Kritiky.cz > Recenze knih > Jak přijít ke štěstí

Jak přijít ke štěstí

346065724 1398538970940568 2131796340316715832 n
346065724 1398538970940568 2131796340316715832 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rádi bys­te pozna­li recept na oprav­do­vé štěs­tí? Možná vám k němu dopo­mů­že kni­ha s pří­znač­ným názvem „Jak při­jít ke štěs­tí - pou­žij­te kouz­lo štěs­tí ke zlep­še­ní prá­ce, lás­ky a živo­ta od Janice Kaplan a Barnaby Marsch.

Po pře­čte­ní této kni­hy zjis­tí­te, že doko­na­lý recept na štěs­tí ve sku­teč­nos­ti nee­xis­tu­je, ale je v kaž­dém z nás, se svo­jí vlast­ní „ori­gi­nál­ní“ recep­tu­rou a je jen na nás, jak toho vše­ho doká­že­me vyu­žít ve svůj vlast­ní pro­spěch a dospět k vytou­že­né­mu štěs­tí.

Autoři kni­hy se „vědec­kou“ ces­tou, zkou­má­ním a pozo­ro­vá­ním, zamě­ři­li na to, aby nám všem při­blí­ži­li, co se skrý­vá pod pojmem či feno­mé­nem zva­ným „štěs­tí“. Musím říct, že se jim to sku­teč­ně poda­ři­lo na výbor­nou.

Na své ces­tě postu­pu­jí s napros­tou pre­ciz­nos­tí, typic­kou pro váže­né věd­ce, a někdy to i vypa­dá, jako by se honi­ly pou­ze za jakým­si pře­lu­dem, jin­dy nao­pak ten­to feno­mén štěs­tí doká­ží vel­mi živě pre­zen­to­vat a popsat.

Kniha je navíc dopl­ně­na vel­mi zají­ma­vý­mi život­ní­mi pří­běhy z řad zná­mých, přá­tel a rodi­ny, kte­ré vám ne-jednou vykouz­lí úsměv na tvá­ři.

Ze vše­ho nej­ví­ce však asi uví­tá­te, že se tito auto­ři dělí o své vlast­ní zku­še­nos­ti a sdí­lí jed­not­li­vé život­ní eta­py slav­ných osob­nos­tí, jež došli k zaslou­že­né slá­vě, uzná­ní a hlav­ně štěs­tí.

A jako s třeš­nič­kou na dor­tu se může­te těšit na to, že vás hra­vou for­mou nau­čí, jak nená­sil­nou for­mou apli­ko­vat do všech oblas­tí své­ho živo­ta - ať už je to osob­ní, pra­cov­ní nebo rodin­ný život - vytou­že­né štěs­tí.

Kniha je napsá­na vel­mi sro­zu­mi­tel­nou for­mou, moc dob­ře se čte a hlav­ně i svým oso­bi­tým humo­rem, pří­stu­pem a vlo­že­ný­mi pří­ho­da­mi své čte­ná­ře doslo­va baví.

„Pokud v živo­tě a ve štěs­tí neví­te, kam krá­čí­te, prav­dě­po­dob­ně tam nedo­jde­te.“

Jak při­jít ke štěs­tí

Napsali: Janice Kaplan a Barnaby Marsh

Přeložila: Marta Juttnerová

Vydala Euromedia Group, a.s., v edi­ci PRAGMA

Počet stran: 336

Vydání prv­ní, 2019

ISBN: 978-80-7617-270-8


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Vzpomínky má každý. Život je prostě báječný!31. července 2023 Vzpomínky má každý. Život je prostě báječný! Pokud milujete úsměvné a s nadsázkou napsané historky z běžného života, jež vás nejen rozesmějí, ale i zahřejí na srdci, tak si určitě nenechte ujít knihu s krásně ilustrovanou obálkou od […] Posted in Recenze knih
  • ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME26. června 2022 ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME Už jste se alespoň jednou v životě chtěli cítit spokojení, šťastní a úžasní? Ano, ale nevíte jak? Stačí se začíst do této poutavé knížky autorky Anety Langrové “Úžasní takoví, jací jsme. […] Posted in Recenze knih
  • NEMUSÍŠ!23. srpna 2021 NEMUSÍŠ! Kniha Nemusíš od autorky Dagmar Digmy Čechové je určena pro všechny ženy jakéhokoliv věku, které by si konečně měly uvědomit, že ve svém životě, pokud něco skutečně nechtějí, tak opravdu […] Posted in Recenze knih
  • ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým15. srpna 2021 ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým Máte-li doma malou slečnu, která nedá dopustit na příběhy "kouzelných jednorožců", pak kniha "Škola jednorožců - kouzelný tým" je to pravé čtení pro ně. Příběh knihy začíná na konci […] Posted in Recenze knih
  • Můžete mít všechno, jen ne vše najednou7. června 2021 Můžete mít všechno, jen ne vše najednou Kniha od Romi Neustadt "Můžete mít všechno, jen ne vše najednou je knihou, tak trochu i drobným průvodcem pro všechny ženy, které chtějí bez jakéhokoliv stresu dosáhnout pokud možno všech […] Posted in Recenze knih
  • Šťastná kniha, cesta ke štěstí29. ledna 2020 Šťastná kniha, cesta ke štěstí Šťastná kniha, jak už samotný název tak trochu napovídá, pojednává o štěstí a o tom, jak být ve svém životě skutečně šťastný. Ale pozor! Nejedná se o žádný, praktický manuál do ruky, podle […] Posted in Recenze knih
  • "Muž, který chtěl být milován, a kocour, který se do něj zamiloval"2. ledna 2024 "Muž, který chtěl být milován, a kocour, který se do něj zamiloval" Kniha "Muž, který chtěl být milován, a kocour, který se do něj zamiloval" si mě získala a učarovala hned na první pohled, hlavně pro svojí kouzelně vymalovanou obálku, z které doslova sálá […] Posted in Recenze knih
  • Kniha pro ženy31. července 2023 Kniha pro ženy Kniha pro ženy od autorů Olgy Studničkové Šípkové a Milana Studničky, ostatně jak už samotný název napovídá, je úžasným průvodcem pro všechny ženy, které chtějí změnit svůj dosavadní život […] Posted in Recenze knih
  • Jiné životy- román od autorky úspěšného titulu Červený adresář23. července 2023 Jiné životy- román od autorky úspěšného titulu Červený adresář Máte rádi romány Sofie Lunbergové? Chcete se podívat do Itálie? Hledáte zajímavé čtení pro vaše letní dny? Tak právě vám je určena kniha s názvem Jiné životy. Ráda bych se s vámi podělila […] Posted in Recenze knih
  • Varšavský sirotek- boj o holý život za zdmi varšavského ghetta16. července 2023 Varšavský sirotek- boj o holý život za zdmi varšavského ghetta Baví vás romány z válečné doby? Chcete prožít emotivní příběh? Ráda bych se s vámi podělila o čtenářský zážitek z knihy Varšavský sirotek, jejíž autorkou je Kelly Rimmerová, který je […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39442 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72108 KB. | 13.04.2024 - 14:51:17