Kritiky.cz > Recenze her > Two point hospital – Strategické řízení nemocnice

Two point hospital – Strategické řízení nemocnice

t2h
t2h
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Napadlo Vás někdy, jaké to je řídit, sta­vět a udr­žo­vat nemoc­ni­ci? Pokud ano, v této hře si může­te vyzkou­šet, jaké to je. Hra se tak tro­chu opí­rá o rea­li­tu, nejde s ní však ruku v ruce. Jsou zde vel­mi patr­né prv­ky fik­ce, nad­při­ro­ze­na a vše je poja­to tak nějak vtip­ně, avšak ne úpl­ně nere­ál­ně. Pokud však hle­dá­te oprav­do­vý simu­lá­tor nemoc­ni­ce, musím vás upo­zor­nit, toto ve hře oprav­du nehle­dej­te. To nut­ně nezna­me­ná, že hra je špat­ná, jen je všech­no jinak, než jak jsem to popr­vé pocho­pil já. Je prav­dou, že jsem šel s recen­zí dost nasle­po a nevě­děl sem, co pořád­ně od hry oče­ká­vat. Nicméně se Vám tu poku­sím vysvět­lit a při­blí­žit hru tak, aby vám moje řád­ky pomoh­li v roz­hod­nu­tí, jest­li hru kou­pit nebo ne.

Nejprve gra­fic­ká strán­ka hry. Je poja­ta vel­mi vtip­ně, nená­sil­ně a nehra­je si na při­blí­že­ní rea­li­ty. Spíše zasa­hu­je tro­chu do retro zóny her. Avšak poba­ví, je nená­sil­ná a roz­hod­ně neu­ra­zí. Možná je tro­chu více situ­o­va­ná pro dět­ské pub­li­kum, ale i dospě­lé­mu bude při­pa­dat dob­rá.

Hra vás bude celou dobu pro­vá­dět – aby jste vědě­li jak pokra­čo­vat a co dělat. K dis­po­zi­ci bude­te mít i bez DLC cel­kem vel­kou šká­lu oddě­le­ní jako kar­di­o­lo­gie, něco jako CT nebo mag­ne­tic­ká rezo­nan­ce, obvod­ní lékař, lékár­na (míst­nost s míchač­kou léků). Dále tře­ba míst­nost pro zaměst­nan­ce, toa­le­ty, lůž­ko­vé oddě­le­ní a tak dááá­le. Herní eko­no­mi­ka je v cel­ku jed­no­du­chá – udr­žo­vat pres­tiž, spo­ko­je­nost zaměst­nan­ců ale i paci­en­tů. Dále pak držet eko­no­mic­ky nemoc­ni­ci v čer­ných čís­lech tak, aby vydě­lá­va­la a vy jste si moh­li dovo­lit dal­ší oddě­le­ní nebo vylep­še­ní. Nemocnici musí­te udr­žo­vat čis­tou, sem tam se něco roz­bi­je – na to skvě­le poslou­ží údrž­bá­ři. Musíte samo­zřej­mě nají­mat per­so­nál, ten má růz­né kva­li­fi­ka­ce, výho­dy a také plat. Takže pokud začí­ná­te s niž­ším roz­poč­tem, je tře­ba správ­ně pře­mýš­let nad tím, koho najmout, popří­pa­dě poté vymě­nit. Lehčí bizar­nos­tí je kro­mě nor­mál­ně vypa­da­jí­cích oddě­le­ní i oddě­le­ní, kte­ré ve FN Motol nebo na Homolce nena­jde­te. Tím je tře­ba exklusiv­ní oddě­le­ní, kde paci­en­tům mění­te hla­vy, kte­ré jsou vlast­ně žárov­ky. Ano, nedě­lám si legra­ci. Oni si tak hez­ky při­jdou do nemoc­ni­ce, a mís­to hla­vy mají žárov­ku. Není však nic, co by vaše nemoc­ni­ce nedo­ká­za­la, sta­čí tak mít toto oddě­le­ní a během chví­le má paci­ent mís­to žárov­ky opět hla­vu. Pecka! Český název pro toto oddě­le­ní neznám, avšak trou­fám si ho nazvat Žárovkologie – bůh žeh­nej jazy­ku čes­ké­mu.

