Kritiky.cz >

Natáčení závěrečné série minisérie Iveta odstartovalo v Praze

V pro­sto­rách Městského sou­du v Praze zapo­ča­lo natá­če­ní posled­ní série živo­to­pis­né mini­sé­rie Iveta od Voyo Originálu. Tento víkend se tvůr­ci, vede­ní reži­sé­rem a sce­náris­tou Michalem Samirem, pus­ti­li do natá­če­ní. Důraz byl... Read more »

Vraťme se k magii filmu: 70mm versus 2K digitál v IMAX kinu

Vstup do kina je vždyc­ky neo­by­čej­ným zážit­kem. Pro divá­ky, kte­ří tou­ží po oprav­do­vé kine­ma­to­gra­fic­ké výji­meč­nos­ti, exis­tu­jí dvě hlav­ní mož­nos­ti – tra­dič­ní 70mm film a moder­ní 2K digi­tál. V sou­čas­ném digi­tál­ním věku se... Read more »
Stránka načtena za 2,52544 s | počet dotazů: 184 | paměť: 47676 KB. | 28.05.2024 - 08:41:27