Kritiky.cz > Divadelní recenze > Věc Makropulos - Karel Čapek (ND)

Věc Makropulos - Karel Čapek (ND)

f2b038714b 84503681 o2
f2b038714b 84503681 o2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Slavná padel­ní insce­na­ce Karla Čapka, Věc Makropulos, se zno­vu vra­cí na prk­na Národního (respek­ti­ve Stavovského) padla, ten­to­krát v režii slav­né­ho reži­sé­ra Roberta Wilsona. Kromě něj se ale hra může chlu­bit hned celou plejá­dou skvě­lých her­ců (Soňa Červená, M. Donutil, V. Postránecký, V. Javorský, Pavla Beretová, atd.).

Wilson je reži­sér kte­rý kla­dé zejmé­na důraz na scé­nu, na pohyb, na bar­vy a na osví­ce­ní jeviš­tě. Už jej moc neza­jí­má text, tak­že ten doznal urči­té­ho zkrá­ce­ní, což osob­ně pova­žu­ji za ško­du. Představitelka hlav­ní role - nestár­nou­cí Soňa Červená - sice na dis­ku­zi ve Stavovském padle (kde jsem byl rov­něž pří­to­mem) řek­la, že hra je to prý vel­mi upo­ví­da­ná a natu­re­lu Wilsona nevy­ho­vu­je, nicmé­ně já osob­ně pova­žu­ji posun od kon­ver­zač­ní hry smě­rem k čemusi více abs­trakt­ní­mu a scé­nic­ké­mu za mínus celé­ho před­sta­ve­ní. Je prav­dou, že Wilson je vel­mi zku­še­ný tvůr­ce, hře vde­chl duch, o kte­rém asi málo­kdo tušil, že by jej hra moh­la vůbec při­jmout. Minimalistická scé­na - ale se skvě­lým osvět­le­ním - nejed­no­znač­ně půso­bí­cí „kuli­sy“ a vizu­ál­ní i pohy­bo­vá image her­ců, kte­rá mi nej­ví­ce při­po­mí­na­la zfe­to­va­né posta­vič­ky „brech­tov­ské­ho padla“. Výše jme­no­va­né­mu odpo­ví­dá i hud­ba, kte­rá také aso­ciu­je výše zmí­ně­né­ho pána. Tento důraz na němec­ký expre­si­o­nis­mus je vel­mi půso­bi­vý a tako­vá Pavla Beretová v roli Kristy je sku­teč­ně vel­mi pře­svěd­či­vá. Ačkoliv si Wilson s tex­tem vel­kou hla­vu nedě­lal, tak před­nes tex­tu postav na jeviš­ti je rov­něž vel­mi nápa­di­tý, kla­de se zde důraz na sku­teč­ně expre­siv­ní herec­tví, pře­hrá­vá­ní, kte­rá jako­by z oka vypadlo němec­kým fil­mům z dva­cá­tých let. To vše dohro­ma­dy půso­bí vel­mi dob­ře, jen­že...., na mě je to až pří­liš alter­na­tiv­ní. Raději bych se podí­val na kla­sic­ké před­sta­ve­ní této hry, jejíž záplet­ka a posel­ství je i tak dost zají­ma­vě vygra­do­va­né a pouč­né. Wilson prá­vě svým neotře­lým poje­tím pod­le mého sub­jek­tiv­ní­ho názo­ru onu cel­kem dob­ře vysta­vě­nou hru tříští a od její­ho posel­ství odvá­dí pozor­nost k vizu­ál­ním a cho­re­o­gra­fic­kým hrát­kám.

Z padla jsem tak odchá­zel s roz­po­ru­pl­ným dojmem.

Toto mé hod­no­ce­ní pro­sím neber­te pří­liš váž­ně, padlu rozu­mím jen tak, co by se stě­ží za nehet vešlo, nicmé­ně cítil jsem jis­tou potře­bu se ze své­ho zážit­ku vypsat a tak­to si jej zkon­templo­vat.

P. S. Mimochodem, insce­na­ce má vel­ký úspěch, v Praze je v pod­sta­tě vždy vypro­dá­no a sou­bor jej hrál i v zahra­ni­čí (rov­něž s vel­kým úspě­chem).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Deadpool (2016)11. února 2016 Deadpool (2016) Za mě trochu rozpačité pocity. Po stránce humoru a zábavy Deadpool splňuje přesně to, co slíbil, ale akční stránka je bohužel průměrná a příliš se ji nedočkáme. Nejen, že jde místy dost […] Posted in Krátké recenze
  • Do No Man's Sky míří expanze Origins, která do hry...23. září 2020 Do No Man's Sky míří expanze Origins, která do hry... Do No Man's Sky míří expanze Origins, která do hry přidá až milion různorodých světů Posted in Krátké herní aktuality
  • Rex-patriates13. října 2004 Rex-patriates Rex-patriates je povedený satirický příběh skupinky čtyř mladých Američanů, kteří přijeli po revoluci do Prahy "šířit světlo a svobodu". Do země, která byla dlouhou dobu spoutaná […] Posted in Filmové recenze
  • Armáda mrtvých24. srpna 2022 Armáda mrtvých 7/10 – Zack Snyder's Army of the Dead more like Zdeněk Godla versus Živí mrtví. Přímočará akční jízda, která si v ničem nezadá s mnohdy již úmornými snímky ze světa […] Posted in Krátké recenze
  • Pekařky-Vanilkové dny-strhující sága o pekařské rodinné dynastii2. března 2024 Pekařky-Vanilkové dny-strhující sága o pekařské rodinné dynastii Máte rádi laskavé příběhy o jídle? Milujete vůni vanilkového cukru? Chcete si přečíst neobvyklý příběh o podnikání v potravinovém průmyslu v 19.století? Eva-Maria Bastová, je autorkou […] Posted in Recenze knih
  • S nádechem jara: Karty Doreen Virtue, Marie, královna andělů2. března 2018 S nádechem jara: Karty Doreen Virtue, Marie, královna andělů Musím se přiznat, že  kartičky hrozně ráda vytahuji v adventním čase, prostě to "Marie" téma k tomu přímo vybízí, ale poslední dobou zjišťuji, že se mimořádně hodí i pro jarní období. Ono […] Posted in Zajímavosti
  • Quantum Break16. listopadu 2020 Quantum Break Hru Quantum Break již několikrát Microsoft propagoval jako úžasně zpracovanou hru, opak je však pravdou. Quantum Break si zahrajete z pohledu třetí osoby hlavního hrdiny Jacka Joyce. Hra […] Posted in Retro games
  • Démon ve mně17. října 2023 Démon ve mně Nový démonický horor měl potenciál díky netradičnímu Indickému Lóre, ale drží se zkrátka moc zpátky a je to bohužel i nuda. Ještě, že film vyšel o měsíc dříve, než má dorazit k nám do […] Posted in Krátké recenze
  • Nejlepší hororové komedie, nevešlo se28. listopadu 2020 Nejlepší hororové komedie, nevešlo se První je Pavoučí teror  z roku 2002, který je v mých očích takový praotec moderních monster béček. Ty jsem sice cíleně vynechal, ale aspoň jedno zmínit musím. Tento snímek je totiž i […] Posted in Zajímavosti
  • RECENZE: Zelená kniha19. února 2019 RECENZE: Zelená kniha    Peter Farrelly je režisér, který se proslavil především jako polovina bratrské režisérské dvojice, která má na svědomí komedie jako Blbý a blbější, Něco na té Mary je nebo Já, mé druhé […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51536 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72131 KB. | 22.05.2024 - 03:25:17