Postupně se Vám budou ode­my­kat dal­ší nemoc­ni­ce, dal­ší vylep­še­ní tak jak je zvyk­los­tí u vět­ši­ny her. Celkově hra neo­mr­zí a je zde spous­ta mož­nos­tí co dělat. Celkově hru hod­no­tím klad­ně i s vědo­mím, že spí­še než reál­ný simu­lá­tor jde o zábav­nou for­mu simu­lá­to­ru vede­ní nemoc­ni­ce.


Foto: Two Point Studios & SEGA


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Daniela

Dobrý den, je mož­né tuto hru hrát na sys­té­mu andro­id? Děkuji za info

  • Hobo: Tough Life (krátká recenze nejnávykovější hry na světě)18. října 2022 Hobo: Tough Life (krátká recenze nejnávykovější hry na světě) Hobo: Tough Life je vysoce návykový simulátor bezdomovce. Česká Indie 1st person Hra je příjemně lowcost s minimalistickým českým dabingem, který očividně provozovali neherci a obsahem […] Posted in Recenze her
  • Chess Ultra30. ledna 2022 Chess Ultra Je to logická hra se strategickými prvky od společnosti Ripstone Ltd., která čerpá z klasické stolní královské hry – šachy, kterou určitě všichni velice dobře znáte. Šachy jsou moje […] Posted in Recenze her
  • Motor Town: Behind The Wheel20. prosince 2021 Motor Town: Behind The Wheel Parádní oddechový simulátor s volným světem a trochu "jinou" grafikou, která mi ale nevadí, protože to dorovnává obsah hry. Můžete dělat taxikáře svým, nebo vypůjčeným vozem (kde ale […] Posted in Recenze her
  • Way of the Hunter - užijte si cestu lovce8. února 2023 Way of the Hunter - užijte si cestu lovce Je jedna hra, kterou si nechávám pro chvilku oddechu. Tou je slovenská hra Way of the Hunter. Slováci dokázali ve svém tvůrčím týmu udělat velký přelom, je to první hra, kterou si pustím, […] Posted in Recenze her
  • Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací.15. listopadu 2022 Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací. Po dlouhých 20 letech si můžete zahrát slavné „Bulánky“ v nejnovější verzi. Vývojáři přibližně před rokem vyzkoušeli podporu svých fanoušků akcí na Startovači a jejich snaha byla […] Posted in Novinky ze světa her
  • 1428: Shadows over Silesia20. října 2022 1428: Shadows over Silesia Není nad to, když tvůrce dělá na hře skoro sám. Jednou ze her, která má minimum tvůrců, je Středověká hra 1428: Shadows over Silesia. Je to česká hra a český web by měl recenzovat hlavně […] Posted in Recenze her
  • Matchpoint - Tennis Championships23. července 2022 Matchpoint - Tennis Championships Tenis je kultovní sport. Každý rok probíhají vždy čtyři největší turnaje. Velká čtyřka vždy vládne, ale počítačově už to tak slavné není. Od dob Virtua Tennisu, přes Top Spin 4 se nám […] Posted in Recenze her
  • Hello Neighbor - Hororovka pro děti a zábava pro starší?11. listopadu 2021 Hello Neighbor - Hororovka pro děti a zábava pro starší? Jak člověk jako já vůbec může dojít k takové bizarnosti jakou tato hra ve skutečnosti je? Je to jednoduché, přizve si k sobě neteř co chodí do 2. třídy a zeptá se jí co teď frčí a co ráda […] Posted in Recenze her
  • Happy Game10. listopadu 2021 Happy Game Co čekat od nejlepšího českého herního studia? Další hru. Ano!!! Happy Game patří mezi další hry studia, které stvořilo Samorosta, Creaks a další... které se staly kultem. Hra vás vrhne […] Posted in Recenze her
  • Juro Janosik10. listopadu 2021 Juro Janosik Podporujeme československé hry. Na recenzi se k nám dostala slovenská hra Juro Janosik. Jedná se hru od tvůrce Petera Jurkovského a stojí necelých 10 eur. Autor už pro fanoušky […] Posted in Recenze her

25 let
Geek, hráč her, HW blázen co rád staví počítače
recenzuji převážně hry, SW a HW :)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40696 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71646 KB. | 16.06.2024 - 15:17:35