Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Invalida: Film, který překonal MOST!

Invalida: Film, který překonal MOST!

Photo © Azyl Production
Photo © Azyl Production
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (4 hlasů, průměr: 4,50 z 5)
Loading...

„Být, či nebýt?“ Prapůvod téhle smys­lu­pl­né otáz­ky his­to­rie při­su­zu­je už dán­ské­mu prin­ci Hamletovi. K jaké odpo­vě­di dospěl, to jsou zná­má fak­ta. Ale když si ji cca před 2 lety polo­žil Tomáš Dušička, při­šel na něco zce­la jiné­ho... To si takhle jed­no­ho nicot­né­ho veče­ra vykra­ču­je domů z hos­po­dy, celý nerud­ný. V pivě se mu lou­ho­val něja­ký červ, žena doma děla­la obs­truk­ce a syn mu vyče­tl, že má ve svých x letech na kon­tě jenom jed­nu moder­ní pohád­ku, no pros­tě tra­pas. Šel a celé se to v něm vzdou­va­lo. Být, či nebýt, pře­mýš­lel. A hlas v hla­vě mu odpo­vě­děl: „Smrt všem mafi­án­ských koko­tům, kte­ří špi­ní slo­ven­skou demo­kra­cii!“ A bylo. Dušička podě­ko­val hla­su v hla­vě za inspi­ra­ci, a pro­to­že do té doby půso­bil spí­še jako tako­vý scé­náris­tic­ký mrzák, roz­ho­dl se, že nový film pojme­nu­je Invalida. A po čer­tech se mu to poved­lo.

Proč bude Invalida nej­lep­ším CZ/SK fil­mem za rok 2023?

1) Nápad – myš­len­ka dušev­ně i fyzic­ky zde­for­mo­va­né­ho cho­le­ri­ka, kte­rý ve spo­lu­prá­ci s naiv­ním přá­tel­ským Romem suro­vě likvi­du­je mafi­án­skou ban­du, je sice v zahra­ni­čí kra­pet ošun­tě­lá, ale v ČR s ní zatím koke­to­va­la maxi­mál­ně Teroristka.

2) Humor – koneč­ně někdo v tomhle obo­ru opět uči­nil pří­trž plá­cá­ní se na vlnách podiv­na. Dušička a Karásek se toho nebá­li, podob­ně jako před 4 lety Prušinovský a Kolečko. Invalida je ve všech ohle­dech stej­ně neko­rekt­ní, spros­tý a zábav­ný jako MOST!

3) Kamera, vysta­vě­ní scén, hra­vost, tri­ky – Invalida je fil­mem u kte­ré­ho je poznat, že si s ním někdo vyhrál a při­pra­vo­val ho s lás­kou. Detailně vysta­vě­né inte­ri­é­ry. Plus ješ­tě hra­vost kame­ry, kte­rá čas­to při­spí­vá k humor­né­mu vyzně­ní něja­kých scén, je na naše pomě­ry něco doce­la nety­pic­ké­ho.

4) Gregor Hološka – vztek­lé eso v hlav­ní roli. Zdeněk Godla více­mé­ně ztvár­nil své­ho typic­ké­ho blbé­ho, ale upřím­né­ho ciká­na, kte­ré­ho hra­je už posled­ních x let, ale ale­spoň ved­le něj Hološka pořád­ně vyni­kl. Bez něho by byl film jen potrh­lý pštros, ale s ním vystr­čil hla­vu ze země, vzlé­tl a jako datel naklo­val česko-slovenským recen­zen­tům do tupých hlav.

Verdikt: „Nejvtipnější film toho­to roku!“

10/10


Podívejte se na hodnocení Invalida na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Budu rád, když navštívíte i můj stejnojmenný profil na ČSFD.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,10224 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72362 KB. | 25.05.2024 - 01:05:51