Kritiky.cz >

Adagio: Pierfrancesco Favino v horkokrevném kriminálním dramatu Stefana Sollimy

Zatímco na před­měs­tí Říma zuří během nesne­si­tel­ně hor­ké­ho léta požá­ry, dlou­ho dří­ma­jí­cí mafi­án­ské napě­tí se neče­ka­ně zno­vu roz­ho­ří ve fil­mu Adagio, kte­rý měl pre­mi­é­ru v sou­tě­ži na loň­ském fil­mo­vém fes­ti­va­lu... Read more »

Atlas: Jennifer Lopez táhne sci-fi o umělé inteligenci od Netflixu, ale scénář je mrtvá váha

Umělá inte­li­gen­ce se chys­tá vybom­bar­do­vat svět, ale ne, pokud k tomu má co říct (šeko­vé poznám­ky) dato­vý ana­ly­tik ve fil­mu Atlas, kte­rý nyní vysí­lá Netflix po celém svě­tě. Mělo by to... Read more »

The Last Stop in Yuma County: Jim Cummings v pomalém kriminálním thrilleru z Arizony

Dvojice ban­kov­ních lupi­čů drží jako rukojmí hos­tin­skou ari­zon­ské­ho ven­kov­ské­ho bis­tra a její­ho jedi­né­ho zákaz­ní­ka ve fil­mu The Last Stop in Yuma County, šikov­ném kri­mi­nál­ním dra­ma­tu, kte­ré si nyní může­te půj­čit... Read more »

Boy Kills World: John Wick se setkává se Scottem Pilgrimem v nadprůměrném filmu o pomstě

Mladý muž, jehož rodi­nu vyvraž­dil nelí­tost­ný dik­tá­tor, se sna­ží krva­vě pomstít v pří­mo­ča­ře vyprá­vě­ném, ale fil­mař­sky ino­va­tiv­ním sním­ku Boy Kills World, kte­rý prá­vě běží v praž­ských kinech. Tento mashup zná­mých tro­pů... Read more »

Furiosa: Sága Šíleného Maxe: Prequel k filmu Fury Road je úspěch jako hrom

Mladá dív­ka une­se­ná z oázy domo­va v posta­po­ka­lyp­tic­kém vni­t­ro­ze­mí boju­je o pře­ži­tí v poušt­ní pus­ti­ně ve fil­mu Furiosa: Sága Šíleného Maxe, kte­rý má po pre­mi­é­ře v Cannes minu­lý týden pre­mi­é­ru ten­to víkend v praž­ských kinech i ve... Read more »

Cizinci: Kapitola 1: Remake natočený v Bratislavě se zabývá nelítostným terorem

Trojice mas­ko­va­ných zabi­já­ků tero­ri­zu­je man­žel­ský pár v zapad­lé cha­tě ve fil­mu Cizinci: Kapitola 1 prv­ní ze tří nových fil­mů o Cizincích, kte­ré reži­sér Renny Harlin nato­čil v roce 2022 v Bratislavě a kte­ré ten­to... Read more »

Madu: Příběh nigerijského chlapce, který chtěl tančit balet

O sil­né pří­běhy popi­su­jí­cí neleh­kou ces­tu lidí obda­ře­ných vel­kým talen­tem za usku­teč­ně­ním své­ho snu není nikdy nou­ze a vždy se ráda nechám inspi­ro­vat jejich živo­ty. A prá­vě doku­men­tár­ní film MADU vyprá­ví... Read more »

Rivalové: Zendaya podává eso v žíznivém tenisovém dramatu Luca Guadagnina

Příběhy tří mla­dých zázrač­ných tenis­tů vrcho­lí během nevý­raz­né­ho, ale vel­mi napí­na­vé­ho zápa­su na sklon­ku kari­é­ry ve fil­mu Rivalové, kte­rý má ten­to víkend pre­mi­é­ru v praž­ských kinech i ve svě­tě. Díky ino­va­tiv­ním... Read more »

Panenky na útěku: Ethan Coen se pustil do sólové dráhy v rozpustilé drobnosti

Dvojice mla­dých žen nechtě­ně odje­de s něja­kým zbo­žím z pod­svě­tí na výlet na Floridu ve fil­mu Panenky na útě­ku, kte­rý ten­to víkend vstu­pu­je do praž­ských kin. Navzdory elek­tri­zu­jí­cí­mu výko­nu Margaret Qualleyové... Read more »

První znamení: Přichází satan!: Tento hororový prequel je nejlepším Omenem od dob originálu

Budoucí ame­ric­ká jep­tiš­ka zjis­tí, že v kláš­te­ře v Římě není vše v pořád­ku ve fil­mu První zna­me­ní: Přichází satan!, kte­rý ten­to víkend vstu­pu­je do praž­ských a svě­to­vých kin. Přímý prequel k fil­mu Přichází Satan!... Read more »

Sydney Sweeney se v šokujícím hororu „Neposkvrněná“ dostává do varu

Americká jep­tiš­ka zjiš­ťu­je, že v izo­lo­va­ném ital­ském kláš­te­ře není vše v pořád­ku ve fil­mu Neposkvrněná, kte­rý po debu­tu na SXSW vstu­pu­je ten­to víkend do praž­ských kin i do celé­ho svě­ta. Tento zpo­čát­ku skrom­ný... Read more »

Jeden život: Anthony Hopkins je v příběhu „britského Schindlera“ Nicholase Wintona skvělý

Anthony Hopkins podá­vá neza­po­me­nu­tel­ný výkon v roli sira Nicholase Wintona v emo­ci­o­nál­ně zni­ču­jí­cím sním­ku Jeden život, kte­rý se natá­čel v Praze a oko­lí v roce 2022 a do čes­kých kin vstu­pu­je ten­to víkend před uve­de­ním... Read more »

NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ: Magické kočky 2024

Perfektní kalen­dář, kte­rý ele­gan­cí potě­ší kaž­dé­ho koč­ko­mi­la, intu­i­tiv­ní­mi obra­zy kaž­dé­ho milov­ní­ka karet Cira Marchettiho a kaž­dé­ho pak prak­tic­kým kalen­dá­řem, okén­ky, kam se toho vejde přes­ně tolik, kolik má a kde máte... Read more »

Noční koupání: Strašidelný thriller o bazénu od Blumhouse jde do hloubky

Strašidelný bazén tero­ri­zu­je nic netu­ší­cí rodi­nu na před­měs­tí ve fil­mu Noční kou­pá­ní, kte­rý ten­to víkend zaha­ju­je rok 2024 v praž­ských a svě­to­vých kinech. Tento horor stu­dia Blumhouse od reži­sé­ra Bryce McGuirea,... Read more »

Miluj svůj život 2024: Laskavý nástěnný kalendář

Milujete nástěn­né kalen­dá­ře a hle­dá­te něja­ký, kte­rý vás ješ­tě kaž­dý den pohla­dí na duši, jak slo­vem, tak obra­zem? Miluj svůj život jsou pro ten­to účel jako stvo­ře­né. Nádherné autor­ské dílo Lucie... Read more »

Chris Hemsworth jako záporák v pokračování Šíleného Maxe

Kniha „Blood, Sweat and Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road“ od Kylea Buchanana popisuje dvě dekády trvající přípravy a natáčení posledního Šíleného Maxe s... Read more »
Stránka načtena za 2,65744 s | počet dotazů: 207 | paměť: 48090 KB. | 20.07.2024 - 11:17:35