Kritiky.cz >

Mají už VR hry své stálice?

Mají už VR hry své stálice? Virtuální rea­li­ta dáv­no není obskur­ní odno­ží video­her­ní­ho prů­mys­lu jako na kon­ci minu­lé­ho sto­le­tí. Když teh­dy Nintendo vyda­lo kon­zo­li Virtual Boy, nevy­pa­da­lo to pro... Read more »

Karetní Artifact od Valve se své verze 2.0 podobně jako...

Karetní Artifact od Valve se své ver­ze 2.0 podob­ně jako Anthem nedo­čká. Valve se defi­ni­tiv­ně roz­hod­lo ukon­čit jeho vývoj. Obě ver­ze hry jsou nyní na Steamu zdar­ma. Read more »

Gabe Newell v nejnovějším rozhovoru prozradil, že ve Valve...

Gabe Newell v nej­no­věj­ším roz­ho­vo­ru pro­zra­dil, že ve Valve pra­co­va­li na Half-Life 3 už něko­li­krát. Vždy prý ale nara­zi­li na něja­kou něja­kou pře­káž­ku a nebo se jim kon­cept hry jako tako­vé... Read more »
Stránka načtena za 2,86382 s | počet dotazů: 237 | paměť: 48178 KB. | 21.04.2024 - 23:07:21