Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > The Last of Us - V časech nouze (E08)

The Last of Us - V časech nouze (E08)

Photo © HBO
Photo © HBO
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ellie (Bella Ramsey) zkří­ží ces­tu s pomstych­ti­vou sku­pi­nou pře­ži­vších – a při­táh­ne pozor­nost jejich vůd­ce Davida (Scott Shepherd). Oslabený Joel (Pedro Pascal) čelí nové hroz­bě...

Režijní otě­že posled­ních dvou epi­zod 1. série seri­á­lu Last of Us při­padly irán­ské­mu tvůr­ci Ali Abbasimu, kdy prá­vě on dostá­vá na sta­rost nejen stě­žej­ní finá­le původ­ní hry, ale i jed­nu z nej­ví­ce inten­ziv­něj­ších pasá­ži původ­ní hry. Post-apo svět vět­ši­nou vytvá­ří růz­né frak­ce, kdy čas­to dochá­zí i na kani­ba­ly. A prá­vě s těmi se nevy­hnu­tel­ně při­chá­zí do sty­ku i v rám­ci Last of Us. Hlavní hroz­bou tak nyní nejsou naka­že­ní, ale lidé, kte­ří se se záni­kem původ­ní civi­li­za­ce popa­so­va­li kra­pet po svém.

Prozatím žád­ná epi­zo­da Last of Us nemě­la tak výraz­ný horo­ro­vý nádech, kdy nechy­bí ani wes­ter­no­vá atmo­sfé­ra a pře­de­vším inten­ziv­ní finá­le, kte­ré sama před­sta­vi­tel­ka Ellie, Bella Ramsey, vní­má jako stě­žej­ní pro svou posta­vu. V rám­ci adap­to­vá­ní lin­ky s kani­ba­ly tak V časech nou­ze plní svůj účel, kdy září pře­de­vším fan­tas­tic­ký Scott Shepherd. Shepherd není výjim­kou a ani on by nej­spíš nebyl auto­ma­tic­kou vol­bou na obsa­ze­ní Davida z původ­ní hry, zvlá­dá ovšem napros­to herec­ky pro­dat člo­vě­ka, kte­rý je kra­pet zasle­pen svou kra­pet extrém­ní vírou, záro­veň si jako mno­ha postav před ním i po něm pro­chá­zí jis­tou for­mou PTSD. Daří se mu posta­vu pro­dat i jis­tou for­mou cha­rizma­tu, záro­veň je mu ovšem snad­né uvě­řit jeho šíle­něj­ší strán­ku. Po Pedru Pascalovi, Belle Ramsey či Nicku Offermanovi jde tak o dal­ší jas­nou cas­tingo­vou tre­fu. Zazářit v této epi­zo­dě zvlád­ne i Troy Baker, kte­rý v původ­ních dvou hrách ztvár­nil Joela, nově se spo­ko­jil s rolič­kou Davidova pra­vé ruky Jamese a i on zvlá­dá ve své rolič­ce zazá­řit.

Kamera opět výraz­ně sází na detail­ní zábě­ry a ruč­ní kame­ru, kte­rá nadá­le při­spí­vá auten­ti­ci­tě, stě­žej­ní záběr s Ellie poté pro­dá­vá abso­lut­ně veš­ke­ré emo­ce, kte­rý ten­to záběr pro­dá­vat může. Opět uka­zu­je, že Bella Ramsey neby­la cas­tingo­vým omy­lem a při pomyš­le­ní, kte­rým smě­rem by se při věr­né adap­ta­ci měla vydat 2: série, není vůbec důvod se obá­vat, že by stě­žej­ní momen­ty pokra­čo­vá­ní pří­bě­hu Ellie Ramsey nezvlád­la pro­dat. Stejně tak se v plné for­mě opět vra­cí Pedro Pascal, kde je nadá­le důle­ži­té, že che­mie mezi ním i Ellie fun­gu­je tím ide­ál­ním způ­so­bem a závě­reč­ný moment této dvo­ji­ce dodá­vá dal­ší moment ide­ál­ní satis­fak­ce.

