Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > The Last of Us - Vydržet a přežít (E05)

The Last of Us - Vydržet a přežít (E05)

Photo © HBO
Photo © HBO
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sledovat pátý díl „zom­bie“ seri­á­lu dle kla­sic­ké hry potře­bu­je potřeb­nou trou­fa­lost, aby se lidem, jak fanouš­ků hry, tak pro nezna­lé Sony kon­zo­le, epi­zo­da líbi­la.  Tvůrce Craig Mazin pat­ří mezi tvůr­ce, kte­rý doká­žou tuto her­ní sérii zpra­co­vat k odka­zu slav­né hry.

O čem ten­to díl je? Ve svo­bod­ném měs­tě, kde vlád­ne (hod­ně armád­ně) lid se Joel s Ellie set­ka­jí s dvo­ji­cí postav. Henry a jeho bra­tr Sam jsou vyvrhe­lé měs­ta a jde jim o život. Ale na roz­díl od ostat­ních lidí jim jde o pře­ži­tí a sna­ží se utéct.

Proti nim sto­jí Kathleen, kte­rá je vlád­ky­ní měs­ta s tem­nou minu­los­tí a pro ní je všech­no osob­ní, když ji Joel a Henry zabi­jí její nebliž­ší.

Příběh epi­zo­dy je jed­no­du­chý. Je to kopie her­ní pasá­že hry. Není to čis­tá kopie, je to kopie upra­ve­ná dle přá­ní tvůr­ců, kde je oprav­du důle­ži­té poznat lidi kolem hlav­ní posta­vy.

Na začát­ku se sezná­mí s „dvo­jí­cí“ epi­zo­dy, pro­ži­jí s ní celý pří­běh, od jed­no­du­ché (stra­ši­del­né) ces­ty tune­ly, po akč­ní zakon­če­ní. Nejen z armá­dou, ale s armá­dou zom­bi­ků. A co je důle­ži­té na kon­ci dílu se hlav­ní zno­vu osa­mo­stat­ní a s nový­mi zku­še­nost­mi a zbra­ně­mi ces­tu­jí dál.

Je to obdob­ný postup jako v tře­tí epi­zo­dě, kdy jsme sle­do­va­li pří­běh můžu, kte­ří v opuš­tě­ném měs­tě žijí svůj život od prv­ní­ho setká­ní po smrt. Je to výpl­ňo­vá epi­zo­da, kte­rá je jenom o tom, jak poznat apo­ka­lyp­tic­kou budouc­nost a hlav­ní seri­á­lo­vou dvo­ji­ci Joel a Ellie si uži­je­me pou­ze jako ved­lej­ší posta­vy.

V páté epi­zo­dě nena­jde­te tolik kon­tro­verz­ní téma jako je homose­xu­a­li­ta, ale jde spí­še o to, co všech­no lze udě­lat, aby pře­žil mlad­ší hlu­cho­ně­mý bra­tr.

Už jsme přes půl­kou epi­zod, čeká nás už jenom posled­ní 4 epi­zo­dy 1. sezó­ny. Každý díl je oprav­du dob­rý a mně se hod­ně libí zpra­co­vá­ní téma­tu dle tako­vé­ho šab­lo­nu: Hlavní dvo­ji­ce se na začát­ků potká s nový­mi lid­mi, bojí­me se o ně, hlav­ní dvo­ji­ce pře­ži­je.  Noví přá­te­le se bojí o život a tak nepře­ži­jí. V kaž­dé epi­zo­dě je vel­ké sezná­me­ní s epi­de­mií, abychom se moh­li sezná­mit, co se sta­lo a co se děje. Hlavně o tom, jak je důle­ži­tá Ellie.

Hodnocení: 90 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • The Last of Us - Drž mě za ruku (E04)6. února 2023 The Last of Us - Drž mě za ruku (E04) Joel (Pedro Pascal) a Ellie (Bella Ramsey) zanechají auto v Kansas City a snaží se uniknout, aniž by na sebe upoutali pozornost pomstychtivého vůdce rebelů jménem Kathleen (Melanie […] Posted in TV Recenze
  • Last of Us - 1. série13. března 2023 Last of Us - 1. série Dvacet let po zániku moderní civilizace je otrlý přeživší Joel (Pedro Pascal) najat, aby propašoval čtrnáctiletou Ellie (Bella Ramsey) z nebezpečné karanténní zóny. Oba se musí vydat na […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Rodina (E06)20. února 2023 The Last of Us - Rodina (E06) Po týdnu a něco je tu další díl. Další post apokalyptická cesta hlavní dvojice. Tentokrát to ale není o žádných zombicích a nebezpečí (tedy skoro), spíše je tato epizoda o rodině. Po […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Long Long Time (E03)6. února 2023 The Last of Us - Long Long Time (E03) V Billově (Nick Offerman) táboře se objeví cizinec Frank (Murray Bartlett) a z obou přeživších se stanou nesourodí partneři. Joel (Pedro Pascal) a Ellie (Bella Ramsey) se vydávají poprosit […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Epizoda 1: Když se ztratíš v temnotě17. ledna 2023 The Last of Us - Epizoda 1: Když se ztratíš v temnotě Dvacet let po zániku moderní civilizace je otrlý přeživší Joel (Pedro Pascal) najat, aby propašoval čtrnáctiletou Ellie (Bella Ramsey) z nebezpečné karanténní zóny. Oba se musí vydat na […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us: Recenze30. března 2023 The Last of Us: Recenze Post-apo novinka The Last of Us se námi rozloučila posledním dílem předminulou neděli. Seriál se mi určitě líbil, i když si pořád stojím za svým tvrzením, že je od začátku hrozně […] Posted in Zajímavosti
  • The Last of Us - Hledej světlo (S01E09)13. března 2023 The Last of Us - Hledej světlo (S01E09) Tak to máme za sebou. Už druhý dokonalý seriál od HBO. Nebyl to ani Rod Draka, který šel v loni, ani Westworld, který už skončil. Je to seriál dle Playstationové hry The Last Of […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - V časech nouze (E08)6. března 2023 The Last of Us - V časech nouze (E08) Ellie (Bella Ramsey) zkříží cestu s pomstychtivou skupinou přeživších – a přitáhne pozornost jejich vůdce Davida (Scott Shepherd). Oslabený Joel (Pedro Pascal) čelí nové hrozbě... Režijní […] Posted in TV Recenze
  • Last of Us - Epizoda 7: Napospas1. března 2023 Last of Us - Epizoda 7: Napospas Zatímco Joel (Pedro Pascal) bojuje o přežití, Ellie (Bella Ramsey) se snaží ho zachránit a vyvolává vzpomínky na její život v sirotčinci FEDRA. Týdny před setkáním s Joelem si Ellie […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Napospas (E07)27. února 2023 The Last of Us - Napospas (E07) Tento díl konečně ukazuje Elliinu minulost. Jak přišla k tomu kousnutí a jaká byla ve skutečnosti, když nebyla s Joelem. Elliin příběh je velmi zajímavý, jako členka FEDRY byla cvičena […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,06948 s | počet dotazů: 243 | paměť: 72696 KB. | 24.05.2024 - 03:46:40