Kritiky.cz > Články > StarTrek - Special 1 - Serialy 1 - TOS

StarTrek - Special 1 - Serialy 1 - TOS

Kirk
Kirk
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

1. Část spe­ci­á­lu na téma feno­me­nu Star Trek


Co to je vlast­ně Startrek? No to ví dost lidí, ale je to pojem. Je to kult, kte­rý obsa­hu­je 5 nato­če­ných seri­á­lů, 9 nato­če­ných fil­mů a jeden seri­ál, kte­rý byl pou­ze na papí­ře.
Všechno zača­lo seri­á­lem StarTrek.teď už nazý­va­ným kla­sic­kou serií. 8. září roku 1966 všech­no zača­lo, když byl uve­den prv­ní díl. Autorem námě­tu je Eugenne Wesley Roddenberry. Pojednává o ces­tě vesmír­né lodi USS Enterprise, kte­rá je vyslá­na zma­po­vat nové čás­ti vesmí­ru, nava­zo­vat komu­ni­ka­ci a přá­tel­ské vzta­hy s nový­mi rasa­mi, s nový­mi a lep­ší­mi nebo hor­ší­mi civi­li­za­ci a pomá­hat udr­žet mít v celé gala­xii. Pro její posád­ku spo­čí­va­jí nej­dů­le­ži­těj­ší hod­no­ty živo­ta ve váže­ní si přá­tel­ství, odva­ze, cti a huma­ni­tě.


Přehled seri­á­lů
TOS

Nekonečný vesmír...
Toto jsou ces­ty hvězd­né lodi Enterprise...
Její pěti­le­tá mise - zkou­má­ní tajem­ných nových svě­tů, hle­dá­ní nových forem živo­ta a nových civi­li­za­cí...
Odvážně se pouš­tí tam, kam se dosud žád­ný člo­věk nevy­dal..

Klasický Star Trek je pří­jem­ně svě­ží dob­ro­druž­ný SF seri­ál v nej­lep­ší tra­di­ci SF šede­sá­tých let, plný nad­sáz­ky, ori­gi­nál­ních záple­tek, sou­bo­jů s paprsko­me­ty a vše­mož­ných mimo­zemš­ťa­nů. Vzahy mezi posád­kou lodi, cha­rak­te­ry jed­not­li­vých postav a cel­ko­vá idea seri­á­lu z něj činí sku­teč­ně vyjí­meč­nou zále­ži­tost - mno­ho lidí dokon­ce tvr­dí, že Star Trek byla ta nej­lep­ší věc kte­rou kdy USA při­spě­ly svě­tu. Ostatní seri­á­ly řady Star Trek jsou jen odleskem jeho slá­vy, přes­to­že i ony mají po celém svě­tě mili­ó­ny pří­z­niv­ců. Originální série Star Trek má tři roč­ní­ky, dohro­ma­dy 79 epi­zod.
Hlavní posta­vy:
· James Tiberius Kirk - kapi­tán (poz­dě­ji admi­rál) - obdi­vo­va­ný kapi­tán za svou hrdost a za svo­jí někdy drzost a smy­sl pro čest. Často se přá­te­lí s mno­ha žena­mi a mno­ho spor­ných oka­mži­ků řeší radě­ji pěst­mi, než-li diplo­ma­cií.
· Mr. Spock - polo­vič­ní vul­ká­nec - prv­ní důstoj­ník. pra­vá ruka kapi­tá­na zná­ma svou Vulkánskou pova­hou. Což je napros­tý klid a přes­né logic­ké myš­le­ní
· Leonard Haratio McCoy - dok­tor - Jako správ­ný zdra­vot­ní důstoj­ník se vyzna­ču­je trpě­li­vos­tí, cit­li­vos­tí a ocho­tou pomo­ci, jak to jen jde. Přezdívku má „Kostra“ dok­tor na správ­ném mís­tě.
· Montgomery Scott - stroj­ní inže­nýr ve stro­jov­ně - občas na můstku.Typický tvr­do­hla­vý skot. Rozumů vše­mu co se točí.
· Nyota Uhura - komu­ni­kač­ní důstoj­ník
· Hikaru Sulu - hlav­ní kor­mi­del­ník lodi
· Pavel Andreievic Cechov - Rus s typic­kým pří­zvu­kem na USS Enterprise při­šel rov­nou z aka­de­mie.


