Kritiky.cz > 2023 > Březen > 14

Star Trek: Picard - Season 2

Když jsem sly­šel, že se má vrá­tit Q mé srd­ce zaple­sa­lo a hroz­ně jsem se těšil. Po prv­ních dvou epi­zo­dách jsem se cítil roz­pa­či­tě, ale stá­le jsem dou­fal, že to dob­ře... Read more »

Ke Huy Quan - Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli - Oscar 2023

Ke Huy Quan (naro­zen 20. srp­na 1971), zná­mý také jako Jonathan Ke Quan (/kiːˈkwɑːn/), je ame­ric­ký herec. Jako mla­dý herec hrál Quan ve fil­mu Indiana Jones a chrám zká­zy (1984) posta­vu... Read more »

Star Trek: Picard - Season 1

Je to zná­mé a přes­to nové. Picard se nebo­jí vstou­pit do nových vod a před­sta­vu­je nám nové a zají­ma­vé posta­vy ze své minu­los­ti, kte­rou ovšem sami nezná­me, neboť od kon­ce Next Genreration... Read more »

Titulky k La Brea S02E13 - The Journey, Part 1

Přeji pří­jem­nou zába­vu u titul­ků k před­po­sled­ní epi­zo­dě dru­hé série seri­á­lu La Brea, kte­rou pro vás pře­lo­ži­li **Clear** a **BigMarwin**. V této epi­zo­dě s titu­lem **Výprava, část prv­ní** se, jak správ­ně tuší­te, sku­pi­na lidí... Read more »

Brendan Fraser - Nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli - Oscar 2023

Brendan James Fraser (naro­zen 3. pro­sin­ce 1968) je kanadsko-americký herec zná­mý svý­mi hlav­ní­mi role­mi v kasov­ních trhá­cích, kome­di­ích a dra­ma­tic­kých fil­mech. Po absol­vo­vá­ní Cornish College of the Arts v roce 1990 debu­to­val ve fil­mu... Read more »

Luther: Pád z nebes

Slušná a zábavná Krimi založená dle slavné TV série Luther. Seriál neznám, takže nemohu srovnávat, ale film obstojí i bez znalosti předlohy. Bavila mne zápletka, kde Luther jde do... Read more »
Stránka načtena za 2,72813 s | počet dotazů: 185 | paměť: 47232 KB. | 14.07.2024 - 21:27:50