Kritiky.cz >

Aktualizované termíny premiér a odklady populárních filmů: Blade, Vetřelec, Star Wars a další

Nové ter­mí­ny pre­mi­ér a odkla­dů fil­mů oče­ká­va­jí fanouš­ci popu­lár­ních fran­šíz jako Blade, Vetřelec, Star Wars, Fantastická čtyř­ka, Thunderbolts, Captain America, Deadpool, Avengers a Avatar. Vzhledem k růz­ným pro­dukč­ním zále­ži­tos­tem a plá­no­va­cím změ­nám se... Read more »

Nové tituly, které se dočkají podpory technologií DLSS a...

Nové titu­ly, kte­ré se dočka­jí pod­po­ry tech­no­lo­gií DLSS a ray-tracing: Cyberpunk 2077 Watch Dogs: Legion Call of Duty Black Ops Cold War... Ghostrunner Pumpkin Jack Xuan-Yuan Sword VII Mortal Shell... Read more »

Die by the Blade je japonsko-slovenská 1v1 akční sekačka,...

Die by the Blade je japonsko-slovenská 1v1 akč­ní sekač­ka, kte­rá vybí­rá pení­ze na Kickstarter. Die by the Blade bere nej­vět­ší inspi­ra­ci z Bushido Blade, neza­pře ale ani srov­ná­ní s Way of... Read more »
Stránka načtena za 3,85187 s | počet dotazů: 179 | paměť: 47410 KB. | 24.02.2024 - 14:11:18