Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Streepová v Sophiině volbě: Příběh nejlepší herečky na Oscaru

Streepová v Sophiině volbě: Příběh nejlepší herečky na Oscaru

Photo © Universal Pictures
Photo © Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V ten­to den roku 1983 byla Meryl Streepová na 55. roč­ní­ku udí­le­ní Oscarů vyhlá­še­na nej­lep­ší hereč­kou za svůj výkon ve fil­mu Sophiina vol­ba (1982).

Streepová pro­si­la reži­sé­ra Alana J. Pakulu o tuto roli doslo­va na kole­nou. Marthe Kellerová a Barbra Streisandová se o tuto roli sna­ži­ly také, ale Pakula nako­nec vybral Streepovou. Když byl původ­ně pode­psán pod fil­mem, před­sta­vo­val si v titul­ní roli pou­ze Liv Ullmannovou, a to pro její schop­nost pro­mít­nout cizo­kraj­nost, kte­rá by jí v očích vní­ma­vé­ho roman­tic­ké­ho Jižana při­da­la na při­taž­li­vos­ti.

Film se natá­čel pře­váž­ně v New Yorku, při­čemž Sophiiny retrospek­tiv­ní scé­ny se natá­če­ly doda­teč­ně v jugo­sláv­ském Záhřebu. Produkce fil­mu mís­ty při­po­mí­na­la spí­še diva­del­ní než fil­mo­vé kuli­sy. Pakula umož­nil her­cům zkou­šet tři týd­ny a byl ote­vře­ný herec­kým impro­vi­za­cím, pod­le Streepové „spon­tán­ním věcem“.

Streepová se pro film nau­či­la nejen pol­ský pří­zvuk, ale také mlu­vit němec­ky a pol­sky, aby měla správ­ný pří­zvuk pol­ské uprch­li­ce. Polštinu se prý nau­či­la od jed­no­ho z asi­s­ten­tů pra­cu­jí­cích na fil­mu, kte­rý ji náho­dou ovlá­dal.

Streepová nato­či­la vrchol­nou scé­nu s její „vol­bou“ v jed­nom zábě­ru a odmít­la ji nato­čit zno­vu s tím, že jako mat­ka ji pova­žu­je za pří­liš boles­ti­vou a emo­ci­o­nál­ně vyčer­pá­va­jí­cí. Po letech se Streepová obje­vi­la v pořa­du „The Oprah Winfrey Show“ a scé­na její vol­by byla pro­mít­nu­ta. Streepová se při pře­hrá­vá­ní kli­pu cíti­la nesvá a pro­zra­di­la, že se na tuto scé­nu před­tím nikdy nedí­va­la. (IMDb)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,18122 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72457 KB. | 28.05.2024 - 02:27:04