Kritiky.cz > Recenze knih > Umění žít pozitivně – Andy Cope, Andy Whittaker

Umění žít pozitivně – Andy Cope, Andy Whittaker

107278 350 0 fit
107278 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už máte dost těch ška­ro­hlí­dů kolem vás, kte­ří vám jen vysá­va­jí ener­gii, nebo jste zjis­ti­li, že vy sami vidí­te svět hlav­ně v čer­ných bar­vách a hlav­ně to už tak nechce­te? Pak přes­ně pro vás je tato nová kni­ha z nakla­da­tel­ství Grada.

Kniha láká, že sta­čí dodr­žo­vat šest jed­no­du­chých zásad, kte­ré vám změ­ní život a najed­nou bude­te šťast­ní, úspěš­ní a bude­te mít úžas­ný život. Ale tak jed­no­du­ché to zase není, ale roz­hod­ně si kni­hu pře­čtě­te.

Pořád se honí­me za štěs­tím, úspě­chem, bohat­stvím, ale přes­to nejsme stá­le spo­ko­je­ní, spí­še nabru­če­ní, plno věcí kolem nás štve a na nála­dě nepři­dá ani plno nega­tiv­ních lidí, kte­ří jsou všu­de kolem. Pořád si na něco stě­žu­je­me – na sucho, hor­ko, dlou­hý déšť, níz­ké pla­ty, vyso­ké ceny, nechá­pa­jí­cí­ho part­ne­ra, zlo­bi­vé děti, poli­ti­ku… A při­tom štěs­tí je na dosah, včet­ně dob­ré nála­dy. Je tře­ba se nau­čit dívat na svět jinak. Pozitivní myš­le­ní je ve své pod­sta­tě jed­no­du­ché, ale je to hod­ně těž­ká ces­ta, pokud nyní ulpí­vá­te ve svě­tě nega­tiv­ním.  Ale sto­jí za to se na ni vydat.

Kniha vás v něko­li­ka kapi­to­lách sezná­mí s tím, kdo jsou šťast­ní lidé, co děla­jí jinak, kdo jsou vysa­va­či nála­dy a proč je vhod­né se jim vyhý­bat. Pochopíte, proč je tolik lidí nega­tiv­ních a proč bychom si měli dát tu náma­hu to změ­nit. Ke kon­ci kni­hy najde­te i ony důle­ži­té zása­dy, kte­ré vám pomo­hu k tomu, abys­te zača­li mys­let pozi­tiv­ně. Nejprve se ale musí­te roz­hod­nout, že chce­te být pozi­tiv­ní a pak jít po dal­ších krůč­cích. I naše myš­le­ní je návyk, ale jeho pře­pro­gra­mo­vá­ní bude stát něja­ké úsi­lí.

Knihu hod­no­tím jako hod­ně zají­ma­vou. Snad pro­to­že už jsem o pozi­tiv­ním myš­le­ní něco čet­la, ze začát­ku mi při­šlo, že je v kni­ze zby­teč­ně moc tex­tu, kte­rý stej­ně nic neří­ká, pros­tě tako­vý balast navíc, že auto­ři by se moh­li k tomu pod­stat­né­mu dostat mno­hem rych­le­ji, kdy­by vypus­ti­li někte­ré pasá­že. Postupně se auto­ři dostá­va­jí k jádru toho, jak žít pozi­tiv­ně. Teoreticky je to nako­nec oprav­du jed­no­du­ché, je tře­ba radi­kál­ně změ­nit úhel pohle­du a myš­le­ní, což už je mno­hem slo­ži­těj­ší. Pokud se pro tuto ces­tu vědo­mě roz­hod­ne­te, tak pře­ji, ať vytr­vá­te a dozná­te pozi­tiv­ních změn. Čím více pozi­tiv­ních lidí v naší spo­leč­nos­ti bude, tím zde bude pří­jem­ně­ji.


