Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Sváteční rande – romantická komedie od Netflixu

Sváteční rande – romantická komedie od Netflixu

SvatecniRande
SvatecniRande
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pohodová roman­tic­ká kome­die, kte­rá si dělá sran­du z tra­dič­ních roman­tic­kých fil­mů, ačko­li nám divá­kům je od začát­ku jas­né, že roman­ti­ky se také dočká­me.

V hlav­ních rolích se setka­li Emma RobertsLuke Bracey. Emma hra­je mla­dou neza­da­nou ženu, kte­rá vět­ši­nu času trá­ví v domá­cím odě­vu, neboť pra­cu­je na home offi­ce. Luke je také neza­da­ný a živí se jako pro­fe­si­o­nál­ní gol­fis­ta. Oba zaží­va­jí na svát­ky peklo. Emma je jedi­ný člen rodi­ny, kte­rý si na Vánoce nepři­ve­de žád­ný muž­ský dopro­vod a rodi­na ji neu­stá­le něko­ho doha­zu­je. Když se tihle dva po Vánocích náho­dou pot­ka­jí a dají se do řeči, zjis­tí, že jsou na tom více­mé­ně podob­ně, a chtě­li by něja­ké­ho part­ne­ra na svá­teč­ní dny. Dohodnou se tedy že si vzá­jem­ně budou dělat na svát­ky dopro­vo­dy nebo­li svá­teč­ní ran­de (Holidate).

Ačkoli od začát­ku víte, jak to celé skon­čí, ces­tou k cíli zaži­je­te spous­tu vtip­ných situ­a­cí. Nebude chy­bět zmín­ka o kul­tov­ním Hříšném tan­ci a dočká­me se i slav­né scé­ny se zve­dač­kou. A co by to bylo za roman­tic­kou kome­dii kdy­by v ní neby­la zmín­ka o ido­lu žen­ských srd­cí od dob Zápisníku jed­né lás­kyRyanu Goslingovi. Také zjis­tí­me kolik svát­ků Američané sla­ví – Vánoce, Silvestr, Valentýn, Den sva­té­ho Patrika, 4. čer­ve­nec, Svátek prá­ce,… člo­věk se pak nedi­ví že je potře­ba si něja­ké­ho part­ne­ra na všech­ny tyto akce sehnat. Nebude chy­bět tra­dič­ní vel­ká ame­ric­ká rodi­na s mamin­kou doha­zo­vač­kou, tetič­kou, kte­rá ran­dí a bojí se váž­né­ho vzta­hu, naráž­ky na roman­tic­ké kome­die, vtíp­ky ohled­ně žádos­tí o ruku. Chvílemi mož­ná uvi­dí­te na plát­ně Milu KunisJustina Timberlaka, kte­ří se nám sna­ži­li ve fil­mu Kamarád taky rád doká­zat, že kama­rá­di s výho­da­mi exis­tu­jí.

Pokud máte rádi ame­ric­ké roman­tic­ké kome­die a líbí se vám způ­sob kte­rým Američané sla­ví kaž­dý svá­tek ve vel­kém, Sváteční ran­de bys­te si nemě­li nechat ujít!


Photo © Netflix


Podívejte se na hodnocení Sváteční rande na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,15002 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71763 KB. | 29.02.2024 - 00:30:45