Kritiky.cz > Horory > Gojira tai Mosura (1992)

Gojira tai Mosura (1992)

rp 220px Godzillamothra1992.jpg
rp 220px Godzillamothra1992.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mosura při­chá­zí po letech opět na scé­nu a ten­to­krát se musí utkat nejen s nelí­tost­nou Gojirou, ale i svým zlým „dvoj­če­tem“ Battrou.

Do Tichého oce­á­nu spad­ne kus mete­o­ri­tu, což má za násle­dek nejen něko­lik pří­rod­ních kata­strof (v podo­bě zemětře­se­ní či taj­fu­nů), ale i pro­bu­ze­ní Gojiry. Ta se tak opět vydá­vá pus­to­šit japon­ské bře­hy. Než k nim ovšem doplu­je, před­stih­ne jí v niče­ní jiný tvor. Bájná Battra se po letech spán­ku roz­hod­la tro­chu pro­vět­rat z hlu­bin oce­á­nu a potrestat lidi za jejich „nee­ko­lo­gic­ký“ vztah k Zemi. Aby toho neby­lo málo, lidem při­chá­zí na pomoc z ost­ro­va Infant Mosura. Zmatená japon­ská armá­da má plné „ruce“ prá­ce, pro­to­že přes­ně neví, na kte­ré mon­strum má zrov­na zaú­to­čit. Všechny tři se totiž pus­ti­li do nelí­tost­né bitvy, kte­rou může vyhrát jen jeden a při­tom sme­tou vše, co jim při­jde do ces­ty. 

Režie: Takao Okawara
Rok výro­by: 1992
Délka: 102. min
Země: Japonsko
Alternativní názvy: Godzilla vs. Mothra, Godzilla and Mothra: The Battle for Earth
Hrají:
Tetsuya Bessho ………………(Takuya Fujita)
Satomi Kobayashi ……………(Masako Tezuka)
Takehiro Murata ………………(Kenji Andoh)
Saburo Shinoda ……………….(Professor Fukazawa)
Keiko Imamura ………………..(Shobijin/Cosmos)
Sayaka Osawa ………………….( Shobijin/Cosmos)
…a dal­ší

Po před­cho­zích „nevy­da­ře­ných dílech“ jsem od deva­te­náct­ky oprav­du moc neče­kal. Jediné co mne tro­chu zvikla­lo si film pus­tit, byla výmě­na na reži­sér­ském postu a návrat mé „milo­va­né“ Mosury. Popravdě to však bylo její „zlé dvoj­če“ Battra, kte­ré vli­lo do sko­mí­ra­jí­cí série nový impulz, kte­rý ovšem bohu­žel netr­val moc dlou­ho. Ten rádo­by dob­ro­druž­ný začá­tek si sice moh­li tvůr­ci odpus­tit, ale ale­spoň do toho zase nepři­mí­cha­li špi­o­náž­ní či mimo­zem­ský pod­text. Tahle jsme se ale­spoň moh­li (čás­teč­ně) zasmát suché­mu japon­ské­mu humo­ru a oko­pí­ro­va­ným scé­nám. Naneštěstí ani ten­to­krát nebyl scé­nář zce­la bez chyb, nicmé­ně pro jed­nou nad nimi při­vřu obě oči. 
Scénáristé totiž popus­ti­li uzdu své fan­ta­zii a více­mé­ně se vykaš­la­li na někte­rá fak­ta z pře­de­šlých dílů. Abychom si uži­li i tro­chu té před­náš­ky z his­to­rie, dvě malé dív­ky z ost­ro­va Infant (v pře­de­šlých dílech zva­né Shobijin, zde Cosmos) nám povyprá­ví o civi­li­za­ci, kte­rá před časem žila na zemi a kte­rá stvo­ři­la stroj na ovlá­dá­ní zem­ské­ho kli­ma­tu. Matka země se však vzbou­ři­la a dala mož­nost vznik­nout tak­zva­né Black Mothra (Battra). Ta stroj zni­či­la, jen­že se sta­la neo­vla­da­tel­nou a zača­la pus­to­šit samot­nou Zemi. Proto byla z vesmí­ru poslá­na „bož­ská“ Mosura (Montra). Obě mon­stra sved­la vel­kou bitvu, po kte­ré uleh­la k dlou­hé­mu spán­ku. K mé rados­ti tu nechy­bí ani píseň „Mosura No Uta“.
Po předčte­ní někte­rých komen­tá­řů na netu se ani moc nedi­vím, že to někte­ří nepo­bra­li. Tvůrci se do toho až moc zamo­ta­li a svým způ­so­bem je děj až moc pře­kom­bi­no­va­ný. Nicméně ten­to­krát se naštěs­tí všech­no točí kolem totál­ní destruk­ce vše­ho oko­lo a pře­de­vším jeden sou­boj stří­dá dru­hý. Co na tom, že se tu a tam při­dá jed­no mon­strum ke dru­hé­mu a spo­leč­ně zaú­to­čí na tře­tí, aby během něko­li­ka minut vznik­la jiná ali­an­ce. Hlavně že se to mle­lo téměř bez pře­s­tá­ní, papun­de­kl lítal vzdu­chem, jed­na explo­ze stří­da­la dru­hou a do toho se při­da­lo i něko­lik veli­ce pěk­ných spe­ci­ál­ních efek­tů. 

