Kritiky.cz >

Johnny vs. Amber: Od lásky k nenávisti

Dokument „Johnny vs. Amber: Od lás­ky k nená­vis­ti“ slib­ně lákal na nej­pou­ta­věj­ší oka­mži­ky soud­ní­ho pro­ce­su včet­ně roz­ho­vo­rů a repor­tá­ží z toho­to pří­pa­du, kte­rý doslo­va šoko­val celý svět. 43 minut dlou­hý doku­ment však... Read more »

Payday 3 vydá Koch Media. Německo-rakouská mediální...

Payday 3 vydá Koch Media. Německo-rakouská medi­ál­ní spo­leč­nost do vývo­je nali­je €50m (1 306 350 000 Kč). Titul vyjde v roce 2023. Read more »

Všechny nové hry od Bethesdy zamíří v den vydání do Xbox...

Všechny nové hry od Bethesdy zamí­ří v den vydá­ní do Xbox Game Pass, potvr­dil Phil Spencer v rám­ci při­ví­tá­ní ZeniMax Media do rodi­ny Xbox Game Studios. Read more »

Deathloop a Ghostwire: Tokyo zůstávají konzolovými...

Deathloop a Ghostwire: Tokyo zůstá­va­jí kon­zo­lo­vý­mi exklu­zi­vi­ta­mi pro PlayStation 5. Časovou exklu­zi­vi­tu obou titu­lů akvi­zi­ce Microsoftu v rám­ci ZeniMax Media nena­ru­ši­la. Read more »

Microsoft údajně připravuje prezentaci týkající se...

Microsoft údaj­ně při­pra­vu­je pre­zen­ta­ci týka­jí­cí se budou­cích pro­jek­tů od spo­leč­nos­tí Bethesda a ZeniMax Media. Čekat se má pou­ze na dokon­če­ní akvi­zi­ce. S infor­ma­cí při­chá­zí novi­nář Jeff Grubb. Read more »

Bethesda a ZeniMax Media by v budoucnu mohli tvořit jednu...

Bethesda a ZeniMax Media by v budouc­nu moh­li tvo­řit jed­nu spo­leč­nost s názvem Vault. Microsoft o tom nahlas uva­žu­je v doku­men­tu zasla­ném pro­ti­mo­no­pol­ním regu­lač­ním orgá­nům Evropské unie, kte­ré do 5. 3. 2021 roz­hod­nou, zda Microsoft spolk­ne... Read more »

Embracer Group kupuje Gearbox Software, autory sérií...

Embracer Group kupu­je Gearbox Software, auto­ry sérií Borderlands, Homeworld a Brothers in Arms. Hodnota akvi­zi­ce je $363m (7 806 127 532 Kč), ale pokud Gearbox Software napl­ní cíle, švéd­ský hol­ding zapla­tí $1,3B (27 955 828 628 Kč). Dalšími... Read more »

Teaser na sci-fi horor Quantum Error od studia Teamkill Media...

Teaser na sci-fi horor Quantum Error od stu­dia Teamkill Media (Kings of Lorn: The Fall of Ebris) Read more »

Microsoft definitivně kupuje ZeniMax Media, mateřskou...

Microsoft defi­ni­tiv­ně kupu­je ZeniMax Media, mateř­skou spo­leč­nost Bethesda Softworks. Studia jako id Software (Doom, Rage, Quake), Arkane Studios (Dishonored, Prey), MachineGames (Wolfenstein) nebo Tango Gameworks (The Evil Within) tak... Read more »

Horor Quantum Error si má brát inspiraci z povídek od...

Horor Quantum Error si má brát inspi­ra­ci z poví­dek od Lovecrafta a horo­vo­vé série Dead Space. Exkluzivní next-gen titul pro PS4 a PS5 od stu­dia TeamKill Media vyjde někdy v prů­bě­hu příští­ho roku. Read more »
Stránka načtena za 2,54927 s | počet dotazů: 205 | paměť: 47156 KB. | 25.06.2024 - 21:19:08