Kritiky.cz > Horory > Dark Feed (2013)

Dark Feed (2013)

rp DarkFeedfilmposter.jpg
rp DarkFeedfilmposter.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přijel se podí­vat, jak se točí film pod­le jeho nej­no­věj­ší­ho scé­ná­ře, ale kul­tur­ní vlož­ka se pro­mě­ní v záchra­nu holé­ho živo­ta.

Mladý scé­náris­ta při­jíž­dí na mís­to natá­če­ní, kde má vznik­nout nový níz­ko­roz­počto­vý film pod­le jeho nej­no­věj­ší prá­ce. Skupina fil­ma­řů si vybra­la opuš­tě­nou psy­chi­at­ric­kou léčeb­nu s pochyb­nou minu­los­tí, pro­to­že čtyřpa­t­ro­vá potem­ně­lá budo­va se k tomu­to úče­lu hodi­la nej­lé­pe. Nikdo z nich si však nemá ani tuše­ní, že tohle mís­to má ve své moci ZLO, kte­ré se vel­mi záhy poku­sí ovlád­nout mysl všech pří­tom­ných a počet živých začne vel­mi rych­le kle­sat…

Režie: Michael Rasmussen, Shawn Rasmussen
Rok výro­by: 2013
Délka: 86. min
Země: USA
Hrají:
Rebecca Whitehurst ………………..(Rachel)
Michael Reed              ……………………...(Jack)
Jonathan Thomson ………………….(Harry)
Andrew Rudick ……………………..(Chris)
Victoria Nugent ……………………..(Beth)
…a dal­ší

Filmy ode­hrá­va­jí­cí se v psy­chi­at­ric­kých léčeb­nách jen málo kdy nabíd­nout něco nové­ho, co už bychom nevi­dě­li, ale tu a tam se obje­ví pře­ce jenom něja­ký ten nový (neo­kou­ka­ný) nápad. Režisérské duo Rasmussenů však ve své prvo­ti­ně roz­hod­ně ničím neza­u­ja­lo a celý jejich počin je dost roz­pa­či­tý. Děj pojed­ná­vá o toče­ní níz­ko­roz­počto­vé­ho horo­ru, ale takhle by se dal vlast­ně ozna­čit i celý jejich výtvor, kte­rý postrá­dá jakou­ko­liv šťá­vu, ze kte­ré by se dalo vyždí­mat ale­spoň pár kapek atrak­tiv­ní podí­va­né. Většina her­ců poda­la tra­gic­ké výko­ny, prv­ní hodi­na je napros­to nezá­živ­ná a plná klišé, atmo­sfé­ra jako by snad ani nee­xis­to­va­la, o napě­tí ani nemluvě a tepr­ve posled­ní dva­ce­ti­mi­nu­tov­ka oprav­du sto­jí za zhléd­nu­tí. To je však na horor poně­kud málo. To je taky jedi­ný důvod, proč tomu nedám odpad – pře­ce jenom se tu nako­nec vyskyt­lo něko­lik zají­ma­vých scén, kte­ré tuhle pod­prů­měr­nou vyvraž­ďo­vač­ku lehce oko­ře­ni­ly.
Přitom pro­stře­dí nemoc­nič­ních cho­deb utá­pě­jí­cích se ve tmě, nebo sla­bém osvět­le­ní nabí­ze­lo tolik mož­nos­tí. Jen jich vyu­žít. K neštěs­tí všech se prv­ní polo­vi­na     Dark Feed nese v duchu sezna­mo­vá­ní divá­ka nejen s kli­ni­kou, ale i vše­mi posta­va­mi, kte­ré zde figu­ru­jí a jeli­kož jen vel­mi málo z nich je něčím zají­ma­vých, je to cel­kem nuda. Většina z nich má totiž mezi sebou růz­né nesho­dy, nebo si jen ze sebe uta­hu­jí, tak­že pro­stor dostal i suchý humor, kte­rý ovšem nevy­po­tí ani jed­nu zají­ma­vou hláš­ku. Navíc se tu kaž­dý cho­vá váž­ně pito­mě, tak­že jsem se začal neho­ráz­ně nudit. Teprve s prv­ním mrt­vým se to tro­chu zlep­ši­lo, leč i mord scé­ny jsou nato­če­ny dost nešťast­ně (hlav­ně mimo zábě­ry kame­ry), tak­že divák je ochu­zen i to tu tro­chu, kte­rá jej moh­la vzpru­žit.
Finální vybí­je­ná to už bylo jen čiré šla­pá­ní vody, kte­rá tu mimo­cho­dem hrá­la taky dost pod­stat­nou roli. Zlo se tu zhmo­t­ňo­va­lo prá­vě v této for­mě a šílen­ství tak moh­lo pro­puk­nout napl­no. Ten vraž­dil toho a ten zas tam­to­ho – no nesta­čil jsem mnoh­dy roze­zná­vat obli­če­je, pro­to­že se to vět­ši­nou ode­hrá­va­lo ve tmě (ne všech­no samo­zřej­mě), ale v pamě­ti mi snad na chví­li uvíz­ne scé­na s mixe­rem a ta ve spr­še. Pokud nebu­du počí­tat úpl­ný závěr. Bohužel mé oče­ká­vá­ní se nena­pl­ni­lo ani z polo­vi­ny, tak­že budu hod­no­tit dosti pod­prů­měr­nou znám­kou. 