ST - Animovaná serie
Animovaná série se poku­si­la navá­zat na úspěch kla­sic­ké hra­né série. Výsledkem bylo 22 epi­zod v dél­ce 25 minut. Mnohé z nich by stá­ly za nato­če­ní v hra­né sérii, mno­hé z nich dokon­ce byly původ­ně napsá­ny pro hra­nou sérii, ale odmít­nu­ty kvů­li vyso­kým náro­kům na zvlášt­ní efek­ty. Některé díly jsou poměr­ně dětin­ské, ale vět­ši­na jich má dost ori­gi­nál­ní záplet­ky. Na ško­du je to, že auto­ři k jejich roz­vi­nu­tí měli jen 20 minut. I tak odved­li kus prá­ce. Animovaná série doko­na­lým způ­so­bem zacho­va­la atmo­sfé­ru svě­ta Star Treku tak, jak byl zob­ra­zen v kla­sic­ké sérii - ote­vře­ný, nepro­zkou­ma­ný a hod­ně zají­ma­vý vesmír, kde je neu­stá­le co obje­vo­vat a pře­kva­pe­ní číhá na kaž­dém kro­ku... zkrát­ka Star Trek v pra­pů­vod­ním smys­lu, tako­vý jaký býval a tako­vý, jaký už těž­ko někdy bude


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Recenze - Alvin a Chipmunkové 320. července 2012 Recenze - Alvin a Chipmunkové 3 K! Teď jsem opravdu nas*anej, protože tenhle film jsem stahoval 2x (prvně byla hrozná kvalita, teďkon to bylo o něco lepší a dokonce i s dabingem...), ale říkám si... :D No nebudu sprostý […] Posted in Filmové recenze
  • Percy Jackson: Moře nestvůr - TAXI Z PEKLA5. srpna 2013 Percy Jackson: Moře nestvůr - TAXI Z PEKLA Percyho cesta za Zlatým rounem začíná v okamžiku, kdy Annabeth zavolá taxi – uprostřed lesa – a taxi se najednou odkudsi zničehonic objeví. Taxi řídí Šedé sestry, tři čarodějnice, které […] Posted in Speciály
  • Duel Frost/Nixon9. prosince 2022 Duel Frost/Nixon Dělat rozhovor s Richardem Nixonem. S tím Nixonem, co si ještě "líže rány" po snad největším skandálu, který kdy některý z amerických prezidentem zažil. Zdá se to být tak jednoduché... Ale […] Posted in Krátké recenze
  • Death Valley (1982)15. května 2012 Death Valley (1982) Malý chlapec se připlete do cesty šílenému zabijákovi, který si ho vyhlédne jako svou další oběť… Billyho rodiče se nedávno rozvedli a jeho matka si našla nového přítele, […] Posted in Horory
  • Deliver Us3. října 2023 Deliver Us Za mne překvapivě slušný náboženský horor. Film se soustředí na těhotnou jeptišku, která čeká dvojčata, vše nasvědčuje proroctví, že čeká Mesiáše a Antikrista a to se církvi nelíbí a […] Posted in Krátké recenze
  • Class of 1999 (1990)18. dubna 2015 Class of 1999 (1990) V této škole měli za úkol převychovat členy pouličních gangů a dopomoci jim se znovu začlenit do normální společnosti. Místo toho se však trojice nových učitelů rozhodne šáhnout k […] Posted in Horory
  • Osvícení - Stanley Kubrick natočil horor, který je pro mě osobně jedním z nejlepších, jaké jsem kdy viděl.12. listopadu 2021 Osvícení - Stanley Kubrick natočil horor, který je pro mě osobně jedním z nejlepších, jaké jsem kdy viděl. Skvělá atmosféra, skvělé herecké výkony a k tomu literární předloha Stephena Kinga. Stanley Kubrick je pro mě osobně jedním z nejlepších režisérů, které tenhle svět poznal. Obdivuji na […] Posted in Retro filmové recenze
  • Blood and Chocolate (2007)1. prosince 2016 Blood and Chocolate (2007) Romantický vlkodlačí film pro náctileté. Další velká láska, minimum krve a hlavně účinné uspávadlo… Když bylo Vivian devět let, vyvraždila skupina neznámých mužů celou její […] Posted in Horory
  • Seznamka Jiskření.cz: Váš online průvodce k nalezení ideálního partnera zdarma6. listopadu 2023 Seznamka Jiskření.cz: Váš online průvodce k nalezení ideálního partnera zdarma Online seznamka Jiskření.cz je oblíbeným místem pro všechny, kteří hledají svou lepší polovičku online. Tato seznamka zdarma nabízí možnost seznámení pro ty, kteří touží po nalezení toho […] Posted in Ze života
  • Smrtonosná past: Opět v akci | A Good Day to Die Hard [45%]21. května 2013 Smrtonosná past: Opět v akci | A Good Day to Die Hard [45%] Původní Smrtonosná past z roku 1988 patří neoddiskutovatelně k tomu nejlepšímu, co se na poli akčního filmu kdy urodilo. John McTiernan tehdy předvedl naprosto neskutečnou akční jízdu s […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56383 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71688 KB. | 19.06.2024 - 00:00:27