Kritiky.cz > 2023 > Březen > 13

ZLATÁ

Lhát se nevy­plá­cí a při­krášlo­vat si i tu nejmen­ší lež, to se může pěk­ně vym­stít a obrá­tit pro­ti vám. O tom všem, ale i více, pojed­ná­vá tak tro­chu tem­ná a duchař­ská kni­ha „Zlatá“ od Marissy... Read more »

Last of Us - 1. série

Dvacet let po záni­ku moder­ní civi­li­za­ce je otr­lý pře­ži­vší Joel (Pedro Pascal) najat, aby pro­pa­šo­val čtr­nác­ti­le­tou Ellie (Bella Ramsey) z nebez­peč­né karan­tén­ní zóny. Oba se musí vydat na ces­tu napříč Spojenými... Read more »

American Truck Simulator - Oklahoma - Zemědělství

Oklahoma je význam­ným země­děl­ským stá­tem Spojených stá­tů. „Stát Sooner“ je zná­mý jako „chle­bo­vá mísa Ameriky“ a je špič­ko­vým pro­du­cen­tem nej­růz­něj­ších plo­din a hos­po­dář­ských zví­řat, což význam­ně při­spí­vá k eko­no­mi­ce stá­tu a k záso­bo­vá­ní země... Read more »

The Last of Us - Hledej světlo (S01E09)

Tak to máme za sebou. Už dru­hý doko­na­lý seri­ál od HBO. Nebyl to ani Rod Draka, kte­rý šel v loni, ani Westworld, kte­rý už skon­čil. Je to seri­ál dle Playstationové... Read more »

Disney uvede nový filmový remake Malé mořské víly s hvězdným obsazením

Ve fil­mu se obje­ví zpě­vač­ka a hereč­ka Halle Bailey v hlav­ní roli jako Ariel, kte­rá tou­ží po dob­ro­druž­ství na sou­ši a zami­lu­je se do prin­ce Erika, kte­ré­ho ztvár­ní Jonah Hauer-King. Daveed Diggs, Awkwafina,... Read more »

Jirka Hanousek ze slavné reality show Survivor odešel v slzách a s výbuchem emocí!

Jak se uká­za­lo, na odchod měl váž­ný důvod. Tajné zprá­vy totiž pro­zra­zu­jí, že Jirka se nejen schá­zel s pro­duk­cí, ale dokon­ce povo­lal své práv­ní­ky! Co se sta­lo? Podle infor­ma­cí, kte­ré... Read more »

Jen vraždy v budově: Meryl Streep se objeví v nové řadě

Během cere­mo­ni­á­lu udí­le­ní Oscarů byla odvy­sí­lá­na prv­ní ukáz­ka tře­tí série kome­di­ál­ní­ho seri­á­lu Jen vraž­dy v budo­vě. Ukázka odha­li­la roli hos­tu­jí­cí hvězdy a drži­tel­ky Oscara Meryl Streep v nové řadě, kte­rá zazá­ří po boku... Read more »

Tosha Silver: Myšlenky hojnosti

Máme se dle těch­to karet stát nástro­jem toho, co se chce pro­je­vit... nechat ode­jít to, co už nepo­tře­bu­je­me a vejít to, co nás sku­teč­ně obo­ha­tí a uči­ní šťast­ný­mi. Je to doce­la... Read more »

Ceny Akademie Oscar 2023 - Výsledky

  Vítězný film - Všechno, všu­de, najed­nou   Nejlepší film                 Avatar: The Way of Water              ... Read more »

Star Trek: Picard - No Win Scenario

V této  epizodě se snad sešlo vše, co na Star Treku zbožňuji a bylo to dávkováno přesně a v pravý čas, že jsem chvílemi skoro až nedýchal a koukal... Read more »

Vřískot 6

Silný přírustek už tak do dost konzistentní série. Matt Bettinelli-Olpin a Tyler Gillett už v Krvavé nevěstě předvedli, že jsou skvělá volba pro formulaci hororového žánru a natáčí velmi... Read more »
Stránka načtena za 2,59573 s | počet dotazů: 190 | paměť: 47986 KB. | 29.02.2024 - 21:33:48