Kritiky.cz > 2023 > Březen > 01

Pohlreichův souboj restaurací

Známe Zdeňka Pohlreicha, je to ten, co cho­dil do restau­ra­cí a chtěl u kaž­dé restau­ra­ce to nej­lep­ší, přes­to­že to byl paj­zl nebo se tvá­ři­la jako hoch restau­ra­ce. Reality show Ano šéfe... Read more »

Last of Us - Epizoda 7: Napospas

Zatímco Joel (Pedro Pascal) boju­je o pře­ži­tí, Ellie (Bella Ramsey) se sna­ží ho zachrá­nit a vyvo­lá­vá vzpo­mín­ky na její život v sirot­čin­ci FEDRA. Týdny před setká­ním s Joelem si Ellie vzpo­mí­ná, jak se... Read more »

Mandalorian: Chapter 17 - Odpadlík

Din Djarin (Pedro Pascal) spo­lu s Groguem zapo­čí­ná důle­ži­tou ces­tu... Star Wars se sice ješ­tě něja­kou dobu do kin nevrá­tí, v seri­á­lo­vé for­mě ovšem žijí napl­no. A po téměř dvou a půl letech se... Read more »

Titulky k Fantasy Island S01E08 - Día de los Vivos

Na ost­ro­vě se sla­ví Día de los Muertos, den mrtvých. A býva­lý pod­ni­ka­tel v umě­ní Jasper má pou­ze 24 hodin na to, aby napra­vil to, co v živo­tě poka­zil a nezů­stal nadob­ro zasek­nu­tý... Read more »
Stránka načtena za 2,24669 s | počet dotazů: 188 | paměť: 46966 KB. | 14.07.2024 - 07:27:22