Kritiky.cz > 2023 > Březen > 24

Haunting of Margam Castle, The (2020)

Tým ame­ric­kých para­psy­cho­lo­gů míří do Walesu na hrad Margam, kte­rý má tem­nou minu­lost a údaj­ně v něm pře­bý­vá řada pomstych­ti­vých duchů… Tým ame­ric­kých para­psy­cho­lo­gů dosta­ne za úkol, aby se vyda­li do... Read more »

Counter-Strike 2: Co víme o novém pokračování legendární střílečky

Counter-Strike 2 je ofi­ci­ál­ně potvr­zen a má vyjít v létě roku 2023. Jedná se o vel­kou pře­stav­bu oblí­be­né­ho Counter-Strike: Global Offensive, kte­rý nabíd­ne pře­pra­co­va­né mapy, novou tech­no­lo­gii pro sní­že­ní zpož­dě­ní vstu­pu, vylep­še­né... Read more »

Brendan Fraser natočil před ziskem Oscara tajemný český sci-fi film

Brendan Fraser o uply­nu­lém víken­du zavr­šil svůj neu­vě­ři­tel­ný holly­wo­od­ský come­back a pře­vzal Oscara za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon ve fil­mu Velryba. Před osmi lety byl ale herec v úpl­ně jiném Za opo­nou... Read more »

Hvězda filmu Nosferatu Willem Dafoe si v Praze pochutnává na ukrajinském boršči

Na Oscara nomi­no­va­ná holly­wo­od­ská hvězda Willem Dafoe je v sou­čas­né době v Praze, kde natá­čí film Nosferatu pro reži­sé­ra Roberta Eggerse, a herec si udě­lal čas, aby ochut­nal někte­ré z vyso­ce ceně­ných kuli­nář­ských... Read more »

HHC - nový kanabinoid s podobnými účinky jako THC

Co je HHC a proč je tak popu­lár­ní? Jaké jsou jeho hlav­ní vlast­nos­ti a účin­ky? Kde se dá kou­pit kva­lit­ní HHC onli­ne? Hlavní body: HHCP Co je to HHC? HHC je... Read more »

Growing Out (2009)

Nízkorozpočtová hro­ma­da nudy a jed­na ruka ros­tou­cí z pod­la­hy… Tom rád sklá­dá vlast­ní pís­ně a hra­je na kyta­ru v míst­ní kavár­ně, ale dosud se jeho tvor­ba nedo­čka­la pří­liš vel­kých úspě­chů – spí­še nao­pak.... Read more »
Stránka načtena za 3,05278 s | počet dotazů: 182 | paměť: 47856 KB. | 20.05.2024 - 20:18:54