Kritiky.cz > Domácí rady > Vdovský důchod

Vdovský důchod

img a340273 w1735 t1553254336
img a340273 w1735 t1553254336
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je oprav­du potře­ba, abys­te se o téhle zále­ži­tos­ti dozvě­dě­li více, pro­to­že bys­te takhle moh­li zby­teč­ně při­jít pení­ze. Pokud chce­te vypl­nit žádost, tak je potře­ba jít na okres­ní sprá­vu soci­ál­ní­ho zabez­pe­če­ní, dle mís­ta vaše­ho trva­lé­ho poby­tu. Musíte si vzít s sebou prů­kaz totož­nos­ti, úmrt­ní list oso­by, kte­rou jste ztra­ti­li a odda­cí lis­ty. Také jis­tě sto­jí za zmín­ku to, že je důle­ži­tá doba pojiš­tě­ní, jestli­že váš part­ner – man­žel­ka či man­žel zemřel násled­kem úra­zu v prá­ci, potřeb­ná doba nemu­sí být vyža­do­vá­na. Pokud to bylo jinak, tak je potře­ba dolo­žit, že zesnu­lý byl pojiš­tě­ný a spl­nil pod­mín­ku potřeb­né dél­ky pojiš­tě­ní, aby dostal nárok na sta­rob­ní důchod, to je důle­ži­té vědět. Pokud váš part­ner byl čas­to a dlou­ho­do­bě neza­měst­nán, tak nemá odpra­co­va­né potřeb­né roky a v tom pří­pa­dě váš nárok na jaký­ko­liv pří­spě­vek ve for­mě vdov­ské­ho či v důcho­du zani­ká.

důchodci

Pokud jste spo­lu se zesnu­lým nebyd­le­li, tak to neva­dí. Stačí, když dodá­te odda­cí list. Do pod­mí­nek se neza­hr­nu­je spo­leč­né byd­le­ní či byd­liš­tě obou man­že­lů, jen musí­te vždy dbát na to, aby man­žel­ství trva­lo od té doby, co pro­bě­hl sva­zek, až do data, kdy váš part­ner umřel. Délka svaz­ku nehra­je v tomhle pří­pa­dě žád­nou roli.  Podstatný je datum úmr­tí. Problémem u mla­dých lidí je hlav­ně to, že spo­lu žijí, aniž by se doká­za­li domlu­vit na sňat­ku. Mají spo­lu děti a nejsou ve svaz­ku man­žel­ském, to pak jsou veli­ce vel­ké pro­blémy, z hle­dis­ka dědic­tví a dal­ších soci­ál­ních pří­spěv­ků. Dbejte vždy na to, že pozůsta­lost­ní důchod není pro kaž­dé­ho a navždy a neboj­te se o tom zjis­tit více infor­ma­cí. Určitě udě­lej­te správ­né kro­ky, kte­ré pove­dou k dob­ré­mu výsled­ku.

zisky

Vždy je dob­ré vědět, na co, na jaké pří­spě­vek máte ve vaší situ­a­ci nárok, pro­to­že takhle bys­te klid­ně moh­li při­jít o tisí­ce korun, kte­ré bys­te moh­li dostat od stá­tu, tak­že urči­tě to není od věci, zjis­tit si něco více.


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Zážitky z karantény16. září 2020 Zážitky z karantény Chcete si přečíst zajímavý deník ze života Haliny Pawlovské? Máte rádi její humor a chcete se od srdce zasmát? Máte ještě ve velice dobré paměti, jak jste vy prožívali koronavirovou […] Posted in Recenze knih
  • Black Panther: Wakanda nechť žije - svět vzdává poctu Chadwicku Bosemanovi10. listopadu 2022 Black Panther: Wakanda nechť žije - svět vzdává poctu Chadwicku Bosemanovi Režisér Ryan Coogler měl před sebou zdánlivě nemožný úkol. Po smrti Chadwicka Bosemana, představitele T'Chally/Black Panthera, která zasáhla celý svět, musel během covidového období […] Posted in Filmové recenze
  • BRATŘÍČEK KAREL18. listopadu 2016 BRATŘÍČEK KAREL OSUDY KARLA KRYLA POLSKÝM POHLEDEM Nový pohled na legendárního písničkáře, který se stal symbolem Pražského jara „Bratříček Karel“ ukazuje  tragické osudy legendy dvou československých […] Posted in Speciály
  • RECENZE: První řada American Gods26. července 2017 RECENZE: První řada American Gods    Po osmi dílech skončila první z třech plánovaných řad Amerických bohů. Adaptace knihy autora fantasy Neila Gaimana, která se těší nemalé oblibě a seriál byl ve fanouškovských kruzích […] Posted in TV Recenze
  • Denisa Barešová (Helenka)14. srpna 2018 Denisa Barešová (Helenka) Denisa Barešová se narodila 16. 12. 1995 v Praze. Odmalička navštěvovala Dismanův rozhlasový dětský soubor, díky kterému se všestranně věnovala divadlu a filmu. Během studia zpěvu na […] Posted in Rozhovory
  • Chris Colfer: Země příběhů Kouzelné přání15. ledna 2017 Chris Colfer: Země příběhů Kouzelné přání Jednoho dne budeš dost stará na to, abys znova začala číst pohádky… C.S. Lewis Tímto citátem otevírá Země příběhů dveře do pohádek, jež dobře známe z dob našeho dětství, do pohádek, […] Posted in Recenze knih
  • Mstitel – Recenze – 40%29. června 2021 Mstitel – Recenze – 40% Česká komedie Mstitel, jenž je autorským počinem režisérky, scenáristky a producentky Lucie Klein Svobody, je záměrně napsaná a natočená tak, aby byla co nejvíc bizarní a ujetá. Její […] Posted in Filmové recenze
  • Uteč, dokud můžeš8. března 2023 Uteč, dokud můžeš V drsných horách se nedopatřením, když mladí na čtyřkolkách strhnou lavinu, najdou pozůstatky několika mrtvých žen. Jelikož jde o rodné městečko zvláštní agentky FBI Laurel Snowové, […] Posted in Recenze knih, Recenze
  • Image126. března 2005 Roboti - recenze Bylo nebylo, za dávných robotických časů žil otec s matkou, narodil (byl sestrojen) se jim synek, velice zlobivý, ale velice šikovný, ze kterého stal se z něho vynálezce. Pubertu prožil […] Posted in Filmové recenze
  • Deadpool 2 - LESLIE UGGAMS coby SLEPÁ AL18. května 2018 Deadpool 2 - LESLIE UGGAMS coby SLEPÁ AL             „Miluju tu postavu, je úplně jiná než já. Na všechno kašle, říká, co si myslí a ráda hází F-bomby. Člověk by si myslel, že když je slepá, bude tichá a nevýrazná. A ona je pravý […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57571 s | počet dotazů: 276 | paměť: 69466 KB. | 06.12.2023 - 10:59:28