Kritiky.cz > 2023 > Březen > 08

Megalománie - Festival otrlého diváka vzkřísil příběh sériového vraha

Každoroční fes­ti­val žiž­kov­ské­ho kina Aero před­sta­vu­je nej­hor­ší mož­né fil­my, kte­ré měl kdo odva­hu shléd­nout. Letos se koná již 18. roč­ník a je pro­mí­tá­no více než 20 nově vybra­ných sním­ků. Já osob­ně... Read more »

Obřad

Máte-li chuť si pře­číst skvě­lou detek­tiv­ku, u kte­ré se roz­hod­ně nebu­de­te nudit, urči­tě sáh­ně­te do kni­hov­nič­ky po kni­ze Obřad od autor­ky Carmen Mola, urči­tě nezkla­me Vaše oče­ká­vá­ní. Příběh ode­hrá­va­jí­cí se ve... Read more »

Uteč, dokud můžeš

V drs­ných horách se nedo­pat­ře­ním, když mla­dí na čtyř­kol­kách strh­nou lavi­nu, najdou pozůstat­ky něko­li­ka mrtvých žen. Jelikož jde o rod­né měs­teč­ko zvlášt­ní agent­ky FBI Laurel Snowové, roz­hod­ne se vyra­zit na... Read more »

Sharper

Neskutečná nuda a největší letošní trápení. Bratříček Focus a Podfukářů ? Těžko. Místo heistů a podfuků se tu řeší mezilidské vztahy a převažuje drama, kde se fakt nic zajímavého... Read more »

Gyoseob

Jížní Korea vs Taliban! Poměrně neznámá korejská režisérka natočila korejskou variaci na americké Zero Dark Thirty ( mnohem raději bych však viděl variaci na 13 hodin či Black Hawk... Read more »
Stránka načtena za 3,36066 s | počet dotazů: 180 | paměť: 47491 KB. | 25.02.2024 - 00:35:37