Kritiky.cz >

THQ Nordic představuje nové brněnské studio Ashborne Games....

THQ Nordic před­sta­vu­je nové brněn­ské stu­dio Ashborne Games. Pracovat bude na nové his­to­ric­ké stra­te­gii s RPG prv­ky. Tým o 34 lidech tvo­ří zku­še­ní vývo­já­ři, kte­ří se podí­le­li na znač­kách jako Mafia,... Read more »

Konami údajně nabídlo některé ze svých značek externím...

Konami údaj­ně nabíd­lo někte­ré ze svých zna­ček exter­ním stu­di­ím. Ve vývo­ji mají Metal Gear Solid, Castlevania a v nepo­sled­ní řadě Silent Hill od pol­ské­ho Bloober Team (Observer, Layers of Fear, The... Read more »

Dvorní skladatel série Silent Hill Akira Jamaoka prozradil,...

Dvorní skla­da­tel série Silent Hill Akira Jamaoka pro­zra­dil, že kom­po­nu­je hud­bu pro hru, ve kte­rou fanouš­ci dou­fa­jí. Že by po všech spe­ku­la­cích koneč­ně šlo o vymod­le­ný Silent Hill? Read more »

Tvůrce Silent Hillu pracuje na nové hororové hře. Keiičiro...

Tvůrce Silent Hillu pra­cu­je na nové horo­ro­vé hře. Keiičiro Tojama opus­til Sony, aby mohl zalo­žit své stu­dio Bokeh Game Studio, kte­ré má roku 2023 vypus­tit do svě­ta stra­ši­del­nou hru,... Read more »

P.T. nebude možné stáhnout do PS5. Konami nepočítá se...

P.T. nebu­de mož­né stáh­nout do PS5. Konami nepo­čí­tá se zpět­nou kom­pa­ti­bi­li­tou hra­tel­né­ho tea­se­ru pohřbe­né­ho restar­tu série Silent Hill a nebu­de P.T. nabí­zet ani v PlayStation Store. Read more »

Říjen bude ještě o něco strašidelnější, na GOG míří...

Říjen bude ješ­tě o něco stra­ši­del­něj­ší, na GOG míří Silent Hill 4: The Room Read more »
Stránka načtena za 2,60349 s | počet dotazů: 187 | paměť: 46838 KB. | 24.06.2024 - 02:53:28