Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Van Helsing - S kým že to byla v posteli Dana Morávková?

Van Helsing - S kým že to byla v posteli Dana Morávková?

Helsing
Helsing
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kdesi v pod­ze­mí Říma, pra­cu­je taj­ná sku­pi­na mni­chů, kte­rá se po celé Evropě 19. sto­le­tí sna­ží potí­rat pří­še­ry před­sta­vu­jí­cí převtě­le­né­ho ďáb­la - tedy upí­ry, vlkodla­ky a jinou havěť. Pro ně pra­cu­je Van Helsing, kte­rý jez­dí po Evropě a tato mon­stra likvi­du­je.

Ve fil­mu jsou na prv­ní pohled nepo­cho­pi­tel­ně smí­chá­ny tra­dič­ní posta­vy, jako je Dracula, Mr. Hyde, Frankenstein a jeho mon­strum a dokon­ce i Van Helsing samot­ný. Není to však zce­la samo­ú­čel­né, nýbrž to má být pocta posta­vám, kte­ré kdy vystu­po­va­ly ve fil­mech Universal Studios.

Po krát­ké čer­no­bí­lé retrospek­ti­vě s Frankensteinem (Samuel West) a hra­bě­tem Draculou, kte­rá byla sice vykra­de­ná s původ­ní­ho fil­mu, ale půso­bi­vá, se pře­ne­se­me do Paříže, kde Van Helsing (Hugh Jackman) zlik­vi­du­je Mr. Hydea (Robbie Coltrane). Přiznám se, že scé­nou s Mr. Hydeem jsem byl dost zasko­čen. Je zde napros­to samo­ú­čel­ná. Jejím smys­lem je zřej­mě nazna­čit divá­ko­vi, že Van Helsing nelo­ví jen upí­ry, ale mon­stra růz­né­ho dru­hu.

Pak Van Helsing odjíž­dí do Říma, kde je svým taj­ným bra­trstvem pově­řen odces­to­vat do Transylvanie. Ve scé­ně nápad­ně při­po­mí­na­jí­cí Jamese Bonda je nále­ži­tě vyba­ven pat­řič­ný­mi zbra­ně­mi a jiný­mi uži­teč­nost­mi. V Transylvanii, kde není zrov­na dva­krát vítán, se setká­vá s Annou (Kate Beckinsale), neo­hro­že­nou a krás­nou ženou, jejíž rodi­na se již něko­lik gene­ra­cí sna­ží zlik­vi­do­vat hra­bě­te Draculu.

V Transylvanii vlast­ně hlav­ní dějo­vá lin­ka tepr­ve začí­ná. Postupně se obje­vu­jí roz­dí­ly v poje­tí Draculy a upí­rů obec­ně od zave­de­né­ho způ­so­bu, s čímž se ostat­ně setká­vá­me ve vět­ši­ně upír­ských fil­mů, kte­ré se nechtě­jí ome­zit jen na fak­ta, že upí­ři sají krev a bojí se česne­ku a kří­že. Kromě upí­rů zde hra­jí vel­kou roli vlkod­la­ci, kte­ří zde vystu­pu­jí jako slu­ho­vé Draculy. Jedním z nich je i Annin bra­tr, což celý boj pro­ti Draculovi kom­pli­ku­je.

Po tech­nic­ké sty­rán­ce nelze fil­mu mno­ho vytknout. Byly zde pou­ži­ty snad všech­ny sou­čas­né mož­nos­ti fil­mo­vých tri­ků a efek­tů. Teď mě napa­dá, je tam vůbec něja­ká scé­na bez efek­tů? Obrovský Draculův hrad je vel­mi půso­bi­vý a svý­mi roz­mě­ry při­po­mí­ná spíš Sauronovu věž v Mordoru. Perfektní je pro­ve­de­ní léta­jí­cích upí­rů a jejich napros­to ply­nu­lé pře­tvá­ře­ní z kla­sic­ké lid­ské posta­vy na mrt­vol­ně bílé okříd­le­né pří­še­ry.

