Kritiky.cz > Recenze knih > Vánoce za dveřmi – zkraťte dětem čekání na Ježíška

Vánoce za dveřmi – zkraťte dětem čekání na Ježíška

20231204 134758
20231204 134758
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Půvabná kníž­ka o 64 stra­nách pro­ve­de děti od pěti let celým adven­tem až do tou­žeb­ně oče­ká­va­né­ho Štědrého dne.

Průvodce nám dělá jed­na běž­ná čes­ká rodi­na, tedy mamin­ka s tatín­kem a jejich dvě rato­les­ti, před­škol­ní Terezka a prv­ňák Jenda. Okrajově se zde obje­vu­jí i dal­ší posta­vy, tře­ba kama­rád Tomáš, děde­ček s babič­kou nebo Mikuláš, čert a anděl.

Dozvíme se, jak pek­li per­níč­ky, bobo­va­li, jak k nim při­šel Mikuláš, jak se vypra­vi­li na vánoč­ní trhy, psa­li Ježíškovi, či jak šli na jme­lí nebo brus­li­li. Zkrátka je to zim­ní kníž­ka o rados­tech i stras­tech z dět­ské­ho pohle­du. Obsahuje kla­sic­ká pona­u­če­ní o trpě­li­vos­ti, síle přá­tel­ství i pomo­ci ostat­ním.

Půvabné pří­ho­dy jsou líče­ny jed­no­du­chým, čti­vým jazy­kem a mají v sobě napě­tí, záplet­ky i šťast­né kon­ce, bez nichž by pohád­ko­vé vyprá­vě­ní už neby­lo pohád­kou. Vyskytuje se zde rov­něž otáz­ka na Santa Clause a jeho poměr ke kla­sic­kým čes­kým Vánocům, zmi­ňo­vá­no je něko­lik advent­ních zvyk­los­tí, avšak vel­mi mi chy­bí tra­dič­ní čes­ké zvy­ky na Štědrý den, mimo jiné zpí­vá­ní koled, lití olo­va a mož­ná i při­po­mín­ka mše. Chápu, že čte­ná­ři, kte­ří nejsou věří­cí, by s tím moh­li mít pro­blém, avšak v tom­to smě­ru mi text při­pa­dá poně­kud nedo­ta­že­ný, přes­to­že chá­pu záměr autor­ky, pro­vést naše nejmen­ší těše­ním na vánoč­ní nadíl­ku.

Rušivě na mě půso­bí i kla­sic­ké role v rodi­ně, kdy mamin­ka peče a tatí­nek dělá pta­čí bud­ku. Není už na čase tro­chu změ­nit postoj a zapo­jit do vaře­ní tatín­ka? I to, jak jde synek s otcem a dědou na jme­lí se slo­vy: „Já teda roz­hod­ně jdu s chla­pa­ma!“, zatím­co Terezka s mamin­kou a babič­kou zůstá­va­jí doma, je také při­nejmen­ším roz­po­ru­pl­né.

Knihu chá­pu jako úvod do Vánoc pro nejmen­ší, je zde napří­klad vysvět­len význam jme­lí, avšak při­po­me­nu­tí legen­dy o Mikulášovi chy­bí. Knížka je půvab­ná, ale nedo­ta­že­ná. Rodiče vystu­pu­jí jako vše­vě­dou­cí hrdi­no­vé, kte­ří vědí vše. Asi to tak má být, ale mně to při­pa­dá jako pře­ko­na­ný model. Pokud by se neob­je­vi­ly zmín­ky o Santa Clausovi, tele­vi­zi a dal­ších vymo­že­nos­tech, čte­nář by si řekl, že se oci­tl v domác­nos­ti 19. sto­le­tí.

 

Autor: Barbora Vajsejtlová

Název: Vánoce za dveř­mi

Ilustrace: Zdeňka Krejčová

Rok vydá­ní: 2023

Vydání: 2.

Počet stran: 64

Nakladatelství: Albatros Media a. s.

ISBN: 978-80-00-07171-8

Hodnocení: 70 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,09394 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71950 KB. | 23.02.2024 - 18:02:04