Kritiky.cz > Recenze knih > Třináctá oběť

Třináctá oběť

o13
o13
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Třináctá oběť je dal­ším dílem z detek­tiv­ní série s kri­mi­na­lis­tou Maxem Wolfem, jejímž auto­rem není nikdo jiný než Tony Parsons.

Příběh začí­ná v oka­mži­ku, kdy je jed­no­ho brz­ké­ho rána v lon­dýn­ské čín­ské čtvr­ti obje­ve­na opuš­tě­ná mra­zí­cí dodáv­ka a v ní dva­náct zmrz­lých mla­dých žen, kte­ré se s vidi­nou lep­ší­ho živo­ta pokou­še­ly načer­no dostat do Velké Británie.

„Byly jich tam dvě řady, sedě­ly napro­ti sobě a zády se opí­ra­ly o stě­nu nákla­ďá­ku.

Všechny byly mla­dé a tiché a vypa­da­ly, jako by zemře­ly tam, kde sedě­ly. Na obli­če­jích měly ten­kou vrst­vu ledu.

Některé z nich měly ote­vře­né oči. Jiným z úst, nosu a řas vise­ly drob­né ram­pou­chy. Led se jim usa­dil všu­de, kde byla něja­ká vlh­kost.“

K dodáv­ce se samo­zřej­mě nikdo nehlá­sí, niko­mu nechy­bí. Po bliž­ším ohle­dá­ní  mís­ta činu je kro­mě dva­nác­ti mrtvých těl nale­ze­no i tři­náct pasů žen. Kdo je ta posled­ní záhad­ná žena a kam zmi­ze­la? Co se s ní sta­lo? Je ješ­tě naži­vu, aby moh­la podat pří­pad­né svě­dec­tví a vnést svět­lo do samot­né­ho pří­bě­hu?

Vyšetřování se ují­má zku­še­ný kri­mi­na­lis­ta Max Wolf, kte­rý se neza­lek­ne jen tak něče­ho. Nebojí se jít i za hra­ni­ci záko­na a pus­tit se do roz­mo­tá­ní sítě obcho­du s lid­mi a zne­přá­te­lit si tak pro­ti sobě i lidi z mafie. Max Wolf se pouš­tí na ten­ký led. Vyplatí se mu to a poda­ří se mu nalézt ztra­ce­nou ženu a roz­plést sple­ti­tou síť dob­ře orga­ni­zo­va­né­ho zlo­či­nu?

Kniha „Třináctá oběť“ je vel­mi str­hu­jí­cí a půso­bi­vé čte­ní, kte­ré ve vás vyvo­lá roz­po­ru­pl­né poci­ty a emo­ce. Ústředním téma­tem je totiž nele­gál­ní imi­gra­ce, obchod s lid­mi, pašo­vá­ní, ale i jed­not­li­vé obra­zy z uprch­lic­kých tábo­rů. Dobře pro­spe­ru­jí­cí obchod zalo­že­ný na neštěs­tí chudých lidí, jež jsou ochot­ni zapla­tit coko­liv, aby se dosta­li do „lep­ší“ země, s vět­ší šan­cí na lep­ší život.

Autor se nebo­jí nasta­vo­vat čte­ná­ři rea­lis­tic­ké zrca­dlo toho, co v civi­li­zo­va­né spo­leč­nos­ti radě­ji pře­hlí­ží­me. Ukazuje jed­not­li­vé scé­ny z uprch­lic­ké­ho tábo­ra, kde nechy­bí prv­ky nási­lí, šika­no­vá­ní a spous­ty jiných děsi­vých detai­lů, jež si nedo­ká­že­me ani před­sta­vit. Zoufalí imi­gran­ti, jež se uchy­lu­jí k zou­fa­lým činům v tou­ze za své pře­ži­tí.

Kniha je vel­mi čti­vě napsa­ná, doslo­va jsem ji pře­čet­la jed­ním dechem. Už samot­né téma mě dost ohro­mi­lo, a při otá­če­ní jed­not­li­vých strá­nek mě doslo­va mra­zi­lo v zádech při pomyš­le­ní, jaké peklo musí pod­stou­pit „ile­gál­ní imi­gran­ti“, aby dosáh­li ale­spoň na jeden krů­ček nadě­je za vidi­nou mož­né­ho lep­ší­ho živo­ta.

