Kritiky.cz >

Sony v dubnu odstraní funkci komunity z PlayStation 4.

Sony v dub­nu odstra­ní funk­ci komu­ni­ty z PlayStation 4. Read more »

Sony pracuje na nové generaci svého VR headsetu pro PS5. Má...

Sony pra­cu­je na nové gene­ra­ci své­ho VR head­se­tu pro PS5. Má být výkon­něj­ší, inter­ak­tiv­něj­ší a ergo­no­mič­těj­ší. Kromě toho nabíd­ne nový VR ovla­dač, kte­rý bude vyu­ží­vat něko­lik hlav­ních funk­cí ovla­da­če DualSense.... Read more »

Microsoft představil funkci FPS Boost. Zpětně kompatibilní...

Microsoft před­sta­vil funk­ci FPS Boost. Zpětně kom­pa­ti­bil­ní hry na Xbox Series X|S budou nyní ply­nu­lej­ší. Read more »

Football Manager 2021 vychází už 10. listopadu na Xbox Series...

Football Manager 2021 vychá­zí už 10. lis­to­pa­du na Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One a Microsoft Windows (Steam). Verze pro PlayStation 4 a PlayStation 5 nebu­dou, jeli­kož Sports Interactive pro ně neob­dr­že­lo... Read more »
Stránka načtena za 3,03485 s | počet dotazů: 190 | paměť: 47504 KB. | 25.04.2024 - 13:29:13