Skrze frak­ci Davidových kani­ba­lů je před­sta­ve­na dal­ší odvrá­ce­ná stra­na nové­ho post-apo svě­ta, kte­rá se navíc může v kli­du obe­jít bez pří­tom­nos­ti naka­že­ných. To, co zavi­ni­lo zká­zu svě­ta je jed­nou věcí, vyrov­ná­vá­ní se s pádem kla­sic­ké civi­li­za­ce a vliv pře­ži­vších na umí­ra­jí­cí svět je věcí dru­hou. Menší odklon opro­ti hrám je tak ve finá­le k věci, pro­to­že neod­vá­dí pozor­nost od toho stě­žej­ní­ho, co pasáž s kani­ba­ly má pri­már­ně před­sta­vo­vat. Jen je mož­ná v souč­tu ško­da, že se poměr­ně obsáh­lou zim­ní sek­ci tvůr­ci pokou­ší vměst­nat do jed­né epi­zo­dy a epi­zo­da tak půso­bí kra­pet zrych­le­ným způ­so­bem (4 a 5. epi­zo­da by při poku­su o vměst­ná­ní do jed­né epi­zo­dy půso­bi­ly stej­ným způ­so­bem). V souč­tu jde ovšem jen o drob­nou vrás­ku.

Znalci her již nyní tuší, kte­rým smě­rem se finá­le vydá a bude jen otáz­ka, zda se tvůr­ci seri­á­lu doká­ží pro­dat stej­nou emo­ci­o­nál­ní sílu jako tvůr­ci původ­ní hry. Prvních 8 epi­zod ovšem důvě­ru dosta­teč­ně vyvo­lá­vá...

Verdikt: 5 z 5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • The Last of Us: Recenze30. března 2023 The Last of Us: Recenze Post-apo novinka The Last of Us se námi rozloučila posledním dílem předminulou neděli. Seriál se mi určitě líbil, i když si pořád stojím za svým tvrzením, že je od začátku hrozně […] Posted in Zajímavosti
  • Last of Us - 1. série13. března 2023 Last of Us - 1. série Dvacet let po zániku moderní civilizace je otrlý přeživší Joel (Pedro Pascal) najat, aby propašoval čtrnáctiletou Ellie (Bella Ramsey) z nebezpečné karanténní zóny. Oba se musí vydat na […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Hledej světlo (S01E09)13. března 2023 The Last of Us - Hledej světlo (S01E09) Tak to máme za sebou. Už druhý dokonalý seriál od HBO. Nebyl to ani Rod Draka, který šel v loni, ani Westworld, který už skončil. Je to seriál dle Playstationové hry The Last Of […] Posted in TV Recenze
  • Last of Us - Epizoda 7: Napospas1. března 2023 Last of Us - Epizoda 7: Napospas Zatímco Joel (Pedro Pascal) bojuje o přežití, Ellie (Bella Ramsey) se snaží ho zachránit a vyvolává vzpomínky na její život v sirotčinci FEDRA. Týdny před setkáním s Joelem si Ellie […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Napospas (E07)27. února 2023 The Last of Us - Napospas (E07) Tento díl konečně ukazuje Elliinu minulost. Jak přišla k tomu kousnutí a jaká byla ve skutečnosti, když nebyla s Joelem. Elliin příběh je velmi zajímavý, jako členka FEDRY byla cvičena […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Rodina (E06)20. února 2023 The Last of Us - Rodina (E06) Po týdnu a něco je tu další díl. Další post apokalyptická cesta hlavní dvojice. Tentokrát to ale není o žádných zombicích a nebezpečí (tedy skoro), spíše je tato epizoda o rodině. Po […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Vydržet a přežít (E05)12. února 2023 The Last of Us - Vydržet a přežít (E05) Sledovat pátý díl „zombie“ seriálu dle klasické hry potřebuje potřebnou troufalost, aby se lidem, jak fanoušků hry, tak pro neznalé Sony konzole, epizoda líbila.  Tvůrce Craig Mazin patří […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Drž mě za ruku (E04)6. února 2023 The Last of Us - Drž mě za ruku (E04) Joel (Pedro Pascal) a Ellie (Bella Ramsey) zanechají auto v Kansas City a snaží se uniknout, aniž by na sebe upoutali pozornost pomstychtivého vůdce rebelů jménem Kathleen (Melanie […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Long Long Time (E03)6. února 2023 The Last of Us - Long Long Time (E03) V Billově (Nick Offerman) táboře se objeví cizinec Frank (Murray Bartlett) a z obou přeživších se stanou nesourodí partneři. Joel (Pedro Pascal) a Ellie (Bella Ramsey) se vydávají poprosit […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Nakažení (E02)23. ledna 2023 The Last of Us - Nakažení (E02) Když se řekne herní série The Last of Us, tak si všichni řeknou, že je to velmi úspěšná hra. Je to hra pouze na konzoli od Sony a během let vyšlo několik dílů. Hlavně je úspěšná. Tento rok […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,17304 s | počet dotazů: 238 | paměť: 71848 KB. | 24.06.2024 - 04:58:19