Kritiky.cz >

Naughty Dog údajně pracuje na Uncharted Chronicles Edition pro...

Naughty Dog údaj­ně pra­cu­je na Uncharted Chronicles Edition pro PC a PS5. Kolekce má zahr­no­vat všech­ny dří­ve vyda­né díly ze série včet­ně Golden Abyss pro PlayStation Vita. Všechny díly se mají... Read more »

Microsoft Store předčasně odhalil Tomb Raider: Definitive...

Microsoft Store před­čas­ně odha­lil Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy. Kolekce zahr­nu­je všech­ny tři díly ve 4K roz­li­še­ní za pod­po­ry HDR. Vyjde 17. břez­na letoš­ní­ho roku. Read more »

Disney po 30 letech oživilo značku Lucasfilm Games. Bude...

Disney po 30 letech oži­vi­lo znač­ku Lucasfilm Games. Bude sdru­žo­vat všech­ny budou­cí titu­ly ze svě­ta Star Wars. Read more »

Epic Games rozdává skvělý horor Alien: Isolation. Další...

Epic Games roz­dá­vá skvě­lý horor Alien: Isolation. Další hrou zdar­ma by mělo být Metro 2033. Nasvědčuje tomu unik­lý seznam, kte­rý odha­lil všech­ny před­cho­zí hry včet­ně Alien: Isolation. Read more »

V Evil Dead: The Game se v roli Ashe Williamse coby herce Brucea...

V Evil Dead: The Game se v roli Ashe Williamse coby her­ce Brucea Campbella posta­ví­me pro­ti zlu. Hra inspi­ro­va­ná fil­my The Evil Dead, Evil Dead 2: Dead by Dawn, Army... Read more »

Cyberpunk 2077 se i přes všechny sliby odkládá na 10....

Cyberpunk 2077 se i přes všech­ny sli­by odklá­dá na 10. pro­sin­ce letoš­ní­ho roku, tedy o 21 dní Read more »

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered ofiiciálně oznámeno....

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered ofii­ci­ál­ně ozná­me­no. Předělávka hry z roku 2010 dora­zí už 6. lis­to­pa­du na PlayStation 4, Xbox One a Microsoft Windows a 13. lis­to­pa­du na Nintendo Switch. Remaster se na všech­ny... Read more »

Dnes odstartovaly předobjednávky konzolí Xbox Series X a Xbox...

Dnes odstar­to­va­ly předob­jed­náv­ky kon­zo­lí Xbox Series X a Xbox Series S a Microsoft na mno­ha mís­tech hlá­sí bez­na­děj­ně vypro­dá­no. Například v Austrálii a Velké Británii se po nové gene­ra­ci Xbox zapráši­lo za 15 minut, podob­ně... Read more »

Sony říká, že ceny konzolí PlayStation 5 byly určený už...

Sony říká, že ceny kon­zo­lí PlayStation 5 byly urče­ný už na začát­ku roku. Na launch jich má být více, než tomu bylo u pře­de­šlé gene­ra­ce a na závěr ujiš­ťu­je, že téměř všech­ny... Read more »
Stránka načtena za 2,45997 s | počet dotazů: 202 | paměť: 47597 KB. | 25.04.2024 - 10:22:28