Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > The Last of Us - Rodina (E06)

The Last of Us - Rodina (E06)

Photo © HBO
Photo © HBO
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po týd­nu a něco je tu dal­ší díl. Další post apo­ka­lyp­tic­ká ces­ta hlav­ní dvo­ji­ce. Tentokrát to ale není o žád­ných zom­bi­cích a nebez­pe­čí (tedy sko­ro), spí­še je tato epi­zo­da o rodi­ně. Po dlou­hé stras­tipl­né ces­tě se hlav­ní dvo­ji­ce oci­tá ve měs­tě, kde žije Joelův bra­tr.

V kaž­dém z před­cho­zích dílů se něco udá­lo, pár smr­tí, pár sezná­me­ní s lid­mi, ke kte­rým si máme vytvo­řit vztah. Tentokrát ale nikdo neze­mře, ani není nikdo pokou­sán, pou­ze se sezna­mu­je­me se vzta­hem Joela a Ellie, kte­ří v malém měs­teč­ku pro­ží­va­jí po dlou­hé době klid. Nikdo na ně neú­to­čí a nebo­jí se o svůj život.

Oddychovou epi­zo­du kaž­dý seri­ál potře­bu­je na to, abychom neby­li jenom vystra­še­ní z kaž­dé chví­le. Je to dob­rý tah pro­hlou­bit vztah hlav­ní dvo­ji­ce na tes­tu jejich přá­tel­ství a čle­nů rodi­ny.

Hlavním důle­ži­tým prv­kem je v tom­to dílu Joel, kte­rý se v blíz­kos­ti jeho mlad­ší­ho bra­t­ra sna­ží o tro­chu pocho­pe­ní toho, co vlast­ně dělá a hlav­ně proč. Ellie slou­ží hlav­ně pro to, aby si její „part­ner“ na ces­tě mohl pro­mys­let, co dělat se svým živo­tem a jest­li to má vlast­ně cenu, aby dopro­vá­zel svo­jí „ado­p­tiv­ní“ dce­ru do cíle ces­ty.

Tento díl reží­ro­va­la Jasmila Žbanić, pro kte­rou je to prv­ní vel­ká pří­le­ži­tost nato­čit něco pro vel­kou ame­ric­kou spo­leč­nost. Tato Jugoslávská reži­sér­ka dala do toho­to dílu svo­je srd­ce a před­ved­la v rám­ci psy­cho­lo­gie postav to nej­lep­ší, co mohl mít seri­ál mít.

Moje hod­no­ce­ní: 90 %

PS: A co nás čeká v dal­ším díle? Pravděpodobně dal­ší retrospek­ti­va. Tentokrát o živo­tě Ellie, dří­ve než se ocit­la v zaje­tí. Hlavně její doba před prv­ním „pokou­sá­ní“.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Last of Us - 1. série13. března 2023 Last of Us - 1. série Dvacet let po zániku moderní civilizace je otrlý přeživší Joel (Pedro Pascal) najat, aby propašoval čtrnáctiletou Ellie (Bella Ramsey) z nebezpečné karanténní zóny. Oba se musí vydat na […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Vydržet a přežít (E05)12. února 2023 The Last of Us - Vydržet a přežít (E05) Sledovat pátý díl „zombie“ seriálu dle klasické hry potřebuje potřebnou troufalost, aby se lidem, jak fanoušků hry, tak pro neznalé Sony konzole, epizoda líbila.  Tvůrce Craig Mazin patří […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Epizoda 1: Když se ztratíš v temnotě17. ledna 2023 The Last of Us - Epizoda 1: Když se ztratíš v temnotě Dvacet let po zániku moderní civilizace je otrlý přeživší Joel (Pedro Pascal) najat, aby propašoval čtrnáctiletou Ellie (Bella Ramsey) z nebezpečné karanténní zóny. Oba se musí vydat na […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us: Recenze30. března 2023 The Last of Us: Recenze Post-apo novinka The Last of Us se námi rozloučila posledním dílem předminulou neděli. Seriál se mi určitě líbil, i když si pořád stojím za svým tvrzením, že je od začátku hrozně […] Posted in Zajímavosti
  • The Last of Us - Hledej světlo (S01E09)13. března 2023 The Last of Us - Hledej světlo (S01E09) Tak to máme za sebou. Už druhý dokonalý seriál od HBO. Nebyl to ani Rod Draka, který šel v loni, ani Westworld, který už skončil. Je to seriál dle Playstationové hry The Last Of […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - V časech nouze (E08)6. března 2023 The Last of Us - V časech nouze (E08) Ellie (Bella Ramsey) zkříží cestu s pomstychtivou skupinou přeživších – a přitáhne pozornost jejich vůdce Davida (Scott Shepherd). Oslabený Joel (Pedro Pascal) čelí nové hrozbě... Režijní […] Posted in TV Recenze
  • Last of Us - Epizoda 7: Napospas1. března 2023 Last of Us - Epizoda 7: Napospas Zatímco Joel (Pedro Pascal) bojuje o přežití, Ellie (Bella Ramsey) se snaží ho zachránit a vyvolává vzpomínky na její život v sirotčinci FEDRA. Týdny před setkáním s Joelem si Ellie […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Napospas (E07)27. února 2023 The Last of Us - Napospas (E07) Tento díl konečně ukazuje Elliinu minulost. Jak přišla k tomu kousnutí a jaká byla ve skutečnosti, když nebyla s Joelem. Elliin příběh je velmi zajímavý, jako členka FEDRY byla cvičena […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Drž mě za ruku (E04)6. února 2023 The Last of Us - Drž mě za ruku (E04) Joel (Pedro Pascal) a Ellie (Bella Ramsey) zanechají auto v Kansas City a snaží se uniknout, aniž by na sebe upoutali pozornost pomstychtivého vůdce rebelů jménem Kathleen (Melanie […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Long Long Time (E03)6. února 2023 The Last of Us - Long Long Time (E03) V Billově (Nick Offerman) táboře se objeví cizinec Frank (Murray Bartlett) a z obou přeživších se stanou nesourodí partneři. Joel (Pedro Pascal) a Ellie (Bella Ramsey) se vydávají poprosit […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44950 s | počet dotazů: 240 | paměť: 72688 KB. | 20.05.2024 - 20:50:49