Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Natáčení Steve Jobs: Za kulisami s Fassbenderem

Natáčení Steve Jobs: Za kulisami s Fassbenderem

Photo © Universal Pictures
Photo © Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tříaktový film Steve Jobs (2015) byl nato­čen postup­ně. Herci strá­vi­li na kaž­dém děj­ství čty­ři týd­ny, dva týd­ny zkou­še­li a poté dva týd­ny natá­če­li. Kate Winslet uved­la, že u tře­tí­ho děj­ství neměl Michael Fassbender na zkouš­kách ani svůj scé­nář, pro­to­že se nau­čil nazpa­měť všech sto osm­de­sát stran. Tři sek­ven­ce fil­mu byly nato­če­ny na 16mm, 35mm a digi­tál­ně, aby ilu­stro­va­ly tech­no­lo­gic­ký pokrok spo­leč­nos­ti Apple během šest­nác­ti let Jobsova živo­ta, kte­ré jsou v nich zachy­ce­ny.

Fassbender v jed­nom z roz­ho­vo­rů uve­dl, že pro roli Steva Jobse by se skvě­le hodil Christian Bale, kte­rý z pro­jek­tu odstou­pil v lis­to­pa­du 2014. „Říkal jsem si: „Christian Bale je per­fekt­ní, proč to nedě­lá?“ zeptal se. Fassbender řekl časo­pi­su The Hollywood Reporter při pro­pa­ga­ci fil­mu v Londýně. „Vlastně jsem mu sám zavo­lal a řekl mu to.“

Fassbender si nasa­dil hně­dé oční lin­ky, aby se fyzic­ky více podo­bal Stevu Jobsovi, ve sku­teč­nos­ti má oči mod­ré.

Scenárista Aaron Sorkin uve­dl, že se s Jobsem nikdy osob­ně nese­tkal, ale tři­krát s ním mlu­vil po tele­fo­nu. Stejně tak se s Jobsem nikdy nese­tka­li ani Fassbender a reži­sér Danny Boyle. Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci Fassbender žer­tem řekl, že svou posta­vu titul­ní­ho hrdi­ny ztvár­nil pod­le Ashtona Kutchera. Kutcher hrál Steva Jobse také ve fil­mu Jobs (2013). (IMDb)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Michaele Fassbendere!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64951 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72422 KB. | 18.05.2024 - 08:25:37