Kritiky.cz > Horory > Distancia de rescate (2021)

Distancia de rescate (2021)

Distancia20de20rescate202021
Distancia20de20rescate202021
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Hodně zvlášt­ní fil­me­ček z pro­stře­dí argen­tin­ské­ho ven­ko­va, kte­rý ve vás zane­chá spous­tu otaz­ní­ků…

Amanda se vydá­vá spo­leč­ně se svou dcer­kou Ninou do malé­ho měs­teč­ka na argen­tin­ském ven­ko­vě, kde si pro­na­ja­la na krát­kou dobu dům. Chce navští­vit tam­ní jeze­ro, o kte­rém jí jako malé vyprá­věl její otec. Seznamuje se zde s Carolou a jejím synem Davidem, kte­ří žijí hned ved­le. Mezi obě­ma žena­mi vzni­ká přá­tel­ské pou­to, ale zane­dlou­ho jí Carola začne vyprá­vět svůj podiv­ný pří­běh, kte­rý je plný zne­po­ko­ju­jí­cích detai­lů a od té chví­le začne mít toto mís­to i všich­ni oko­lo ní nebla­hý dopad na její psy­chi­ku a kaž­dý dal­ší krok je ces­tou k „záhubě“…

Český název: Mimo dosah

Režie: Claudia Llosa

Rok výro­by: 2021

Délka: 93 min

Země: Peru / Chile / Španělsko / USA

Alternativní název: Fever Dream

 

Hrají:

María Valverde...(Amanda)

Guillermina Sorribes Liotta...(Nina)

Dolores Fonzi...(Carola)

Emilio Vodanovich...(David)

Guillermo Pfening...(Marco)

...a dal­ší

Film z dis­tri­buce Netflixu – byl prv­ním varo­vá­ním, nicmé­ně ne všech­no, co se pod jejich hla­vič­kou obje­vi­lo, bylo (je) špat­né. Jenomže ten­to kou­sek je tak zvlášt­ní, že ve mně zane­chal oprav­du roz­po­ru­pl­né poci­ty a hlav­ně obrov­skou hro­ma­du otaz­ní­ků. Označení „znepokojující/depresivní“ je zde váž­ně zce­la na mís­tě. Knižní před­lo­hu jsem neče­tl a ani to nehod­lám nikdy usku­teč­nit, tak­že nemo­hu porov­ná­vat. Nicméně nemo­hu tvr­dit, že by šlo vylo­že­ně o špat­ný film – jen si nejsem moc jis­tý, jest­li jsem ho úpl­ně pocho­pil.

 

Nešlo si nevšim­nout eko­lo­gic­ké agit­ky na poza­dí – jo pes­t­i­ci­dy jsou svin­stvo, to nepo­pí­rám. Stejně tak jsem si dlou­ho nebyl jis­tý, jest­li se v tom neskrý­va­la něja­ká for­ma posed­los­ti z tam­ní vody a pořád jsem čekal, co se z toho nako­nec vyklu­be. No vyklu­bal se z toho tako­vý miš­maš, kte­rý mno­zí jen těž­ko strá­ví. Dokonce to mělo zpo­čát­ku i hod­ně zne­po­ko­ju­jí­cí atmo­sfé­ru (ved­lej­ší lin­ka s koněm, záchra­na a pro­mě­na chlap­ce dle slov jeho mat­ky). Jenže jak čas ply­nul, začal mě samot­ný děj tro­chu nudit, někte­ré věci mi nedá­va­ly moc smy­sl – neza­chrá­ni­ly to ani cel­kem pohled­né baby v plav­kách (nebo i bez nich). V závě­ru při­chá­zí i jis­tá for­ma mys­te­ri­óz­na a pra­zvlášt­ní závěr.

 

Jako při­znám se, zůsta­la mi tako­vá div­ná pachuť v ústech, a když nasko­či­ly závě­reč­né titul­ky tak mi nezby­lo nic jiné­ho, než si říct „WTF?“.  Ženským tvůr­ky­ním nelze upřít jis­tá ori­gi­na­li­ta a podiv­nost, ale na můj vkus to celé bylo podiv­né až moc.  Tento kou­sek urči­tě niko­mu ve svém oko­lí dopo­ru­čo­vat nebu­du, to ale nezna­me­ná, že by to byla vylo­že­ná kata­stro­fa.

Hodnocení: 40 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Demonic (2021)7. ledna 2024 Demonic (2021) Démonické síly, virtuální realita a špatný vztah matky s dcerou – zázraky se tentokrát nekonali… Krátce poté co se Carly po delší době setkává se svou […] Posted in Horory
  • Alone at Night (2022)30. dubna 2024 Alone at Night (2022) Ashley Benson ráda natáčí „živé lechtivé přenosy“ pro své platící zákazníky. Jenomže co když je mezi nimi i nebezpečný sériový vrah, který se nechce jen […] Posted in Horory
  • Shuttle (2008)12. dubna 2024 Shuttle (2008) Dobře si rozmyslete, jako dopravu zvolíte! Ne vždy je totiž pomocná ruka podána v dobrém úmyslu… Kamarádky Mel a Jules se vrací z dovolené v Mexiku zpět do […] Posted in Horory
  • Haunting of Whaley House, The (2012)3. dubna 2024 Haunting of Whaley House, The (2012) V noci dům patří duchům! Běda tomu, kdo je přijde rušit, nebo poškodí nějak dům či jeho vybavení… Penny si během studia medicíny začala nedávno přivydělávat […] Posted in Horory
  • Exorcists, The (2023)3. dubna 2024 Exorcists, The (2023)   Vymýtání a Ouija nejsou moc dobrá kombinace. Zvláště když tím ZLO získává převahu a Bůh zrovna moc nestojí na vaší straně, i když by měl… Doktorka […] Posted in Horory
  • Light from the Tower (2020)3. dubna 2024 Light from the Tower (2020)   Amatérský paskvil, na který mrkněte jen s alkoholem v ruce, nebo se mu raději vyhněte úplně… Mladá dívka, která se snaží prosadit coby návrhářka […] Posted in Horory
  • Aftermath (2021)28. března 2024 Aftermath (2021)   Manželská krize, nevěra, nový dům a nezvaný nájemník – nic originálního tu nečekejte…! Manželé Kevin a Natalie prožívají manželskou krizi, zapříčiněnou […] Posted in Horory
  • Pact, The 2 (2014)30. ledna 2024 Pact, The 2 (2014) Jidášův odkaz roznáší hrůzu a utrpení dál! Jenomže tentokrát budou u tohoto pokračování dost trpět i samotní diváci… June ráda kreslí děsivé komiksy a […] Posted in Horory
  • Within (2016)30. ledna 2024 Within (2016) Pokud si kupujete nový barák, zjistěte si, zda společně s ním nekupujete i nějakou nežádanou osobu navíc… John Alexander se společně se svou dcerou Hannah a […] Posted in Horory
  • Night Teeth (2021)11. ledna 2024 Night Teeth (2021) Dvě pěkná mladá děvčata na zadní sedačce auta ještě neznamenají žádnou výhru. Zvláště když vám mohou jít po krku a to doslova…! Již stovky let panuje mezi […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,11721 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72225 KB. | 20.05.2024 - 05:12:07