Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Suburban Screams: John Carpenter na dálku režíroval televizní seriál natáčený v Praze

Suburban Screams: John Carpenter na dálku režíroval televizní seriál natáčený v Praze

Photo © Universal Pictures
Photo © Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Legendární horo­ro­vý reži­sér John Carpenter (Halloween, The Thing) se nedáv­no obje­vil na Texas Frightmare Weekend v texaském Irvingu a pro­zra­dil něko­lik láka­vých detai­lů o svém nej­no­věj­ším díle. Mezi novin­ka­mi bylo i to, že ze své­ho domo­va v Hollywoodu na dál­ku reží­ro­val tele­viz­ní seri­ál natá­če­ný v Praze.

“Právě jsem dokon­čil režii, na dál­ku, tele­viz­ní­ho seri­á­lu s názvem Suburban Screams – John Carpenter’s Suburban Screams,” řekl Carpenter pub­li­ku na svém pane­lu Texas Frightmare Weekend Q&A.

“Natáčelo se to v Praze, seděl jsem na gau­či a reží­ro­val to. Bylo to úžas­né.”

Carpenterovo pro­hlá­še­ní je prv­ním ofi­ci­ál­ním potvr­ze­ním, že Suburban Screams exis­tu­je. Projekt by byl jeho prv­ní režij­ní pra­cí od fil­mu The Ward z roku 2010, ačko­li v Hollywoodu se stá­le činí a nedáv­no slo­žil hud­bu k David Gordon Greenovi nedáv­né Halloween tri­lo­gii spo­lu se svým synem Codym Carpenterem a Danielem Daviesem.

Téměř žád­né infor­ma­ce o Suburban Screams nejsou veřej­ně dostup­né, ale pro­jekt byl ofi­ci­ál­ně zare­gis­tro­ván u Českého fil­mo­vé­ho fon­du, když se letos v břez­nu zno­vu ote­vře­ly při­hláš­ky. Přihlásila ho spo­leč­nost Milk and Honey Pictures.

Milk and Honey Pictures se sta­rá o praž­skou pro­duk­ci Foundation pro Apple TV a Skydance a mezi jejich nedáv­né poči­ny pat­ří také horo­ro­vý seri­ál Haunted od Netflixu.

Krátké cita­ce Carpenter’se zda­jí nazna­čo­vat, že Suburban Screams se již natá­čel. Pravděpodobně by se natá­če­lo v pro­stor­ných Prague Studios v Letňany, kte­ré spo­lu­vlast­ní Milk & Honey Pictures a kte­ré slou­ži­lo jako pro­dukč­ní stu­dio i pro Foundation a Haunted.

Při pane­lu Texas Frightmare Carpenter také pro­zra­dil, že pra­cu­je na dal­ším albu Lost Themes. Původní Lost Themes bylo Carpenterovo debu­to­vé stu­di­o­vé album a násled­ně vydal dal­ší dvě, z nichž kaž­dé je mož­né zakou­pit pro­střed­nic­tvím labe­lu Sacred Bones Records.

Carpenter také nazna­čil, že se mož­ná chys­tá pokra­čo­vá­ní jeho kla­si­ky The Thing, což v prů­bě­hu let nazna­čo­val.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25528 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72309 KB. | 24.05.2024 - 03:37:47