Tony Parsons se nebo­jí ve vyprá­vě­ní a líče­ní zajít i do sebe­men­ší­ho detai­lu. Toužíte-li si pře­číst skvě­lý detek­tiv­ní román plný napě­tí a zvra­tů, vybí­ze­jí­cí i tak tro­chu k zamyš­le­ní, je kni­ha Tonyho Parsonse Třináctá oběť to pra­vé oře­cho­vé na chví­le čte­ní.

 • Třináctá oběť
 • Napsal: Tony Parsons
 • Vydala Moravská Bastei MOBA, s.r.o. 
 • Brno, 2019
 • Vydání prv­ní
 • Počet stran: 351
 • ISBN: 978-80-243-8878-6

Foto: Andrea Bátovská & Moravská Bastei MOBA, s.r.o.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Na okraji17. října 2021 Na okraji Nemůžeme děti ochránit před vším..... To, že děti nemůžeme ochránit před vším, přece neznamená, že bychom je neměli chránit před tím, před čím je ochránit dokážeme... Napínavý severský […] Posted in Recenze knih
 • Otázka viny2. srpna 2023 Otázka viny Milovníci thrillerů zbystřete! S knižní novinkou Otázka viny od Jorna Liera Horsta si určitě přijdete na své. V knize samozřejmě nesmí chybět nejen nebezpečná hra na život a na smrt, ale i […] Posted in Recenze knih
 • Sedmé dítě od autora Erika Valeura16. února 2022 Sedmé dítě od autora Erika Valeura Román Sedmé dítě, jak už název napovídá, se točí kolem sedmi malých dětí, jejichž osudy byly navzájem propojeny už od samotného narození až po dospělost. Všechny se totiž narodily na […] Posted in Recenze knih
 • DÍVKA BEZE JMÉNA18. srpna 2021 DÍVKA BEZE JMÉNA Dívka beze jména je dalším případem ambiciózní policistky Josei Quinnové, s kterou jsme se již dříve mohli seznámit v prvním díle této série s názvem "Mizející dívky", od celosvětově […] Posted in Recenze knih
 • VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah9. srpna 2021 VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah Věrný čtenář... nebo fanatický vrah od Maxe Seecka uvítají všichni, co milují napínavé a strhující čtení. Tento bestseller, jež vyšel ve více než 35 zemích, vydalo nakladatelství GRADA […] Posted in Recenze knih
 • MĚSTO ŠPÍNY: Temná místa skrývají pravdu9. srpna 2023 MĚSTO ŠPÍNY: Temná místa skrývají pravdu Milujete-li řešení hádanek a odkrývání temných pravd, kde autorkou předkládané indicie tak trochu zkreslují a odvádějí pozornost od hlavního podezřelého, určitě si nenechte ujít hvězdný […] Posted in Recenze knih
 • Vězenkyně1. srpna 2023 Vězenkyně Po pravdě tak geniálně promyšlený thriller jako je Vězenkyně od B.A. Paris, od autorky bestsellerů Za zavřenými dveřmi a V pasti lži, jsem už dlouho nečetla a určitě se k němu zas někdy s […] Posted in Recenze knih
 • Sněhurčina rakev15. ledna 2023 Sněhurčina rakev Kniha "Sněhurčina rakev" od autorů Kerstin Signe Danielsson a Romana Voosena, jež vydala Moravská Bastei MOBA, je velmi spletitý a do posledního detailu promyšlený příběh, jež vás s […] Posted in Recenze knih
 • V TEMNOTĚ14. srpna 2022 V TEMNOTĚ Máte-li zálusk na nějaký napínavý detektivní thriller s krátkými, ale o to víc čtivými kapitolami, zkuste knihu „V temnotě“ od Mike Omera, jež vydala Grada Publishing, a.s. Hlavní […] Posted in Recenze knih
 • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,13010 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71959 KB. | 23.07.2024 - 10:39:19