Kritiky.cz >

Milénium! - Jak jsme žili první roky tisíciletí

Autorka se zamě­ři­la na pře­lo­mo­vý rok 2000 a na prv­ních pět let nové­ho tisí­ci­le­tí, na roky 2000-2005. Přáním autor­ky bylo vytvo­řit kni­hu, kte­rá může slou­žit jako tako­vý tiš­tě­ný stroj času.... Read more »
Stránka načtena za 2,92814 s | počet dotazů: 181 | paměť: 47763 KB. | 21.05.2024 - 21:04:11