Ani ten­to­krát nesmí chy­bět srd­ce­ryv­ný závěr, kte­rý by si už moh­li chlap­ci z Toho odpus­tit, ale počí­tám, že ve zby­lých deví­ti dílech se s tím potkám ješ­tě něko­li­krát. Každopádně se mi na tvůr­cích líbí pře­de­vším pokrok v podo­bě replik budov, mos­tů a vojen­ské­ho vyba­ve­ní, kte­ré už nevy­pa­dá tak dětin­sky, jako tomu bylo prve. I lase­ro­vá show si zís­ká­vá můj obdiv a to už je co říct. Takao Okawara urči­tě v jis­tém smě­ru při­ne­sl čer­s­tvý vítr do pla­chet, nicmé­ně by se pro­příš­tě vyva­ro­vat zby­teč­né­mu cha­o­su. To by však musel zabrat i scé­náris­ta Kazuki Ohmori. 


Hodnocení:
60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Long khong (2005)10. srpna 2016 Long khong (2005) Skupina studentů bude muset čelit nejen svým hříchům z minulosti, ale i hrůzostrašným voodoo praktikám...   Pětice přátel se dva roky po skončení studií vrací zpět do […] Posted in Horory
  • Valmont19. prosince 2023 Valmont Valmont je romantické drama režiséra Miloše Formana z roku 1989 s Colinem Firthem, Annette Beningovou a Meg Tillyovou v hlavních rolích. Film natočený podle francouzského románu Choderlose […] Posted in Zapomenuté filmy
  • Aylin krade jídlo? | Survivor CZ&SK9. března 2022 Aylin krade jídlo? | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • Noční můra v Elm Street [25%]23. října 2010 Noční můra v Elm Street [25%] http://www.csfd.cz/film/249476-nocni-mura-v-elm-street/ Na DVD od : 20.10.2010 Freddyho Kruegera, jednu z největších hororových postav filmové historie, zná téměř každý. Originální […] Posted in Filmové recenze
  • Stuff, The (1985)4. listopadu 2017 Stuff, The (1985) Po tomhle vás přejde chuť na váš oblíbený jogurt… Při jedné ze svých obchůzek narazí hlídač na podivnou bílou hmotu, která vytéká přímo ze země. Chutná dobře, připomíná […] Posted in Horory
  • Enrique o Vláďovi! | Survivor CZ&SK11. února 2022 Enrique o Vláďovi! | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • Proč? 13x proto (Tady Hannah Bakerová. Živá a stereo.)6. srpna 2017 Proč? 13x proto (Tady Hannah Bakerová. Živá a stereo.) Knížky pro dospívající dívky nebyly ani v dobách, kdy jsem na tom měla věk, mým šálkem kávy. Přesto jsem, spíše ze zvědavosti, po tomto žánru občas sáhla. A měla jsem štěstí, že se mi […] Posted in Recenze knih
  • #2062: Kultovní komiksy7. listopadu 2019 #2062: Kultovní komiksy   Kultovní komiksy Vydalo nakladatelství Josef Vybíral v pevné vazbě v roce 2016. Vydání má 168 stran a prodává se v plné ceně za 499 Kč. Scénář: Ivo […] Posted in Recenze komiksů
  • Titulky k The Deceived S01E04 - Episode #1.429. srpna 2020 Titulky k The Deceived S01E04 - Episode #1.4 Ophelie zřejmě přišla na to, jak to celé bylo, ale najde se někdo, kdo jí bude věřit? Užijte si závěr minisérie. Titulky pro vás připravila **zuzana.mrak**. Posted in Titulky
  • Teorie velkého třesku: Nejlepší hlášky21. března 2019 Teorie velkého třesku: Nejlepší hlášky Sheldon: Někde venku je nešťastná žena, která vloží naděje do mého spermatu. Co když se jí narodí dítě, které nebude vědět, jestli má pro výpočet objemu pod křivkou integrovat, nebo […] Posted in Zajímavosti
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51860 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71609 KB. | 19.06.2024 - 00:59:09