Kritiky.cz > Zajímavosti > Život je hra - Zajímavosti

Život je hra - Zajímavosti

ivot je hra mail
ivot je hra mail
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Český kome­di­ál­ní seri­ál Život je hra má zatím 10 epi­zod. Právě se při­pra­vu­je dru­há série.

Seriál Život je hra vzni­kl pod­le nor­ské­ho sit­ko­mu Match.

Herec Václav Marhold říká o svém hlav­ním hrdi­no­vi: „Štěpán je infan­til­ní hova­do, kte­rý by potře­bo­va­lo něja­ký návod na to, jak má komu­ni­ko­vat s lid­mi.“

Michal Suchánek, kte­rý hra­je spor­tov­ní­ho komen­tá­to­ra Martina Otrubu, říká, že všech­ny natá­če­cí dny strá­vil spo­leč­ně s Petrem Markem v komen­tá­tor­ské bud­ce. „Vlastně jsme se nau­či­li v tý bud­ce žít, a aniž bychom ji opus­ti­li, tak jsme jed­li, vyko­ná­va­li potře­by, tak­že ta bud­ka po nás zůsta­la, abych tak řekl, umě­lec­ky napl­ně­ná.”

Petr Marek, kte­rý hra­je spor­tov­ní­ho komen­tá­to­ra Daniela Novotného, pro­zra­dil, že „vůbec nikdy” nesle­du­je sport, pro­to pro něj bylo poměr­ně těž­ké se do role vžít. Nezbývalo než si tro­chu pomoct: „Tak jsem si vymys­lel, že je můj komen­tá­tor hob­by rybář a občas pro­pa­šu­je do spor­tov­ní ter­mi­no­lo­gie ter­mi­no­lo­gii rybář­ské­ho spor­tu.”

Jenovéfa Boková, kte­rá hra­je Štěpánovu pří­tel­ky­ni Evu, při­zná­vá, že natá­čet poste­lo­vé scé­ny není moc pří­jem­né. „A do toho to ješ­tě oni (Michal Suchánek a Petr Marek) komen­to­va­li, furt se u toho zase­ká­va­li, tak­že to bylo fakt nepří­jem­ný, že jsme to muse­li jet víc­krát, než by bylo nor­mál­ně nut­ný.”

Michal Suchánek a Petr Marek se během natá­če­ní čas­to vzá­jem­ně „odbou­rá­va­li” – smá­li se ve chví­lích, kdy nemě­li, a kazi­li tím scé­ny.


Photo © MALL.TV

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Život je hra


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59485 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71993 KB. | 23.07.2024 - 17:15:05