Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > V Praze začíná natáčení filmu Nosferatu s Billemem Skarsgårdem a Willemem Dafoem v hlavních rolích

V Praze začíná natáčení filmu Nosferatu s Billemem Skarsgårdem a Willemem Dafoem v hlavních rolích

Photo © A24
Photo © A24
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V Praze ofi­ci­ál­ně zača­lo natá­če­ní fil­mu Nosferatu - minu­lý týden se v čes­ké met­ro­po­li roz­je­ly kame­ry upír­ské­ho fil­mu reži­sé­ra Roberta Eggerse. Režisér na pro­jek­tu pra­co­val sedm let poté, co původ­ně zamýš­lel film nato­čit bez­pro­střed­ně po svém prů­lo­mo­vém hitu Čarodějnice z roku 2015.

Bill Skarsgård se před­sta­ví v hlav­ní roli upí­ra Nosferatu hra­bě­te Orloka, kte­ré­ho v původ­ním fil­mu z roku 1922 hrál Max Schreck a ve ver­zi z roku 1979 Klaus Kinski. Skarsgård má ve zvy­ku natá­čet v Praze; již dří­ve si zahrál Erica Dravena v nové ver­zi fil­mu Vrána, kte­rá se v čes­ké met­ro­po­li natá­če­la loni v létě. Jeho bra­tr Alexander Skarsgård si zahrál v před­cho­zím fil­mu reži­sé­ra Eggerse Seveřan.

Lily-Rose Depp (dce­ra Johnnyho Deppa) se v Nosferatu před­sta­ví jako objekt upí­ří náklon­nos­ti, Nicholas Hoult ztvár­ní man­že­la její posta­vy a rea­lit­ní­ho agen­ta Orloka.

V posled­ních týd­nech byli také odha­le­ni noví čle­no­vé herec­ké­ho obsa­ze­ní, mezi nimiž je i čas­tý Eggersův spo­lu­pra­cov­ník Willem Dafoe. Dafoe sku­teč­ně hrál Maxe Schrecka během natá­če­ní Nosferatu ve fil­mu Stín upí­ra z roku 2000, kte­rý se natá­čel na Slovensku. Dafoeova role v nové ver­zi Nosferatu neby­la upřes­ně­na; poten­ci­ál­ně by mohl hrát pro­fe­so­ra Bulwera, kte­rý je v původ­ním fil­mu ver­zí Draculova pro­fe­so­ra Van Helsinga.

Emma Corrin, kte­rá nedáv­no hrá­la prin­cez­nu Dianu v seri­á­lu The Crown od Netflixu, se také při­po­ji­la k obsa­ze­ní Nosferatu v blí­že nespe­ci­fi­ko­va­né roli.

Povídá se, že se k obsa­ze­ní Nosferatu při­po­jí také Aaron Taylor-Johnson, ale to zatím neby­lo ofi­ci­ál­ně potvr­ze­no. Častý Eggersův spo­lu­pra­cov­ník Ralph Ineson (Čarodějnice, Seveřan) si prý také zahra­je.

Místní pro­duk­ci Nosferatu koor­di­nu­je spo­leč­nost Stillking Films. Další čes­ké loka­ce pro­jek­tu mimo Prahu, kte­ré by moh­ly zastou­pit gotic­kou Transylvánii, zatím neby­ly odha­le­ny. Předchozí ver­ze Nosferatu se natá­če­ly na jiho­mo­rav­ském hra­dě Pernštejn (pro ver­zi z roku 1979) a ve Vrátné doli­ně, Dolném Kubíně a na Oravském hra­dě na Slovensku (ver­ze z roku 1922).

Přestože se Nosferatu bude natá­čet pře­de­vším v České repub­li­ce, někte­ré exte­ri­é­ro­vé zábě­ry budou poří­ze­ny v Rumunsku.

Kameraman Nosferatu Jarin Blaschke sku­teč­ně žije v Praze a s Eggersem už něja­kou dobu obhlí­ží čes­ké loka­ce. Loni v říj­nu dvo­ji­ce absol­vo­va­la mas­terc­lass v praž­ském Bio Oko, letos v led­nu pak dal­ší ve Studiu FAMU.

Blaschke pro Eggerse natá­čel také fil­my Čarodějnice, Maják a Seveřan a nedáv­no thriller Někdo kle­pe na dve­ře pro reži­sé­ra M. Night Shyamalana. Podle Blaschkeho bude nová ver­ze Nosferatu nato­če­na na fil­mo­vý pás a v bar­vě.

Nosferatu Roberta Eggerse pro­du­ku­je spo­leč­nost Focus Features, mezi pro­du­cen­ty fil­mu jsou Jeff Robinov, John Graham, Robert Eggers, Chris Columbus a Eleanor Columbus. Jeho pre­mi­é­ru oče­ká­vej­te v roce 2024.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40457 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71943 KB. | 24.07.2024 - 08:43:05