Kritiky.cz > Recenze knih > Parkour a freerunning

Parkour a freerunning

Parkour a freerunning
Parkour a freerunning
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Parkour je dis­ci­plí­na fran­couz­ské­ho půvo­du, jejímž zákla­dem je dostat se z bodu A do bodu B bez­peč­ně, ply­nu­le a efek­tiv­ně s pou­ži­tím vlast­ní­ho těla. Pomáhá v pře­ko­ná­vá­ní jakých­ko­liv pře­ká­žek - od vět­ví přes kame­ny a ská­ly až po zábrad­lí a beto­no­vé stě­ny. Muž, kte­rý se věnu­je par­kou­ru, je tra­ceur, žena je tra­ceu­se nebo tra­ceu­r­ka.

Podle defi­ni­ce Francouze Davida Belleho se par­kour zamě­řu­je na tré­ning účin­ných pohy­bů a roz­voj těla i mys­le, aby se člo­věk ve všech situ­a­cích (a hlav­ně v kri­tic­kých) uměl pohy­bo­vat pokoj­ně a sebe­jis­tě.

Parkour & free­run­ning je z této oblas­ti prv­ní kni­ha, kte­rá vyšla v České repub­li­ce. Její auto­ři se par­kou­ru věnu­jí již něko­lik let a teď se roz­hod­li podě­lit se se svý­mi zku­še­nost­mi a vědo­most­mi.

V úvo­du kni­hy je struč­ně před­sta­ven par­kour, jeho his­to­rie a filo­zo­fie, zása­dy a struk­tu­ra tré­nin­ku a gym­nastic­ké názvoslo­ví. Další část pub­li­ka­ce se věnu­je jed­not­li­vým par­kou­ro­vým prv­kům. U kaž­dé­ho z nich je nej­pr­ve uve­de­na jeho cha­rak­te­ris­ti­ka a význam, násle­du­jí prů­prav­ná cvi­če­ní a popis zásad opti­mál­ní­ho pro­ve­de­ní prv­ku  a pak je v bodech uve­den postup pro­vá­dě­ní. Následuje výčet nej­čas­těj­ších chyb i návo­dy, jak se jich vyva­ro­vat.

Právě pro­to kni­hu dopo­ru­ču­ji kaž­dé­mu, kdo se chce obe­zná­mit s teo­re­tic­kou i prak­tic­kou strán­kou par­kou­ru. Díky sro­zu­mi­tel­ným popis­kům, kte­ré dopl­ňu­jí názor­né ilu­stra­ce a foto­gra­fie, ji lze pou­žít i jako pří­ruč­ku pro samo­stat­né pro­vo­zo­vá­ní toho­to spor­tu.

Hodnocení: 90%

Parkour & free­run­ning

Autoři: Milan Hybner, Tomáš Taran, Tomáš Zonyga

Nakladatelství: Grada

Rok vydá­ní: 2017

Počet stran: 128

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Grada.

V pří­pa­dě zájmu kni­hu zakou­pí­te zde.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Začni vydělávat na tom, co tě baví!6. července 2017 Začni vydělávat na tom, co tě baví! Uznávaný autor a podnikatel John Williams, kterému v Česku vyšla kniha Jak dělat, co vás baví, a dostat za to zaplaceno, vám nyní pomůže za pouhých 30 dnů uskutečnit váš nápad a začít se […] Posted in Recenze knih
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
  • Připoutaná15. března 2024 Připoutaná "Připoutaná" od spisovatelky Adele Parksové mi doslova pěkně zamotala hlavu a chvílema jsem si říkala, zda by tohle vůbec bylo možné, aby se něco takového mohlo někdy někde někomu […] Posted in Recenze knih
  • Malé tečky světla1. března 2024 Malé tečky světla Kniha "Malé tečky světla", od mé oblíbené autorky knihy "Štědrý bylinářův rok" Zuzany Švédové, si mě získala hned na první pohled pro svojí kouzelnou moudrou obálku s nádechem něhy a […] Posted in Recenze knih
  • Dívka v mlze15. října 2023 Dívka v mlze "Dívka v mlze" od Barbory Bernátové je detektivní příběh se skvělou zápletkou z prostředí slovenské vesničky pod Tatrami, kde se jako blesk z čistého nebe odehraje vražda mladé dívky a na […] Posted in Recenze knih
  • KOUZELNÁ PAŘÍŽ OBCHŮDEK S KNIHAMI2. října 2023 KOUZELNÁ PAŘÍŽ OBCHŮDEK S KNIHAMI Kouzelná Paříž obchůdek s knihami od Rebeccy Raisin by si určitě neměly nechat ujít všechny romantické duše s velkým srdcem knihomola, neboť se příběh točí nejen kolem knížek a jednoho […] Posted in Recenze knih
  • Ofélie podruhé9. listopadu 2022 Ofélie podruhé Bitva o popularitu, krása? Anorexie, sexuální nátlak, úzkost, alkohol? Jak pestrá je paleta nebezpečí a nástrah, která číhá na dospívající dívky? Na dívky dnešní, ale třeba i na dívky […] Posted in Novinky v nakladatelstvích, Recenze knih
  • Toko-pa Turner: Přináležení17. října 2022 Toko-pa Turner: Přináležení Je důležité někam patřit. Mít své kořeny, mít místo, kde se můžete napít živé vody. Mít místo, ve světě i ve své duši, kde jste doma. Kde přináležíte smyslu života, světu, sobě. Nebudu […] Posted in Recenze knih
  • Lhát se nemá12. července 2022 Lhát se nemá Na scénu se vrací charismatický Mat Costa a svérázná Kara Quinnová, které již čtenáři znají z předchozí knihy Třetí na řadě, tentokrát v novém případu. Tentokrát se dostávají do pouště […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43473 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71640 KB. | 13.07.2024 - 15:57:48