Hodnocení:

30%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Zranitelná srdce7. srpna 2022 Zranitelná srdce Zatím to vypadá na nejlépe hodnocenou romcom z Netflixu a je to opravdu velmi fajn, tedy pro příznivce žánru. Docela netradiční příběh dvou atraktivních lidí- krásná a nadějná […] Posted in Krátké recenze
  • Teorie všeho - Stručná historie26. února 2015 Teorie všeho - Stručná historie Brilantního astrofyzika Stephena Hawkinga vždycky fascinoval čas: kdy vznikl vesmír, kdy zanikne, a taky všechno mezi tím. Profesorovy slavné knihy Stručná historie času se po celém světě […] Posted in Speciály
  • Dnes 24. Febiofest zahajuje film Přes kosti mrtvých23. března 2017 Dnes 24. Febiofest zahajuje film Přes kosti mrtvých Skrze energickou a značně excentrickou postavu Janiny Dušejkové (Agnieszka Mandat), učitelky angličtiny v důchodovém věku, sledujeme vzrůstající hrůzu malé osady na polsko-českém […] Posted in Festivaly
  • Thing from Another World, The (1951)18. ledna 2018 Thing from Another World, The (1951) Znáte původní „VĚC“? Že ne… no ani se vám moc nedivím. Z Aljašky je na žádost doktora Carringtona vysláno vojenské letadlo pod vedením kapitána Hendryho, […] Posted in Horory
  • John Flanagan: Hraničářův učeň - První roky - Turnaj na Gorlanu23. února 2017 John Flanagan: Hraničářův učeň - První roky - Turnaj na Gorlanu John Flanagan, kterého mnozí znají díky jeho veleslavné fantasy sérii „Hraničářův učeň“, se vrací na scénu! Nezavede nás nikam jinam, než právě do jedinečného prostředí světa hraničářů, […] Posted in Recenze knih
  • House (1986)4. srpna 2020 House (1986) Další dům, ve kterém byste bydlet asi nechtěli, zvláště když je branou do temnoty…  Po podivné sebevraždě své tety Elizabeth se do jejího starého domu nastěhuje bývalý veterán […] Posted in Horory
  • NHL 19 vyjde oficiálně 14. září 20188. září 2018 NHL 19 vyjde oficiálně 14. září 2018 Členové programu EA Access můžou začít hrát už od včera.  Já už si svoji hru nainstaloval a hledám rozdíly oproti NHL 18. Bohužel jsou minimální, a tak budu muset hledat (krom nového módu […] Posted in Novinky ze světa her
  • #DP131: DC Love is a Battlefield14. února 2021 #DP131: DC Love is a Battlefield  Autorem článku je Daniel PaličkaScénář: RůzníKresba: Různí Ach ano, Valentýn dělá divy! Původně měla 14. února na Comics Blogu vyjít pouze jedna tematická recenze, ovšem překonal […] Posted in Recenze komiksů
  • Akumi (2005)23. listopadu 2011 Akumi (2005) Němci dokáží občas i příjemně překvapit. Akumi je celkem pohledná asijská dívka, která přežívá ze dne na den. Ptáte se proč? Protože svět postihla děsivá nákaza, která proměnila […] Posted in Horory
  • Mallory - 65%5. srpna 2015 Mallory - 65% Mallory je další časosběrnou studií lidského života z dílny Heleny Třeštíkové. Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o podobný příběh jako v předchozím dokumentu Katka, ale […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25909 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71856 KB. | 18.07.2024 - 13:36:08