momen­ty zved­nou nála­du, tak jako mně.

Hodnocení:
40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Smutný začátek roku 20163. března 2016 Smutný začátek roku 2016 Začátek roku 2016 se nesl na vlně smutku, jelikož tento svět opustily osobnosti, které znamenaly pro miliony fanoušků po celém světě mnoho. Zní to jako klišé, ale v případech těchto lidí […] Posted in Kritický Klub
  • Zabiják16. listopadu 2023 Zabiják David Fincher si vybral slabší chvilku. Trailerem lákal na atraktivní Thriller o nájemném vrahovi, což se zdálo být jako jeho nejsilnější stránka, jenže samotný výsledek není příliš […] Posted in Krátké recenze
  • Městská hromadná doprava28. února 2017 Městská hromadná doprava Pro nejmenší „čtenáře – prohlížeče“ je určená knížka ilustrátora Mira Stacha Městská hromadná doprava. Stačí ji otevřít a rázem se před vámi otevře svět moderních městských […] Posted in Recenze knih
  • Doom - Kultovní 3d hra!24. května 2021 Doom - Kultovní 3d hra! V době, když vznikala Česká republika, v době, kdy si většina lidí mohla o počítači jenom zdát, v době, kdy počítač byl za cenu auta, byl Doom první opravdovou 3D střílečkou pro hráče […] Posted in Retro games
  • Fotografie - rodinná tajemství, lásky, ztráty a tajemná fotografie4. března 2020 Fotografie - rodinná tajemství, lásky, ztráty a tajemná fotografie Ráda bych se s vámi podělila o čtenářský zážitek z knihy Fotografie, který byl rozhodně silný a nezapomenutelný. Máte rádi romány z prosluněné Itálie? Pojďte se začíst do románu Debbie […] Posted in Recenze knih
  • The Dynamic Duo (Meier & Hischier) | #IIHFWorlds 20211. června 2021 The Dynamic Duo (Meier & Hischier) | #IIHFWorlds 2021 Posted in Videa
  • Ilustrátorská mateřská - 1927. září 2021 Ilustrátorská mateřská - 19 Posted in Komiks
  • Judas and the Black Messiah14. února 2021 Judas and the Black Messiah Kriminálníkovi Williamu O´Nealovi (Lakeith Stanfield) v roce 1966 nabídne FBI smazání trestního rejstříku, pokud se infiltruje mezi Stranu černých panterů a dostane se blíž k vůdci hnutí v […] Posted in Filmové recenze
  • Pracovní síla3. července 2023 Pracovní síla Jestli tohle Křišťálový globus nevyhraje, tak už nevím co. Snímek bezchybně pojednává o závažné pracovní situaci v kanadském Québecu, která v tomto případě využívá pracovní síly […] Posted in Krátké recenze
  • Hodiny4. května 2023 Hodiny Sympatický psychologický horor na zajímavé téma. Hlavní hrdinkou je sympatická a atraktivní žena, která nechce mít děti. Myslí si, že její biologické hodiny jsou rozbité a tak se přihlásí […] Posted in Krátké recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28172 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72168 KB. | 22.05.2024 - 13:11:21