Autoři: Andy Cope, Andy Whittaker

Nakladatelství: Grada pod znač­kou Alferia

Počet stran: 208

Žánr: osob­ní roz­voj, pozi­tiv­ní myš­le­ní

Hodnocení: 80 %

Knihu k recen­zi věno­va­lo nakla­da­tel­ství Grada, kde ji lze zakou­pit.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME26. června 2022 ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME Už jste se alespoň jednou v životě chtěli cítit spokojení, šťastní a úžasní? Ano, ale nevíte jak? Stačí se začíst do této poutavé knížky autorky Anety Langrové “Úžasní takoví, jací jsme. […] Posted in Recenze knih
  • Friedbert Becker: Hypnóza a metoda přímé komunikace15. září 2020 Friedbert Becker: Hypnóza a metoda přímé komunikace Sami víte, že v našem nitru sídlí jakási moudrost. Někdy i sami se sebou mluvíme, komunikujeme, nebo přemýšlíme v dialozích (s kým si to v takovou chvíli vlastně povídáte?). Je jedno, […] Posted in Recenze
  • Naučte se komunikovat empaticky a asertivně8. srpna 2020 Naučte se komunikovat empaticky a asertivně Také se vám často stává, že náročná komunikace se zvrtne v hádku, uražení se a vůbec nikam to nevede? V této chvíli se člověk nechal unést svými emocemi a je jasné, že komunikace pak […] Posted in Recenze knih
  • Enneagram: Devět tváří lidské duše. Psychologie v barvách!30. dubna 2018 Enneagram: Devět tváří lidské duše. Psychologie v barvách! Mnohé svědčí pro to, že enneagram nebyl nikým zkonstruován nebo vynalezen, nýbrž že se jedná o intuitivní odhalení duchovně-duševních zákonitostí. To je asi nejzásadnější věta, která […] Posted in Recenze knih
  • Síla správného okamžiku – Michael Breus25. září 2017 Síla správného okamžiku – Michael Breus Díky správnému načasování aktivit můžete být efektivnější, šťastnější, můžete lépe odpočívat a naplno využít svůj potenciál. Je třeba poznat svůj biorytmus a co nejlépe se s ním sladit. […] Posted in Recenze knih
  • Tajemství lásky k sobě17. června 2024 Tajemství lásky k sobě Všichni toužíme, aby nás někdo miloval, respektoval, zajímal se o nás. Základ všeho je však mít rád sám sebe, tedy láska k sobě. Skřípou vám vztahy, máte pocit, že vás nikdo nerespektuje a […] Posted in Recenze knih
  • Psí štěstí-pohodová romance3. května 2024 Psí štěstí-pohodová romance Moře, nádherné pláže, šumění vln, hebká psí srst, to vše můžete zažít v novince Petry Schierové s názvem Psí štěstí, vydala ji Grada pod značkou COSMOPOLIS letos v Praze. Tato kniha by vás […] Posted in Recenze knih
  • "Muž, který chtěl být milován, a kocour, který se do něj zamiloval"2. ledna 2024 "Muž, který chtěl být milován, a kocour, který se do něj zamiloval" Kniha "Muž, který chtěl být milován, a kocour, který se do něj zamiloval" si mě získala a učarovala hned na první pohled, hlavně pro svojí kouzelně vymalovanou obálku, z které doslova sálá […] Posted in Recenze knih
  • Vzpomínky má každý. Život je prostě báječný!31. července 2023 Vzpomínky má každý. Život je prostě báječný! Pokud milujete úsměvné a s nadsázkou napsané historky z běžného života, jež vás nejen rozesmějí, ale i zahřejí na srdci, tak si určitě nenechte ujít knihu s krásně ilustrovanou obálkou od […] Posted in Recenze knih
  • Kniha pro ženy31. července 2023 Kniha pro ženy Kniha pro ženy od autorů Olgy Studničkové Šípkové a Milana Studničky, ostatně jak už samotný název napovídá, je úžasným průvodcem pro všechny ženy, které chtějí změnit svůj dosavadní život […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,07599 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71527 KB. | 23.06.2024 - 06:27:49