Van Helsing je, jak už jsem nazna­čil, tak tro­chu sláta­ni­na, nicmé­ně poměr­ně pove­de­ná. I když bude­te občas kou­let oči­ma nad tím, co všech­no se do fil­mu dosta­lo (jsou tu tře­ba i trpas­lí­ci), roz­hod­ně se nebu­de­te nudit. Film má nao­pak až neu­vě­ři­tel­ný spád a to tako­vý, že jste rádi za kaž­dou scé­nu, kde se nic zvlášt­ní­ho nedě­je a vy si může­te ale­spoň na chvil­ku oddech­nout.


Podívejte se na hodnocení Van Helsing na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Van Helsing - Blejd má nového kolegu30. května 2020 Van Helsing - Blejd má nového kolegu Jedni jej považují za světce, druzí za vraha. Jedni jej obdivují, druzí jej nenávidí. Ale v konečném důsledku se mu všichni klidí z cesty a udržují si od něj uctivý odstup. Seznamte se: […] Posted in Retro filmové recenze
  • Liga výjimečných po 20 letech: Zákulisí katastrofického natáčení v Praze13. července 2023 Liga výjimečných po 20 letech: Zákulisí katastrofického natáčení v Praze Přesně před 20 lety, 11. července 2003, měl film Liga výjimečných premiéru v kinech po celém světě. Jeden z nejproslulejších filmů, který se kdy natáčel v Praze, a jeho náročné natáčení […] Posted in Filmové recenze
  • Mumie se vrací10. října 2022 Mumie se vrací Mumie se vrací je americký dobrodružný horor z roku 2001, který napsal a režíroval Stephen Sommers a ve kterém si zahráli Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Arnold Vosloo, Oded […] Posted in Speciály
  • Elvis – Recenze – 90 %27. června 2022 Elvis – Recenze – 90 % Životní portrét Elvise Presleyho se dočkal významného filmového zpracování naposledy v roce 1979, kdy jej coby televizně vyhlížející a nepříliš záživný životopisný projekt natočil s Kurtem […] Posted in Filmové recenze
  • Austrálie21. června 2022 Austrálie Baze Luhrmanna nemusíme asi douho představovat, stačí připomenout dva jeho nejvýznamnější a oba kontroverzní projekty Moulin Rouge! a Romeo + Juliet. Snaží se vyšlapovat na nová území a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Moulin Rouge21. června 2022 Moulin Rouge Netradiční muzikál s jedinečným vizuálním stylem, barvitými kulisami, videoklipovým střihem, úchvatnou hudbou a silnou stylizací, to všechno a ještě mnohem víc je Moulin Rouge. Středem […] Posted in Retro filmové recenze
  • Elvis - 80 %21. června 2022 Elvis - 80 % Složitá dynamika mezi Elvisem Presleym (Austin Butler) a jeho manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem (Tom Hanks), která trvá více než 20 let, od Presleyho vzestupu ke slávě až po jeho […] Posted in Filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta28. prosince 2021 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta je americký fantasy film z roku 2017, který natočili Joachim Rønning a Espen Sandberg podle scénáře Jeffa Nathansona. Film produkovaný Jerrym […] Posted in Speciály
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta27. srpna 2021 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta Příběh pátých Pirátů pojednává o španělském námořníkovi Salazarovi (Javier Bardem), který po celá léta úspěšně ničil pirátský život v celém Karibském moři, dokud jej jakýsi Jack Sparrow […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hannibal - Zrození - Druhá světová válka, 1944. V Litvě jednoho chlapce připravila válka nejdříve o oba rodiče ...9. března 2021 Hannibal - Zrození - Druhá světová válka, 1944. V Litvě jednoho chlapce připravila válka nejdříve o oba rodiče ... ...a následně mu němečtí vojáci snědli sestru Mishu. Oním chlapcem je mladý Hannibal Lecter (Gaspard Ulliel). A ten se v roce 1952 vydává na cestu pomsty... Červený drak se v roce 2002 […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64995 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72310 KB. | 20.05.2024 - 05:41:58