Kritiky.cz > Recenze knih > Špalíček českých pohádek

Špalíček českých pohádek

spalicek
spalicek
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

Rádi bys­te měli pohro­ma­dě v jed­né kníž­ce výběr čes­kých pohá­dek od růz­ných auto­rů? Máte rádi čes­ké kla­sic­ké pohád­ky od Karla Jaromíra Erbena, Boženy Němcové, Františka Bartoše, Jasna Drdy, ale občas rádi čte­te dětem pohád­ky, kte­ré nejsou tolik zná­mé? Třeba od Františka Jaromíra Rubeše, Beneše Metoda Kuldy, Vojtěcha Martínka nebo Jaromíra Jecha? Právě pro vás je urče­ný Špalíček čes­kých pohá­dek, kte­rý uspo­řá­dal Otakar Chaloupka a ilu­stro­val Miloslav Jágr.

Otakar Chaloupka byl čes­ký uči­tel, lite­rár­ní kri­tik a vědec, spi­so­va­tel, kte­rý se naro­dil v roce 1935 a zemřel v roce 1913. Byl odbor­ní­kem na čes­kou dět­skou lite­ra­tu­ru, o níž pub­li­ko­val řadu pra­cí. Svůj cit pro dět­skou lite­ra­tu­ru pro­ká­zal i výbo­rem Špalíček čes­kých pohá­dek.
Miloslav Jágr byl prů­mys­lo­vým výtvar­ní­kem, malí­řem a ilu­strá­to­rem žijí­cím v letech 1927 až 1997. Svými obráz­ky vypra­vil přes 120 kní­žek a u nás i ve svě­tě je pova­žo­ván za jed­no­ho z nej­lep­ších dět­ských ilu­strá­to­rů.

„O hloupém Honzovi jsem vám toho již napo­ví­dal, až mě pusa bolí. Proto vám dnes povím pohád­ku o chyt­rém Honzovi a ta se vám jis­tě bude líbit. Tak jed­nou při­šla sem k nám něja­ká tuze zlá nemoc. Lidé ani nesto­na­li a pada­li jako mou­chy. Trvalo to pár neděl a všu­de se ozý­val jenom pláč a nářek, všu­de stá­lo plno vdov­ců, vdov a sirot­ků. Taky Honza ztra­til tátu s mámou a zůstal jako prst sám a sám. Na celém svě­tě žád­né­ho neměl, lítos­tí nevě­děl, co si počít, až mu někdo pora­dil, aby šel slou­žit. Tak se tu s námi vše­mi roz­lou­čil a vydal se do boží­ho svě­ta. Šel a šel, všu­de se ptal, všu­de hle­dal služ­bu, ale žád­nou nemohl najít. To si můžem pomys­lit, co zku­sil! Hladu měl plné bři­cho, nohy ho bole­ly, sla­bos­tí se mu už děla­ly mžit­ky před oči­ma, mys­lil si, kaž­dou chví­li že pad­ne a víc­krát nevsta­ne, když najed­nou viděl před sebou náram­ně vel­ké měs­to…“, napsal Jindřich Šimon Baar v pohád­ce O chyt­rém Honzovi v Chodských pohád­kách a povíd­kách z roku 1922. Pohádka byla tak­to pře­vza­ta do špa­líč­ku čes­kých pohá­dek.
Kromě ní se ve Špalíčku dočte­te, jak to dopadlo se tře­mi vla­sy děda Vševěda, se Zlatovláskou, s Jezinkami, neo­hro­že­ným Mikešem, hloupým Honzou, chytrou horá­ky­ní, Janíčkem s vonič­kou, kohout­kem a sle­pič­kou, zví­řát­ky a lou­pež­ní­ky, chyt­rým ková­řem, čer­to­vou nevěs­tou, čer­to­vou tchy­ní, tře­mi prin­cezna­mi, Popelkou, Maruškou, dvě­ma Maričkami, hal­trav­skou Meluzínou, vče­lím dědeč­kem, čaro­dě­jo­vým slu­žeb­ní­kem, hadím ženi­chem, sil­ným Kadubcem nebo s Pizdouškem.

Knihu dopo­ru­ču­ji, je skvě­lým výbo­rem sbě­ra­te­lů úst­ní lido­vé slo­ves­nos­ti a auto­rů dět­ských pohá­dek v čes­ké kot­li­ně.

  • Špalíček čes­kých pohá­dek
  • Uspořádal: Otakar Chaloupka
  • Ilustrace: Miloslav Jágr
  • Žánr: dět­ská lite­ra­tu­ra
  • Rok vydá­ní: 2018
  • Nakladatelství: Albatros Media a.s.
  • Počet stran: 315

Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz za 239 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,89043 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72006 KB. | 13.04.2024 - 15:05:16