Kritiky.cz > 2023 > Březen > 27

V historickém komplexu Invalidovna v Praze se natáčí film Nosferatu

Produkce fil­mu Nosferatu Roberta Eggerse pro­bí­ha­la v barran­dov­ských ate­li­é­rech po vět­ši­nu minu­lé­ho měsí­ce a nyní fil­ma­ři natá­če­jí v Praze a na dal­ších mís­tech v České repub­li­ce. Nosferatu, aktu­a­li­za­ce horo­ro­vé kla­si­ky z roku 1922, kte­rá byla sama... Read more »

Pozorně poslouchej a hraj si-hry na rozvoj sluchového vnímání

Máte doma před­ško­lá­ka? Pracujete v mateř­ské ško­le? Hledáte pub­li­ka­ci na posí­le­ní slu­cho­vé­ho vní­má­ní? Do rukou se mně dostá­vá zají­ma­vá logo­pe­dic­ká pub­li­ka­ce s názvem Pozorně poslou­chej a hraj si, jejíž autor­kou je Marcela... Read more »

Capra cu trei iezi

Rumunský Folk Horor založený dle známé pohádky o kůzlátkách a vlku, akorát zde vystupují děti a má to nádech studia A24. V Rumunsku jde o chválený hit ( IMDB... Read more »
Stránka načtena za 2,44240 s | počet dotazů: 174 | paměť: 46616 KB. | 18.06.2024 - 05:24:09